KORONA SUDETÓW POLSKICH
Korona Sudetów Polskich składa się z 31 najwyższych szczytów i wzniesień w polskiej części Sudetów, po jednym z każdego pasma. Aby zdobyć tytuł i odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich należy zdobyć wszystkie szczyty w dowolnej kolejności podczas pieszych wędrówek i potwierdzić ten fakt w odpowiedniej książeczce. Nie narzuca się formy takiej książeczki - może to być książeczka GOT, zeszyt, itp.
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Przedgórze Sudeckie
 Ślęża
718 m n.p.m. 
 Masyw Ślęży
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015
 Brzeźnica
492 m n.p.m. 
 Obniżenie Otmuchowskie
 Wrona
458 m n.p.m. 
 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
 Kalwaria
385 m n.p.m. 
 Przedgórze Paczkowskie

 Krzyżowa Góra
359 m n.p.m. 
 Wzgórza Strzegomskie
 Wzgórze Ernesta (Górzno)
305 m n.p.m. 
 Obniżenie Podsudeckie
 Popiel
281 m n.p.m. 
 Równina Świdnicka
 Pogórze Zachodnio-Sudeckie
 Sas
515 m n.p.m. 
 Pogórze Wałbrzyskie
 Wojkowa
502 m n.p.m. 
 Pogórze Izerskie
10 
 Ostrzyca
501 m n.p.m. 
 Pogórze Kaczawskie
11 
 Koło Obserwatora
340 m n.p.m. 
 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
 Sudety Zachodnie
12 
 Śnieżka
1602 m n.p.m. 
 Karkonosze


13 
 Wysoka Kopa
1126 m n.p.m. 
 Góry Izerskie
7.07.
2016


14 
 Skalnik
945 m n.p.m. 
 Rudawy Janowickie
3.07.
2016


15 
 Skopiec
724 m n.p.m. 
 Góry Kaczawskie


16 
 Grodna
506 m n.p.m. 
 Kotlina Jeleniogórska
 Sudety Środkowe
17 
 Orlica
1084 m n.p.m. 
 Góry Orlickie

18 
 Wielka Sowa
1015 m n.p.m. 
 Góry Sowie
11.07.
2015

19 
 Jagodna
977 m n.p.m. 
 Góry Bystrzyckie

20 
 Waligóra
934 m n.p.m. 
 Góry Kamienne
12.07.
2015

21 
 Szczeliniec Wielki
919 m n.p.m. 
 Góry Stołowe
22 
 Borowa
853 m n.p.m. 
 Góry Wałbrzyskie
23 
 Grodczyn
803 m n.p.m. 
 Pogórze Orlickie
8.07.
2015

24 
 Kłodzka Góra
765 m n.p.m. 
 Góry Bardzkie
25 
 Włodzicka Góra
758 m n.p.m. 
 Obniżenie Noworudzkie
26 
 Zadzierna
724 m n.p.m. 
 Brama Lubawska
2.07.
2016


27 
 Gardzień
556 m n.p.m. 
 Obniżenie Ścinawki
28 
 Sikornik
550 m n.p.m. 
 Kotlina Kłodzka
 Sudety Wschodnie
29 
 Śnieżnik
1425 m n.p.m. 
 Śnieżnik Kłodzki


30 
 Postawna
1124 m n.p.m. 
 Góry Złote


31 
 Biskupia Kopa
889 m n.p.m. 
 Góry OpawskiePTTK Wałbrzych


„Zdobywca Korony Sudetów Polskich” 
R E G U L A M I N

I. Postanowienia wstępne.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

 1. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
 2. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
 3. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
II. Warunki zdobywania odznaki.
 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).
 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.
III. Weryfikacja.
 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
IV. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

Komentarze do wpisu

1 komentarz :

1 komentarz :

Więcej informacji - kliknij na obrazek...
Łopiennik (1069) - Stryb (1011) - Hyrlata (1103)
24-26.11.2017
Bieszczady... ileż w nich odmienności w porównaniu do pozostałych polskich gór! Niezwykłe i magiczne o każdej porze roku. Majestatycznie wznoszą się ku błękicie nieba i obłokom. Najwyższe z nich tworzy grupa bezleśnych grzbietów pokrytych połoninami, bajecznymi łąkami, które w niższych partiach przechodzą wprost w naturalne lasy bukowo-jodłowe, z domieszką starych jaworów, czy świerków. Są też tajemnicze, lesiste masywy, rozdzielone głuszą dolin. Mówią, że przestają być dzikie, lecz tkwi w nich legenda. Urzekają pięknem i malowniczością krajobrazów o każdej porze roku. Nie tylko latem i jesienią, kiedy paleta kolorów pokrywająca lasy najbardziej wpływa na emocje, ale również wtedy, kiedy zmysły zatapiają się w cichości późnej jesieni, zimy, czy wiosną, kiedy wszystko znów zaczyna się na nowo. Czy znamy wszystkie oblicza Bieszczadów? Raczej nie, dlatego chcemy zagościć w nich o każdej porze roku, aby stać się godnym ich korony.

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas