Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody!
Jan Paweł II, 5.06.1997 r.

TRASA:
Palenica Białczańska [czerwony szlak] Wodogrzmoty Mickiewicza [czerwony szlak] Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1406 m n.p.m.)

OPIS:
Przed nami ostatni już odcinek tatrzańskiego wariantu Małopolskiego Szlaku Papieskiego. Przemierzyliśmy całą długość polskich Tatr od zachodniego skraju do wschodniego, a więc od Doliny Chochołowskiej do Doliny Białki, podążając starymi tatrzańskimi szlakami - Ścieżką nad Reglami, czy odcinkiem pierwszego polskiego szlaku turystycznego. Przy okazji zobaczyliśmy i zwiedziliśmy różne obiekty znajdujące się na trasie naszej wędrówki, takie jak Pustelnia Brata Alberta i Kaplica Sióstr Albertynek, Księżówka, Dom Zakonny Sióstr Urszulanek Szarych, Kaplica w Jaszczurówce. Przed nami ostatnie kilometry tej wędrówki.

Celem dzisiejszej wędrówki jest Morskie Oko, perła tatrzańskich jezior. Morskie Oko stało się celem wycieczek już na początku XIX wieku. W 1817 roku zbudowano do niego drogę kołową, kiepskiej jakości, ale można było jeździć po niej konnymi furkami. Poprowadzona ona była z Poronina przez Bukowinę, Głodówkę i Łysą Polanę. Do Łysej Polany można było również dojechać z Bukowiny przez Jurgów i Jaworzynę Spiską. Zarówno jedną, jak i drugą drogą dojeżdżano wówczas również z Zakopanego. W roku 1894 zbudowano lepszą drogę, która prowadziła z Zakopanego przez Jaszczurówkę i Zazadną. Dojazd samochodem stał się możliwy dopiero od 1902 roku, kiedy ukończono budowę drogi bitej z tłucznia wapiennego. Była to Droga Oswalda Balzera, która istnieje do dziś. Pierwotnie droga pokryta była nawierzchnią zupełnie nie odporną na występujące w górach warunki atmosferyczne. Po długotrwałym deszczu, czy burzy droga ta wymagała naprawa. Dlatego wzdłuż tej drogi wybudowano szereg domów dla tzw. dróżników, którzy zajmowali się jej utrzymaniem i naprawami. Droga Oswalda Balzera o nawierzchni bitej istniała do lat 50-tych XX wieku. Położono na niej wówczas asfalt i wtedy też uruchomiono na niej regularne linie autobusowe z Zakopanego do Włosienicy - polany położonej niedaleko Morskiego Oka. Autobusy jeździły tutaj do 1988 roku. Era autobusów zakończyła się, gdy droga obsunęła się.

Odtąd do Morskiego oka można dostać się pieszo, lub za pomocą fasiągów, którymi fiakrzy wożą turystów. Fasiągi nas jednak nie interesują. Są znakomitą propozycją dla ludzi starszych, czy inwalidów, którym trudno byłoby bez nich dotrzeć nad perłę tatrzańskich jezior, ale dziwi nas widok siedzących w nich zdrowych, czy młodych ludzi. Ruszamy z Palenicy Białczańskiej o godzinie 9.20 w górę Doliny Białki poruszając się Drogą Oswalda Balzera.

Fasiągi w Palenicy Białczańskiej.
Fasiągi w Palenicy Białczańskiej.

W prześwitach drzew, w głębi Doliny Białej Wody widoczny jest Gerlach. Jest też widoczny fragment głównego grzbietu Tatr, przez który przebiegała kiedyś granica Polski, jeszcze przed rozbiorami w 1772 roku. W terytorium Polski znajdowały się wówczas Dolina Kacza, Dolina Litworowa, Dolina Świstowa i część Doliny Równieńki (lewobrzeżna od Rówieńkowego Potoku, przez który biegła granica). Granica wychodząca w górę Doliny Rówieńki wchodziła na Mały Jaworowy Szczyt, z którego skręcała na zachód i przechodziła dalej granią przez Świstowy Szczyt, Rohatkę, Małą Wysoką, Polski Grzebień, Litworowy Szczyt, Zadni Gerlach, Batyżowiecki Szczyt, Zmarzły Szczyt, Żłobisty Szczyt, Ganek, Wysoką, Rysy i dalej główną granią na zachód.

Gerlach.
Gerlach.

