Dziennik wypraw i przystań przed kolejną wędrówką.

Turystyczna Korona Tatr

Turystyczna Korona Tatr
L.p. Punkt szczytowyWysokość DorotaMarek

SK
 Rysy
2503 m n.p.m. 

(PL)
 Rysy
2499 m n.p.m. 
13.08.2020

(SK)
 Krywań
2494 m n.p.m. 
27.08.2016

(SK)
 Sławkowski Szczyt
2452 m n.p.m. 

(SK)
 Mała Wysoka
2429 m n.p.m. 

(SK)
 Lodowa Przełęcz
2372 m n.p.m. 

(SK)
 Koprowy Wierch
2367 m n.p.m. 

(SK)
 Czerwona Ławka
2352 m n.p.m. 

(SK)
 Bystry Przechód
2314 m n.p.m. 
10 

(PL)
 Przełęcz pod Chłopkiem
2307 m n.p.m. 
11 

(PL)
 Świnica
2301 m n.p.m. 
12 

(PL)
 Kozi Wierch
2291 m n.p.m. 
13 

(SK)
 Rohatka
2288 m n.p.m. 
14 

(PL)
 Kozie Czuby
2266 m n.p.m. 
15 

(SK)
 Bystra
2248 m n.p.m. 
16 

(PL)
 Zadni Granat
2240 m n.p.m. 
17 

(PL)
 Pośredni Granat
2234 m n.p.m. 
18 

(SK)
 Jagnięcy Szczyt
2229 m n.p.m. 
14.08.2017
19 

(PL)
 Mały Kozi Wierch
2228 m n.p.m. 
20 

(PL)
 Skrajny Granat
2225 m n.p.m. 
24.08.2017
21 

(SK)
 Raczkowa Czuba
2194 m n.p.m. 
22 

(SK)
 Baraniec
2184 m n.p.m. 
23 

(SK)
 Banówka
2178 m n.p.m. 
24 

(PL)
 Starorobociański Wierch
2176 m n.p.m. 
25 

(PL)
 Szpiglasowy Wierch
2172 m n.p.m. 
14.08.2016
26 

(SK)
 Pachola
2166 m n.p.m. 
27 

(SK)
 Hruba Kopa
2163 m n.p.m. 
28 

(PL)
 Błyszcz
2159 m n.p.m. 
29 

(PL)
 Kościelec
2155 m n.p.m. 
4.09.2016
30 

(SK)
 Trzy Kopy
2150 m n.p.m. 
31 

(SK)
 Wyżni Przysłop
2145 m n.p.m. 
32 

(PL)
 Jarząbczy Wierch
2137 m n.p.m. 
33 

(SK)
 Rohacz Płaczliwy
2126 m n.p.m. 
34 

(PL)
 Krzesanica
2122 m n.p.m. 
35 

(PL)
 Małołączniak
2096 m n.p.m. 
36 

(PL)
 Ciemniak
2096 m n.p.m. 
37 

(SK)
 Skrajne Solisko
2093 m n.p.m. 
38 

(SK)
 Smrek
2089 m n.p.m. 
39 

(SK)
 Rohacz Ostry
2088 m n.p.m. 
40 

(SK)
 Spalona
2083 m n.p.m. 
41 

(PL)
 Wołowiec
2064 m n.p.m. 
42 

(SK)
 Salatyn
2050 m n.p.m. 
43 

(SK)
 Rakuska Czuba
2037 m n.p.m. 
15.08.2017
44 

(PL)
 Wrota Chałubińskiego
2022 m n.p.m. 
14.08.2016
45 

(PL)
 Beskid
2012 m n.p.m. 
46 

(PL)
 Kopa Kondracka
2005 m n.p.m. 
47 

(PL)
 Kończysty Wierch
2002 m n.p.m. 
48 

(PL)
 Kasprowy Wierch
1987 m n.p.m. 
49 

(SK)
 Osterwa
1984 m n.p.m. 
50 

(SK)
 Brestowa
1934 m n.p.m. 
51 

(PL)
 Giewont
1895 m n.p.m. 
52 

(PL)
 Rakoń
1879 m n.p.m. 
53 

(PL)
 Ornak
1854 m n.p.m. 
54 

(SK)
 Siwy Wierch
1805 m n.p.m. 
55 

(PL)
 Świstowa Czuba
1763 m n.p.m. 
56 

(PL)
 Trzydniowiański Wierch
1758 m n.p.m. 
57 

(PL)
 Grześ
1653 m n.p.m. 
58 

(PL)
 Gęsia Szyja
1489 m n.p.m. 
59 

(PL)
 Wielki Kopieniec
1328 m n.p.m. 
60 

(PL)
 Nosal
1206 m n.p.m. Regulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Turystyczna Korona Tatr”