Dochodzimy do charakterystycznego zakrętu i mostu nad bryzgającym po skałach potokiem Roztoka, który z hukiem opada na niższe piętro z Doliny Roztoki do Doliny Białki. Kaskady, które tworzy potok nazywane są Wodogrzmotami Mickiewicza (słow. Mickiewiczove vodopády, niem. Mickiewicz-Wasserfälle, węg. Mickiewicz-vízesések). Nazwa „wodogrzmoty” odnosi się oczywiście od huku jaki powoduje spadająca woda. Tak kaskady Roztoki były zwane od lat, a jeszcze wcześniej nazwano to miejsce „Grzmotami”. Nazwa została poszerzona o „Mickiewicza” przez Towarzystwo Tatrzańskie w 1891 roku na cześć sprowadzenia jego prochów na Wawel w 1890 roku. Poszerzenie nazwy dla Wodogrzmotów było raczej wyrazem wdzięczności dla dorobku wieszcza narodowego, bo sam Mickiewicz w żaden sposób z Tatrami, ani Podhalem związany nie był, ani też w tych rejonach nie bywał.

Na Wodogrzmoty Mickiewicza składają trzy kaskady wodospadów: Wyżni Wodogrzmot, Pośredni Wodogrzmot i Niżni Wodogrzmot. Z mostu najlepiej widać Pośredni Wodogrzmot. Znajdujący się powyżej Wyżni Wodogrzmot jest praktycznie niewidoczny. Niżni Wodogrzmot znajduje się poniżej mostu. Dawniej, jeszcze zanim wybudowano ten most i drogę, tj. przed 1900 rokiem dojście do Wodogrzmotów Mickiewicza poprowadzone było od starej drogi do Morskiego Oka, która przechodziła wówczas przez Starą Roztokę, gdzie stoi Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki. Jednak oficjalna ścieżka do nich wytyczona była nie dużo wcześniej, bo w 1886 roku.

Za mostem mamy odejście szlaku do Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz odejście szlaku do Schroniska PTTK w Dolinie Roztoki. Z lewej mijamy placyk, gdzie kiedyś przystanek miały autobusy jeżdżące do Morskiego Oka. Dziś stoją tutaj przenośne toalety. Podążamy dalej czerwonym szlakiem, który teraz obchodzi Roztocką Czubę (1426 m n.p.m.) - najbardziej wysunięty na północny wschód szczyt w długiej grani odchodzącej od Szpiglasowego Wierchu (2172 m n.p.m.). Zbocza Roztockiej Czuby są bardzo strome, porośnięte lasem i dzikimi chaszczami. Na jej stromych stokach występują skałki. Droga Oswalda Balzera jest bardzo narażona w tym miejscu na obrywy, szczególnie po ulewnych deszczach. Wiele razy z tych przyczyn dochodziło do uszkodzeń drogi i jej zamknięcia.

Droga Oswalda Balzera.
Droga Oswalda Balzera (niedaleko przed Wodogrzmotami Mickiewicza).

Pośredni Wodogrzmot.
Pośredni Wodogrzmot zastygły w lodzie.

Pod Roztocką Czubą.
Pod Roztocką Czubą.

Droga Oswalda Balzera.
Po ominięciu Roztockiej Czuby.

Wkrótce dochodzimy do wanty, dużego głazu leżącego przy drodze. Trochę dalej Dolina Białki rozwidla się na dwie odnogi. Granica międzypaństwowa idąca dotąd korytem rzeki Białki wchodzi na grzbiet rozdzielający dwie odnogi Doliny Białki: Dolinę Suchej Wody znajdującą się po stronie słowackiej i Dolinę Rybiego Potoku znajdującą się po stronie polskiej. Dolina Rybiego Potoku do której kieruje nasz szlak opada tutaj progiem, który musimy pokonać. Droga Oswalda Balzera pokonuje go serpentynami, z kolei szlak wprowadza wprost w górę przez las, przecinając kilkakrotnie szosę. Po pokonaniu progu wracamy na drogę, która na dalszym biegu już łagodnie zwiększa wysokość.

Słońce zaczyna przebijać się przez chmury, z których dotąd prószyły drobne śnieżynki. Jest wyjątkowo ciepło, bezwietrznie, wbrew porannym prognozom, które zapowiadały duży mróz i wiatr. O godzinie 11.20 przechodzimy przez polanę Włosienica. Od kiedy wycofano tutaj ruch kołowy służy ona jako miejsce postojowe dla fasiągów. W pobliżu znajduje się bardzo duży pawilon gastronomiczny, wybudowany w latach 1967-71, w którym można się posilić i odpocząć.

Przed wantą.
Przed wantą. Tutaj szlak schodzi z Drogi Oswalda Balzera.

Wyłaniają się Mięgusze.
Wyłaniają się Mięgusze.
Wyłaniają się Mięgusze.

Z zasłony chmur uwalniają się powoli potężne Miegusze, które wypiętrzają się przed nami. Do Morskiego Oka jest już niedaleko. Od Włosienicy około 1700 metrów. O godzinie 11.45 przechodzimy obok starego schroniska, przysypanego śniegiem. Z drogi widać tylko jego dach. U zarania turystyki w Tatrach nocowano pod gołym niebem, korzystano z dostępnych koleb skalnych, czy też szałasów lub szop pasterskich. Pierwszym obiektem nad Morskim Okiem, w którym można było przenocować był kamienny szałas Wybudowany przez Wojciecha Nowobilskiego, który w 1637 roku otrzymał pierwszy przywilej królewski, dzięki któremu stał się właścicielem polan i pastwisk w Tatrach, w tym znajdujących się w otoczeniu Morskiego Oka. Dawni wędrowcy wspominają w przekazach o szałasie istniejącym w 1824 roku. Z kolei pierwszym schroniskiem nad Morskim Okiem był obiekt wybudowany w roku 1827 przez Emanuela Homolacsa, kolejnego historycznego właściciela terenów wokół Morskiego Oka. Powstały później inne tego typu obiekty, jednak nie przetrwały najczęściej trawione pożarami, powstałymi nierzadko w wyniku podpaleń.

Były to bowiem czasy, kiedy narastał konflikt o granicę między ówczesną Galicją (wówczas austriacką) i Węgrami. Początki tego sporu sięgają dawnych czasów kiedy w Tatrach zaczynała kształtować się linia graniczna, a sięga ona średniowiecza. W tamtych wiekach pas Tatr były ziemią niczyją. Wkrótce jednak rozpoczęła się epoka kolonizacji niedostępnych obszarów górskich. Człowiek wdzierał się coraz dalej i wyżej, a kolejne obszary były zajmowane i zagospodarowywane. Jednocześnie zwężał się pas ziemi niczyjej. Pojawiły się wówczas pierwsze konflikty między właścicielami, którzy chcieli poszerzać zajęte dobra.

W XVII wieku dobra zakopiańskie przeszły w ręce Nowobilskich, a otrzymali je za sprawą przywileju nadanego przez króla Jana Kazimierza zezwalającego na użytkowanie pastwisk nad Morskim Okiem. Byli oni właścicielami tych terenów pod rządami austriackiego zaborcy, aż do 1824 roku kiedy sprzedali je. Dobra zakopiańskie wraz z białczańskimi przeszły we władanie węgierskich przemysłowców, rodziny Homolacsów. Leżały one przy granicy, której przebieg nie był dotąd doprecyzowany, a tam samym nie zostały rozgraniczone tereny prywatne położone po obu stronach granicy. Emanuel Homolacs postanowił bardzo dokładnie opisać wówczas granicę swych posiadłości w Dolinie Rybiego Potoku, a w szczególności ich granicę przebiegającą od Rysów przez Grań Żabiego. W rękach Homolacsów dobra te pozostały do 1869 roku, w którym Klementyna Homolacsowa (dziedziczka dóbr po Emanuelu Homolacs) sprzedała je pruskiemu baronowi Ludwikowi Eichbornowi. Rodzina Homolacsów opuściła Zakopane i przeniosła się do nabytych już wcześniej Balic pod Krakowem.

W XIX wieku Zakopane i Tatry dawały Polakom namiastkę poczucia wolności. Już w 1834 roku Wincenty Pol pisał o nich w tym kontekście w „Pieśni o ziemi naszej”:
W góry! w góry, miły bracie!
Tam swoboda czeka na cię.
Polacy pamiętali, że Dolina Rybiego Potoku leżała w granicach Polski przed rozbiorami. Tam też była perła tatrzańskich jezior, jedno z najpiękniejszych miejsc w ich ukochanych Tatrach, którym zachwycali się wszelcy artyści. Spór o przebieg granicy w okolicy Morskiego Oka przybrał jednak na sile po sprzedaży dóbr przez Homolacsów. Sprawa ta nabrała wtedy rangi narodowej. Formalnie tereny sporne leżały w Galicji, ale Polacy w obawie przed zagarnięciem ich przez właścicieli węgierskich zaczęli podnosić te kwestie na forum międzynarodowym.

W 1888 roku dobra zakopiańskie wykupione zostały na licytacji przez przedsiębiorcę przemysłu drzewnego i hutniczego Józefa Goldfingera, a to wiązało się z dalszą dewastacją Tatr. Udało się jednak unieważnić ten zakup. Obserwował te wydarzenia pewien polski działacz społeczny hrabia Władysław Zamoyski. Wykazując nieprawidłowości formalne doprowadził do unieważnienia licytacji. Zorganizowano kolejną, która odbyła się w maju 1889 roku. Wśród licytujących osób byli przedstawiciele rządu galicyjskiego oraz Towarzystwa Ochrony Tatr Polskich, byli tez przemysłowcy, a wśród nich Jakub Goldfinger. W pewnym momencie stawka podniosła się już tak wysoko, że reprezentant rządu oraz reprezentant Towarzystwa Ochrony Tatr Polskich wycofali się z dalszej gry. Wtedy do licytacji przystąpił Józef Retinger dotąd trzymający się na uboczu. Wtedy też w boju pozostało właściwie tylko dwóch: Retinger i Goldfinger. Retinger za każdym razem podwyższał stawkę Goldfingera o jeden cent, do końca licytacji, aż w końcu wszyscy przeciwnicy podali się. Zwycięzca kupił dobra zakopiańskie za cenę 460 002 złotych reńskich i 3 centy. Wtedy ogłosił, że reprezentuje hrabiego Władysława Zamoyskiego. Wieść tą Polacy przyjęli z ogromnym entuzjazmem, gdyż hrabia był miłośnikiem przyrody i w kolejnych latach dbał o racjonalną gospodarkę w Tatrach. Problemy granicy jednak wciąż były nieuregulowane. Zaczęło dochodzić nawet do bezpośrednich konfrontacji żandarmów węgierskich i służb Hohenlohego (właściciela ziem po stronie węgierskiej) ze służbami leśnymi Zamoyskiego i góralami. W końcu obie strony sporu postanowiły skierować sprawę pod rozstrzygnięcie do międzynarodowego trybunału rozjemczego, na który trzeba było czekać jeszcze blisko 10 lat.