 1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „TURYSTYCZNA KORONA TATR” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne.
 2. Do „TURYSTYCZNEJ KORONY TATR” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia – z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt.
 3. W trakcie zdobywania odznaki należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz bieżących komunikatów TPN oraz TANAP. Każda osoba decydująca się zdobywać odznakę podejmuje to na własną odpowiedzialność.
 4. Odznakę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub organizowanych zbiorowo.
 5. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną.
 6. Odznaka posiada trzy stopnie:
  a) brązowa – za poświadczone wejścia na 20 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;
  b) srebrna – za poświadczone wejścia na 40 dowolnie wybranych szczytów lub przełęczy;
  c) złota – za poświadczone wejścia na wszystkie wymienione szczyty i przełęcze.
 7. Do zdobycia „TURYSTYCZNEJ KORONY TATR” zalicza się szczyty i przełęcze zdobyte od 1 stycznia 2015 r. Kolejność zdobywania szczytów i przełęczy jest dowolna.
 8. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
 9. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi.
 10. Poświadczenia zdobycia szczytów i przełęczy do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”.
  a) dokonuje się w książeczkach odznaki;
  b) poświadczeniami są pieczątki najbliższych obiektów turystycznych, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenie uważa się również fotografie uwidaczniające ubiegającego się o odznakę na zdobytym szczycie lub przełęczy;
  c) książeczki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” są do nabycia w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w oddziałach PTT.
 11. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wymaganej ilości – do odpowiedniego stopnia odznaki – szczytów i przełęczy, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę „TURYSTYCZNA KORONA TATR” komisji weryfikacyjnej przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
 12. Po zweryfikowaniu ilości zdobytych szczytów i przełęczy komisja weryfikacyjna potwierdza w książeczce TKT stosowną pieczątką przyznanie odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR”, co jednocześnie stanowi legitymację uprawniającą do nabycia oraz noszenia odznaki.
 13. Wszelkie koszty związane ze zdobywanie poszczególnych stopni odznaki ponosi uczestnik.
 14. Zdobywca odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie danych osobowych) wymaganych przy weryfikacji odznaki, a także na potrzeby ewidencji jej zdobywców.
 15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji GOT PTT przy ZG PTT.
 16. Wykaz szczytów i przełęczy zaliczanych do odznaki „TURYSTYCZNA KORONA TATR” (wysokości według przewodników Józefa Nyki):
 1. Rysy – 2503 m n.p.m. (Słowacja)
 2. Rysy – 2499 m n.p.m. (Polska)
 3. Krywań – 2494 m n.p.m. (Słowacja)
 4. Sławkowski Szczyt – 2452 m n.p.m. (Słowacja)
 5. Mała Wysoka – 2429 m n.p.m. (Słowacja)
 6. Lodowa Przełęcz – 2372 m n.p.m. (Słowacja)
 7. Koprowy Wierch – 2367 m n.p.m. (Słowacja)
 8. Czerwona Ławka – 2352 m n.p.m. (Słowacja)
 9. Bystry Przechód – 2314 m n.p.m. (Słowacja)
 10. Przełęcz pod Chłopkiem – 2307 m n.p.m. (Polska)
 11. Świnica – 2301 m n.p.m. (Polska)
 12. Kozi Wierch – 2291 m n.p.m. (Polska)
 13. Rohatka – 2288 m n.p.m. (Słowacja)
 14. Kozie Czuby – 2266 m n.p.m. (Polska)
 15. Bystra – 2248 m n.p.m. (Słowacja)
 16. Zadni Granat – 2240 m n.p.m. (Polska)
 17. Pośredni Granat – 2234 m n.p.m. (Polska)
 18. Jagnięcy Szczyt – 2229 m n.p.m. (Słowacja)
 19. Mały Kozi Wierch – 2228 m n.p.m. (Polska)
 20. Skrajny Granat – 2225 m n.p.m. (Polska)
 21. Raczkowa Czuba – 2194 m n.p.m. (Słowacja)
 22. Baraniec – 2184 m n.p.m. (Słowacja)
 23. Banówka – 2178 m n.p.m. (Słowacja)
 24. Starorobociański Wierch – 2176 m n.p.m. (Polska)
 25. Szpiglasowy Wierch – 2172 m n.p.m. (Polska)
 26. Pachola – 2166 m n.p.m. (Słowacja)
 27. Hruba Kopa – 2163 m n.p.m. (Słowacja)
 28. Błyszcz – 2159 m n.p.m. (Polska)
 29. Kościelec – 2155 m n.p.m. (Polska)
 30. Trzy Kopy – 2150 m n.p.m. (Słowacja)
 31. Wyżni Przysłop – 2145 m n.p.m. (Słowacja)
 32. Jarząbczy Wierch – 2137 m n.p.m. (Polska)
 33. Rohacz Płaczliwy – 2126 m n.p.m. (Słowacja)
 34. Krzesanica – 2122 m n.p.m. (Polska)
 35. Skrajne Solisko – 2117 m n.p.m. (Słowacja)
 36. Małołączniak – 2096 m n.p.m. (Polska)
 37. Ciemniak – 2096 m n.p.m. (Polska)
 38. Rohacz Ostry – 2088 m n.p.m. (Słowacja)
 39. Spalona – 2083 m n.p.m. (Słowacja)
 40. Smrek – 2089 m n.p.m. (Słowacja)
 41. Wołowiec – 2064 m n.p.m. (Polska)
 42. Salatyn – 2050 m n.p.m. (Słowacja)
 43. Rakuska Czuba – 2037 m n.p.m. (Słowacja)
 44. Wrota Chałubińskiego – 2022 m n.p.m. (Polska)
 45. Beskid – 2012 m n.p.m. (Polska)
 46. Kopa Kondracka – 2005 m n.p.m. (Polska)
 47. Kończysty Wierch – 2002 m n.p.m. (Polska)
 48. Kasprowy Wierch – 1987 m n.p.m. (Polska)
 49. Osterwa – 1984 m n.p.m. (Słowacja)
 50. Brestowa – 1934 m n.p.m. (Słowacja)
 51. Giewont – 1895 m n.p.m. (Polska)
 52. Rakoń – 1879 m n.p.m. (Polska)
 53. Świstowa Czuba – 1763 m n.p.m. (Polska)
 54. Ornak – 1854 m n.p.m. (Polska)
 55. Siwy Wierch – 1805 m n.p.m. (Słowacja)
 56. Trzydniowiański Wierch – 1758 m n.p.m. (Polska)
 57. Grześ – 1653 m n.p.m. (Polska)
 58. Gęsia Szyja – 1489 m n.p.m. (Polska)
 59. Wielki Kopieniec – 1328 m n.p.m. (Polska)
 60. Nosal – 1206 m n.p.m. (Polska)Udostępnij:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Życie jest zbyt krótkie, aby je przegapić.