W 1902 roku, trybunał ten położył kres sporom i ustalił granicę zgodnie z propozycją Polaków. Stało się tak dzięki znakomitej obronie praw polskich przeprowadzonej przez profesora Uniwersytetu Lwowskiego Oswalda Balzera, na którego część drogę do Morskiego Oka, którą dzisiaj wędrujemy nazwano Drogą Oswalda Balzera. Werdykt sędziów tamtego trybunału sprawił, że Morskie Oko znajduje się obecnie w granicach terytorialnych Polski.

Górne partie Doliny Rybiego Potoku.
Górne partie Doliny Rybiego Potoku.

Stare schronisko nad Morskim Okiem.
Stare schronisko, uruchomione w adaptowanej dawnej wozowni.

Orzechówka zwyczajna (Nucifraga caryocatactes).
Orzechówka zwyczajna (Nucifraga caryocatactes) - ptak lasów iglastych i górskich.

Pod schroniskiem. Część grupy, dla której brakło miejsca wewnątrz.

Stoimy i podziwiamy zimowe Morskie Oko pokryte szczelnie warstwą lodu, po którym można dzisiaj bez obaw przechadzać się. O tym rozlanym u stóp monumentalnej ściany Mięguszowieckich Szczytów największym i najpiękniejszym tatrzańskim jeziorze pisał w 1873 roku Walery Eljasz-Radzikowski:
„Powiadają, że być w Tatrach i Morskiego Oka nie zwiedzić, znaczy tyle, co będąc w Rzymie nie zobaczyć Papieża. Zyskuje ono bowiem tak rozgłośną sławę, że wielu turystów udaje się do Tatr jedynie dla zobaczenia Morskiego Oka”.
Nieco z boku, jakby na uboczu wznosi się nad jego powierzchnią Mnich, za nim stoi Mniszek i Ministrant - tworząc charakterystyczny element otoczenia Morskiego Oka, rozpoznawalny symbol Tatr noszony na odznakach przez przewodników tatrzańskich. Po przeciwnej stronie nad taflą jeziora wznosi się Żabia Grań i Rysy. Całość tworzy imponujący i mistyczny mariaż. W tej ujmującej scenerii, tuż nad brzegiem Morskiego Oka na polodowcowym wale morenowym stoi zabytkowe schronisko wybudowane w 1908 roku. Wojtyła odwiedzał go wielokrotnie, a po raz pierwszy w 1932 roku, w trakcie wędrówki z bratem Edmundem. Karol Wojtyła miał wówczas 12 lat.

Ostatni raz nad Morskim Okiem zatrzymał się 5 czerwca 1997 roku. Przywieziono go wówczas autem. Dochodziła wtedy godzina osiemnasta, kiedy zaskoczeni i zdumieni turyści zobaczyli wysiadającego papieża. Wysiadł popatrzył w radosnym uniesieniu na góry, w których przecież jakiś czas nie był. Powiewał tego dnia zimny wiatr, w ostatnich dniach na Tatry spadła warstwa świeżego śniegu. Papież wyszedł na werandę schroniska, skąd dalej wpatrywał się w grań znajdującą się po drugiej stronie jeziora. W końcu wszedł do schroniska, gdzie otworzył księgę pamiątkową i wpisał na jednej z jej kart: „Szczęść Boże – Jan Paweł II, 5.VI.1997 r.” Potem chwilkę rozmawiał z gospodynią schroniska Marią Łapińską, wspominając jej teściów, Czesława Łapińskiego i jego żonę Wandę, którzy gospodarzyli w schronisku po wojnie. Maria Łapińska wręczyła mu album o Morskim Oku i znaną góralską nalewkę „Litworówkę”. Wyszedł na zewnątrz, gdzie spotkał dyrektora i pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz przedstawicieli zakopiańskiego samorządu. Rzekł do nich na pożegnanie: „Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody!” Podszedł jeszcze do barierki na morenie, skąd przez dłuższy czas spoglądał na strzeliste szczyty. Przybył w Tatry jak kiedyś, tak normalnie, tak jakby nie był papieżem, wzbudzając niedowierzanie turystów, którzy znaleźli się w tym samym miejscu i czasie. Byli tu wówczas tacy, co przyjechali nawet znad morza... przyjechali by zwiedzić Morskie Oko, a przy okazji zobaczyli też tutaj papieża.

Morskie Oko.
Morskie Oko.

Morskie Oko.

Zejście z moreny do Morskiego Oka.
Tylko tak można dotrzeć na brzeg Morskiego Oka.

Nad brzegiem Morskiego Oka.
Nad brzegiem Morskiego Oka.

Widok w kierunku Mnicha.
Widok w kierunku Mnicha.

Mnich (słow. Mních, niem. Mönch, węg. Barát; 2068 m n.p.m.).
Mnich (słow. Mních, niem. Mönch, węg. Barát; 2068 m n.p.m.).

Widok w kierunku Rysów.
Widok w kierunku Rysów.

Widok z kierunku Mięguszowieckich Szczytów.
Widok z kierunku Mięguszowieckich Szczytów (słow. Mengusovské štíty).

Grań Żabiego (słow. Žabí hrebeň, niem. Żabie-Grat, Froschgrat, węg. Békás-gerinc).
Grań Żabiego (słow. Žabí hrebeň, niem. Żabie-Grat, Froschgrat, węg. Békás-gerinc).

Widok w kierunku schroniska.
Widok w kierunku schroniska.

Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1410 m n.p.m.).
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1410 m n.p.m.).
Schronisko PTTK nad Morskim Okiem (1410 m n.p.m.).

Słońce schowało się za Mięguszowiecki Szczyt Wielki.
Słońce schowało się za Mięguszowiecki Szczyt Wielki.

Panorama ze środka Morskiego Oka.
Panorama ze środka Morskiego Oka.

Na morenie przed Morskim Okiem.
Na morenie przed Morskim Okiem.

Ściana Tatr widoczna spod starego schroniska.
Ściana Tatr widoczna spod starego schroniska.

Górne partie Doliny Rybiego Potoku.
Górne partie Doliny Rybiego Potoku.

Dolina Rybiego Potoku.
Wracamy.Tu kończy się nasza opowieść o tatrzańskiej ścieżce Małopolskiego Szlaku Papieskiego. Gdy cofamy się do niej wspomnieniami wydaje się ona trochę jak baśń, choć przecież jest prawdziwa. Obejmuje ona pięć dni wybranych w okresie minionych dziewięciu miesięcy. Każdy ten dzień był inny, ale też każdy bez wyjątku jakże ciepły jawi się teraz we wspomnieniach. Przewija się w nich tak wiele pogodnych twarzy, przyjacielskich dusz, niezastąpionych towarzyszy wędrówki, którzy podjęli wysiłek przejścia tatrzańskich ścieżek Małopolskiego Szlaku Papieskiego. Niektórzy byli obecni na każdym etapie tej wędrówki, byli też tacy co dołączyli do niej później, albo też z niezależnych od siebie przyczyn zmuszeni byli pauzować, jeden, czy dwa etapy. Oni z pewnością wrócą w Tatry by uzupełnić brakujące odcinki. Być może jeszcze tego roku wybiorą się zobaczyć kwitnące krokusy, a potem podążą w górę Doliny Jarząbczej do „papieskiego głazu” leżącego nad bystrym potokiem, do którego dotarł „biały pielgrzym” podczas ostatniego dnia II pielgrzymki do Ojczyzny, 23 czerwca 1983 roku. Był to nasz pierwszy etap. Dalsze etapy tatrzańskimi szlakami nawiązywały często do miejsc pobytu Jana Pawła II w Tatrach, w 1997 roku… tak jak i ten dzisiejszy dzień spędzony w Dolinie Białki, Dolinie Rybiego Potoku i nad Morskim Okiem. Jednak wędrówka śladami „białego pielgrzyma”, jakie pozostawił w czerwcu 1997 roku jeszcze się nie zakończyła. Już niebawem wyruszymy do Ludźmierza, do którego i On dotarł opuszczając Tatry w dniu 7 czerwca 1997 roku. Tam może odnajdziemy zakończenie dla tej historii.Kolekcjonerska Karta Etapu


GALERIA FOTOGRAFICZNA:
Morskie Oko i jego otoczenie


Wysiadamy niedaleko dworca kolejowego znanego w Polsce uzdrowiska, którego bogactwem są zasoby solankowych wód mineralnych. Teraz zimą uzdrowisko to jest wyciszone, sprawiające wrażenie uśpionego, ale na piesze wędrówki wyruszać stąd można o każdej porze. Szlaki wokół tego miasta są wdzięczne zarówno wiosną, latem, jesienią, jak też zimą. Kończyliśmy tutaj ostatnią wędrówkę Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, teraz zaczynamy kolejny jej etap. Ruszamy na poszukiwanie początku szlaku, miejsca w którym opuściliśmy go zeszłego miesiąca.