Liczba wyświetleń

Popularne posty (ostatnie 30 dni)

Etykiety

Archiwum bloga

Z nimi w górach bezpieczniej

Zapamiętaj !
NUMER RATUNKOWY
W GÓRACH
601 100 300

Mapę miej zawsze ze sobą

Stali bywalcy

Odbiorcy


Wyrusz z nami na

Główny Szlak Beskidu Wyspowego


ETAP DATA, ODCINEK
1
19.11.2016
[RELACJA]
Szczawa - Jasień - Ostra - Ogorzała - Mszana Dolna
2
7.01.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Potaczkowa - Rabka-Zdrój
3
18.02.2017
[RELACJA]
Rabka-Zdrój - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne
4
18.03.2017
[RELACJA]
Przełęcz Glisne - Szczebel - Kasinka Mała
5
27.05.2017
[RELACJA]
Kasinka Mała - Lubogoszcz - Mszana Dolna
6
4.11.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Ćwilin - Jurków
7
9.12.2017
[RELACJA]
Jurków - Mogielica - Przełęcz Rydza-Śmigłego
8
20.01.2018
[RELACJA]
Przełęcz Rydza-Śmigłego - Łopień - Dobra
9
10.02.2018
[RELACJA]
Dobra - Śnieżnica - Kasina Wielka - Skrzydlna
10
17.03.2018
[RELACJA]
Skrzydlna - Ciecień - Szczyrzyc
11
10.11.2018
[RELACJA]
Szczyrzyc - Kostrza - Tymbark
12
24.03.2019
[RELACJA]
Tymbark - Kamionna - Żegocina
13
14.07.2019
[RELACJA]
Żegocina - Łopusze - Laskowa
14
22.09.2019
[RELACJA]
Laskowa - Sałasz - Męcina
15
17.11.2019
[RELACJA]
Męcina - Jaworz - Limanowa
16
26.09.2020
[RELACJA]
Limanowa - Łyżka - Pępówka - Łukowica
17
5.12.2020
[RELACJA]
Łukowica - Ostra - Ostra Skrzyż.
18
6.03.2021
[RELACJA]
Ostra Skrzyż. - Modyń - Szczawa