TRASA:
Rabka-Zdrój (481 m n.p.m.) Bania (612 m n.p.m.) Polczakówka, Królewska Góra (588 m n.p.m.) Rabka Zaryte (451 m n.p.m.) Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) [czerwony szlak] Przełęcz Glisne (634 m n.p.m.) – Glisne, Pasieka Jana Lupy

OPIS:
Rabka-Zdrój sięga swą historią do XIII wieku. Jej nazwa po raz pierwszy wymieniona była w dokumencie Bolesława Wstydliwego z 1254 roku, potwierdzającym posiadanie tych terenów przez Cystersów. Zdaje się, że już w tamtych czasach rabczańskie solanki były znane, ale większe zainteresowanie nimi pojawiło się w drugiej połowie XVI wieku, kiedy pojawiło się przypuszczenie, że na tych terenach mogą występować także bogate pokłady soli. Próby górniczego pozyskiwania soli nie udały się, ale Eugeniusz Janota w 1860 roku w swym „Przewodniku w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin” pisał „Na wschód od téj wsi ku wiosce Słoném zwanéj, leżącéj nad potokiem Słonką jest sześć źródeł wody słonéj, jodowobromowéj żelezistéj, od niepamiętnych czasów od górali Beskidowych na gubienie woli używanéj, lecz za doniesieniem jakiegoś lekarza 1813 roku z rozkazu rządu kamieniami zawalonych i strzeżonych, by wody nie brano. Z nazwy jednego z tych źródeł (na polu dworskiém) na szybisku wnosić wypada, że tu kiedyś były kopalnie, niezawodnie soli.” Otóż po rozbiorach austriacki zaborca przeszła zabronił w 1818 roku wydobywania soli oraz czerpania wód solankowych. Nakazał ich zasypanie w obawie zachwiania w tym zakresie monopolu dotychczasowych miejsc pozyskiwania soli i wód solankowych. Okazuje się, że nie bez podstawnie, bo badania przeprowadzone w 1858 roku wykazały, że rabczańskie solanki są jednymi z najsilniejszych solanek jodowo-bromowych. To też skłoniło do wystąpienia o zgodę do władz austriackich na przekształcenie Rabki w uzdrowisko. Zgodę taką otrzymał w 1860 roku dziedzic Rabki, Julian Zubrzycki i rok później oczyszczono zasypane źródła: „Maria”, „Rafaela”, „Krakus”, „Kazimierz” i „Helena” oraz rozpoczęto budowę łazienek kąpielowych. W 1864 roku oficjalnie otwarto uzdrowisko. Specyficzny mikroklimat sprzyjał rozwojowi Rabki jako uzdrowisko, zwłaszcza dziecięce.

Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) - pomnik przyrody.
Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) - pomnik przyrody.
O godzinie 8.40 ruszamy spod dworca kolejowego w górę ulicy Orkana. Mijamy słynną rabczańską sosnę (Pinus silvestris) - pomnik przyrody prawem chroniony, o pokroju nietypowym dla sosny: parasolowatej koronie i wyraźnie rozwidlonych konarach. Jej wiek oceniany jest na około 550 lat. Zaraz potem wchodzimy do serca miasta. Wkraczamy na główną arterię Parku Zdrojowego, którego powstanie sięga lat uruchomienia uzdrowiska w Rabce. Przyroda w nim jest teraz uśpiona jak cała Rabka, śniegiem zasypana. Park Zdrojowy zajmuje imponującą powierzchnię około 30 ha.

Parkowa alejka doprowadza nas do pomnika Jana Pawła II, gdzie rozpoczynają się Szlaki Papieskie po Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Wracamy na ulicę Orkana - przecinamy ją i wchodzimy na ulicę Chopina, którą schodzimy nad Słonkę, rzekę o której pisał w 1860 roku Eugeniusz Janota oraz sześciu źródłach wody solankowej znajdujących się przy niej. Przechodzimy mostkiem na drugą stronę rzeki. Tam spotykamy niebieski szlak, w miejscu, w którym opuściliśmy go ostatnim razem. Podejmujemy jego znaki i o godzinie 9.05 zaczynamy ulicą Kościuszki podchodzić zbocze Bani (612 m n.p.m.).

Park Zdrojowy.
Park Zdrojowy.

Grupa w Parku Zdrojowym.
Grupa w Parku Zdrojowym.

Pomnik Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.
Pomnik Jana Pawła II w Parku Zdrojowym.