Smaki Karpat

Wołoskimi śladami

Główny Szlak Beskidzki

21-23.10.2016 - wyprawa 1
Zaczynamy gdzie Biesy i Czady,
czyli w legendarnych Bieszczadach

BAZA: Ustrzyki Górne ODCINEK: Wołosate - Brzegi Górne
Relacje:
13-15.01.2017 - Bieszczadzki suplement do GSB
Biała Triada z Biesami i Czadami
BAZA: Ustrzyki Górne
Relacje:
29.04.-2.05.2017 - wyprawa 2
Wielka Majówka w Bieszczadach
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Brzegi Górne - Komańcza
Relacje:
16-18.06.2017 - wyprawa 3
Najdziksze ostępy Beskidu Niskiego
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Komańcza - Iwonicz-Zdrój
Relacje:
20-22.10.2017 - wyprawa 4
Złota jesień w Beskidzie Niskim
BAZA: Iwonicz ODCINEK: Iwonicz-Zdrój - Kąty
Relacje:
1-5.05.2018 - wyprawa 5
Magurskie opowieści
i pieśń o Łemkowyni

BAZA: Zdynia ODCINEK: Kąty - Mochnaczka Niżna
Relacje:
20-22.07.2018 - wyprawa 6
Ziemia Sądecka
BAZA: Krynica-Zdrój ODCINEK: Mochnaczka Niżna - Krościenko nad Dunajcem
Relacje:
7-9.09.2018 - wyprawa 7
Naprzeciw Tatr
BAZA: Studzionki, Turbacz ODCINEK: Krościenko nad Dunajcem - Rabka-Zdrój
Relacje:
18-20.01.2019 - wyprawa 8
Zimowe drogi do Babiogórskiego Królestwa
BAZA: Jordanów ODCINEK: Rabka-Zdrój - Krowiarki
Relacje:
17-19.05.2019 - wyprawa 9
Wyprawa po wschody i zachody słońca
przez najwyższe partie Beskidów

BAZA: Markowe Szczawiny, Hala Miziowa ODCINEK: Krowiarki - Węgierska Górka
Relacje:
22-24.11.2019 - wyprawa 10
Na śląskiej ziemi kończy się nasza przygoda
BAZA: Równica ODCINEK: Węgierska Górka - Ustroń
Relacje:

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI

termin 1. wyprawy: 6-15 wrzesień 2019
odcinek: Bieszczady Wschodnie czyli...
od Przełęczy Użockiej do Przełęczy Wyszkowskiej


termin 2. wyprawy: wrzesień 2023
odcinek: Gorgany czyli...
od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Tatarskiej


termin 3. wyprawy: wrzesień 2024
odcinek: Czarnohora czyli...
od Przełęczy Tatarskiej do Gór Czywczyńskich

Koszulka Beskidzka

Niepowtarzalna, z nadrukowanym Twoim imieniem na sercu - koszulka „Wyprawa na Główny Szlak Beskidzki”.
Wykonana z poliestrowej tkaniny o wysokim stopniu oddychalności. Nie chłonie wody, ale odprowadza ją na zewnątrz dając wysokie odczucie suchości. Nawet gdy pocisz się ubranie nie klei się do ciała. Wilgoć łatwo odparowuje z niej zachowując jednocześnie komfort cieplny.

Fascynujący świat krasu

25-27 lipca 2014 roku
Trzy dni w Raju... Słowackim Raju
Góry piękne są!
...można je przemierzać w wielkiej ciszy i samotności,
ale jakże piękniejsze stają się, gdy robimy to w tak wspaniałym towarzystwie – dziękujemy Wam
za trzy niezwykłe dni w Słowackim Raju,
pełne serdeczności, ciekawych pogawędek na szlaku
i za tyleż uśmiechu.
24-26 lipca 2015 roku
Powrót do Słowackiego Raju
Powróciliśmy tam, gdzie byliśmy roku zeszłego,
gdzie natura stworzyła coś niebywałego;
gdzie płaskowyże pocięły rokliny,
gdzie Spisza i Gemeru łączą się krainy;
by znów wędrować wąwozami dzikich potoków,
by poczuć na twarzy roszące krople wodospadów!
To czego jeszcze nie widzieliśmy – zobaczyliśmy,
gdy znów w otchłań Słowackiego Raju wkroczyliśmy!