Podchodząc zbocze Bani mijamy wille z czasów przedwojennego budownictwa uzdrowiskowego - najpierw willę „Wawel” wybudowaną w 1870 roku, i stojącą z lewej willę „Matejko” z 1893 roku, w której mieści się obecnie restauracja „Retro”. Wyżej stoją willa „”Racławice z 1877 roku i willa „Kościuszko” pochodząca również z drugiej połowy XIX wieku. Nad tymi willami stoi ogromny budynek byłego sanatorium kolejowego „Lotos” im. Aleksandry Piłsudskiej wybudowany w 1937 roku, a w 2005 roku postawiony w stan likwidacji. Przed budynkiem II LO im. Tischnera skręcamy w prawo na zaśnieżoną polną drogę.

Willa „Matejko” z 1893 roku.
Willa „Matejko” z 1893 roku.

Dawne sanatorium „Lotos” im. Aleksandry Piłsudskiej.
Dawne sanatorium „Lotos” im. Aleksandry Piłsudskiej.

Idziemy dalej niczym bezdrożem. Trawersujemy południowy stok Bani, wchodząc chwilami między zagajniki rosnące na skraju lasu porastającego szczyt wzniesienia, ale głównie szlak wiedzie odkrytymi polami. Widoki jednak skracają nisko wiszące, śnieżne chmury. Wkrótce widzimy przed sobą wierzchołek Grzebienia (677 m n.p.m.), również zarośnięty lasem. Od Grzebienia oddziela nas płytka przełęcz, na której skręcamy w lewo, a więc na północ. Idziemy teraz na wprost wierzchołka kolejnego wzniesienia o nazwie Królewska Góra (588 m n.p.m.), zwanego też Polaczkówką, tak samo jak ośrodek narciarski „Polaczkówka” znajdujący się na jej północno-zachodnim stoku. Koło tego ośrodka, około 50 metrów na lewo od szlaku stoi wieża widokowa wzniesiona w 2011 roku. Docieramy do niej o godzinie 9.40. Zatrzymujemy się.

Stoki Bani.
Stoki Bani.

Na Bani.
Na Bani.

Przed nami Grzebień (677 m n.p.m.).
Przed nami Grzebień (677 m n.p.m.).

Wieża widokowa na Polczakówce (Królewska Góra).
Wieża widokowa na Polczakówce (zwanej też Królewską Górą).

Widok z wieży widokowej w kierunku stacji narciarskiej.

Stok narciarski na Polczakówce.
Stok narciarski na Polczakówce.

Kaplica Matki Bożej Płaczącej (z prawej stoi krzyż saletyński).
Kaplica Matki Bożej Płaczącej (z prawej stoi krzyż saletyński).

Matka Boża Płacząca.
Matka Boża Płacząca.
W pobliżu wieży widokowej, koło górnej stacji wyciągu narciarskiego stoi nieduża, drewniana kaplica mająca formę pasterskiego szałasu. W jej ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Płaczącej. Nie widać jej twarzy, bo skrywa ją w dłoniach. Płacze. To Matka Boża jaka objawiła się dwójce dzieci na płaskowzgórzu Sous-les-Baisses leżącego na wysokości 1800 m n.p.m. w alpejskim masywie Pelvoux, który należał do francuskiej wioski La Salette. Dnia 19 września 1846 roku przekazała orędzie dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud. Tamtego dnia dzieci ujrzały najpierw piękne światło, jaśniejsze aniżeli słońce. Miały wrażenie, że światło to przyciągało je do siebie. Początkowo światło było nieruchome, ale wkrótce jakby rozwarło się odsłaniając inne światło, o wiele jaśniejsze i ruchome, zaś w tym świetle przepiękną Panią siedzącą z twarzą ukrytą w dłoniach. Była to Matka Boża, która wezwała dzieci by zbliżyły się do niej i wysłuchały nowiny, którą miała do przekazania: „Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak ciężkie i tak przygniatające, że już dłużej nie będę mogła go podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię z waszego powodu! Chcąc, aby Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona nieustannie wstawiać się za wami. Ale wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście wiele się modlili i czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić mi trudu, którego się dla was podjęłam. Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam sobie, i nie chcą mi go przyznać. To właśnie czyni ramię Mego Syna tak ciężkim. Woźnice przeklinają, wymawiając Imię Mojego Syna. Te dwie rzeczy czynią ramię Mego Syna tak ciężkim...”

Czytamy dalej treść przekazu, bo całe orędzie Matki Bożej z La Salette jest umieszczone na tablicy stojącej przy kaplicy. Obok stoi też metalowy krzyż saletyński. Taki sam, tylko oczywiście wiele mniejszy miała na sobie objawiająca się Matka Boża z La Salette. Z takiego właśnie krzyża promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję. Krzyż przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa. Na poziomej belce krzyża po prawej ręce Chrystusa widnieją obcęgi zaś po lewej młotek. Przedmioty te mają swoją symbolikę. Młotek służy do przybijania, a zatem śmierć, obcęgi zaś służą do wyciągania gwoździ, a symbolizują więc uwolnienie. W bardziej głębokim pojmowaniu młotek oznacza grzech, strach, nienawiść, brak miłości, z kolei obcęgi - zmartwychwstanie, pokój serca i miłość.