19-21 sierpnia 2016 roku
Słowacki Raj 3
Tam gdzie dotąd nie byliśmy!
Przed nami kolejne trzy dni w raju… Słowackim Raju
W nieznane nam dotąd kaniony ruszymy do boju
Od wschodu i zachodu podążymy do źródeł potoków
rzeźbiących w wapieniach fantazję od wieków.
Na koniec pożegnalny wąwóz zostanie na południu,
Ostatnia droga do przebycia w ostatnim dniu.

           I na całe to krasowe eldorado
spojrzymy ze szczytu Havraniej Skały,
           A może też wtedy zobaczymy
to czego dotąd nasze oczy widziały:
           inne słowackie krasy,
próbujące klasą dorównać pięknu tejże krainy?
           Niech one na razie cierpliwie
czekają na nasze odwiedziny.

7-9 lipca 2017 roku
Słowacki Raj 4
bo przecież trzy razy to za mało!
Ostatniego lata miała to być wyprawa ostatnia,
lecz Raj to kraina pociągająca i w atrakcje dostatnia;
Piękna i unikatowa, w krasowe formy bogata,
a na dodatek zeszłego roku pojawiła się w niej ferrata -
przez dziki Kysel co po czterdziestu latach został otwarty
i nigdy dotąd przez nas jeszcze nie przebyty.
Wspomnień czar ożywi też bez większego trudu
fascynujący i zawsze urzekający kanion Hornadu.
Zaglądnąć też warto do miasta mistrza Pawła, uroczej Lewoczy,
gdzie w starej świątyni świętego Jakuba każdy zobaczy
najwyższy na świecie ołtarz, wyjątkowy, misternie rzeźbiony,
bo majster Paweł jak Wit Stwosz był bardzo uzdolniony.
Na koniec zaś tej wyprawy - wejdziemy na górę Velka Knola
Drogą niedługą, lecz widokową, co z góry zobaczyć Raj pozwala.
Słowacki Raj od ponad stu lat urodą zniewala człowieka
od czasu odkrycia jej przez taternika Martina Rótha urzeka.
Grupa od tygodni w komplecie jest już zwarta i gotowa,
Kaniony, dzikie potoki czekają - kolejna rajska wyprawa.


Cudowna wyprawa z cudownymi ludźmi!
Dziękujemy cudownym ludziom,
z którymi pokonywaliśmy dzikie i ekscytujące szlaki
Słowackiego Raju.
Byliście wspaniałymi kompanami.

Miało być naprawdę po raz ostatni...
Lecz mówicie: jakże to w czas letni
nie jechać znów do Słowackiego Raju -
pozwolić na zlekceważenie obyczaju.
Nawet gdy niemal wszystko już zwiedzone
te dzikie kaniony wciąż są dla nas atrakcyjne.
Powiadacie też, że trzy dni w raju to za krótko!
skoro tak, to czy na cztery nie będzie zbyt malutko?
No cóż, podoba nam się ten kras,
a więc znów do niego ruszać czas.
A co wrzucimy do programu wyjazdu kolejnego?
Może z każdego roku coś jednego?
Niech piąty epizod w swej rozciągłości
stanie się powrotem do przeszłości,
ruszajmy na stare ścieżki, niech emocje na nowo ożyją
gdy znów pojawimy się w Raju z kolejną misją!

15-18 sierpnia 2018 roku
Słowacki Raj 5
Retrospekcja
Suchá Belá - Veľký Sokol -
- Sokolia dolina - Kyseľ (via ferrata)

Koszulka wodniacka

Tatrzańska rodzinka

Wspomnienie


519 km i 18 dni nieustannej wędrówki
przez najwyższe i najpiękniejsze partie polskich Beskidów
– od kropki do kropki –
najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w Polsce


Dorota i Marek Szala
Główny Szlak Beskidzki
- od kropki do kropki -

WYRÓŻNIENIE
prezentacji tego pasjonującego przedsięwzięcia naza dostrzeżenie piękna wokół nas.

Dziękujemy i cieszymy się bardzo,
że nasza wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim
nie skończyła się na czerwonej kropce w Ustroniu,
ale tak naprawdę doprowadziła nas aż na
Navigator Festival 2013.

Napisz do nas