Wieża widokowa na Polczakówce (zwanej też Królewską Górą).

Wieża widokowa na Polczakówce.
Och! Ktoś jest na wieży...

Wieża widokowa na Polczakówce.
O! To tylko Dorota.

Po przerwie na Królewskiej Górze o godzinie 10.15 wracamy na szlak, który zaczyna sprowadzać nas w dół do Zarytego, dzielnicy miasta Rabka-Zdrój położonej w dolinie rzeki Raby. Szlak prowadzi leśnymi ścieżkami, a po niedługim czasie przechodzi na jego skraj, po czym wchodzi na drogę osiedla Królówka. Przed nami widoczne jest już koryto Raby, a po drugiej stronie kościół o unikatowej bryle wzniesiony potajemnie (bez zezwolenia) w 1982 roku, w ciągu trzech dni i jednej nocy. Widzieliśmy go ostatnio, ponieważ schodzimy niemal do tego samego miejsca, w którym byliśmy poprzednim razem, gdy pokonywaliśmy poprzedni etap Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego. O godzinie 10.40 przechodzimy przez most nad Rabą.

Z prawej widzimy kościół. Wkrótce skręcamy w prawo i idziemy w jego kierunku. niebawem możemy go obejrzeć z bliska. Szlak przy kościele skręca w lewo i przechodzi przez tory kolejowe, obok budynku stacji kolejowej. Po przecięciu torów kolejowych szlak znów skręca w prawo. Idziemy chwilkę równolegle do torów kolejowych. Stację kolejową „Zaryte” (obecnie „Rabka-Zaryte”) otwarto w 16 grudnia 1884 roku, a więc kiedy Zaryte było samodzielną wsią. Do Rabki zostałao przyłączone dopiero w 1927 roku. W okresie międzywojennym na stacji „Zaryte” zatrzymywały się pociągi ekspresowe z Warszawy. Miejsce to było wtedy ważnym ośrodkiem wypoczynkowym.

Raba.
Raba.

Rabka-Zaryte.
Rabka-Zaryte.

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Rabce-Zaryte.
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Rabce-Zaryte.

Stacja kolejowa „Rabka-Zaryte”.
Stacja kolejowa „Rabka-Zaryte”.

Idziemy chwilkę równolegle do torów kolejowych, po czym szlak skręca w prawo. Dochodzimy do drogi krajowej nr 28. Po lewej podziwiamy misternie wykonaną kapliczkę umieszczoną w drewnianym domku zawieszonym na drzewie. Na szosie skręcamy w prawo. Idziemy 150 metrów w kierunku Raby Niżnej, po czym opuszczamy sąsiedztwo ruchliwej szosy. Rozpoczynamy podejście na Luboń Wielki.

Oddalamy się od drogi wojewódzkiej idąc dróżką ciągnącą się wzdłuż jednego z licznych dopływów Raby spływających z południowych stoków Lubonia Wielkiego. Parów potoku obrośnięty jest gęstym ciągiem zagajnika. Droga jest wygodna, choć moknący śnieg pod butami czyni na niej roztopy, jakby wiosna miała już nastąpić. Pola jednak pokrywa szczelnie biała pokrywa śniegu, tylko dróżka pokryta jestpo części chlapiącym błotem zmieszanym ze śniegiem. Po 20 minutach marszu od szosy dochodzimy do ściany lasu. Dróżka idzie nadal prosto, ale szlak niebieski skręca tutaj w lewo i trzeba być uważnym, aby nie przejść tego skrętu.

Kapliczka przy szosie w Rabce-Zaryte.
Kapliczka przy szosie w Rabce-Zaryte.

Początkowe podejście Lubonia Wielkiego.
Początkowe podejście Lubonia Wielkiego.

Szlak wiedzie przez niedługi czas przez zagajniki rosnące na skraju lasu, aż kieruje nas na stok góry porośnięty lasem. Znikamy w leśnej głuszy, obielonej świeżym śniegiem. Niedawno, pewnie w nocy musiało trochę padać. Pod puchem jest jednak lodowa skorupa, twarda i śliska, nawet bardzo. Od momentu wejścia do lasu nie mamy ani skrawka pluchy na szlaku. Jest bardzo zimowo, bardzo biało. Gałązki świerków uginają się ku dołowi pod płatami puchu. Czasem da się słyszeć jakiś ptak przelatujący między drzewami, czasem być może to on poruszy gałązkę strącając z niej biały pył, który opada tak jak ten wróżkowy w krainie Nibylandii... wystarczyłaby jeszcze tylko Cudowna Myśl, aby unieść się w górę, ale leśne stoki Lubonia Wielkiego są jak Kraina Wiecznego Dzieciństwa, Marzeń i Wyobraźni. Sieć ścieżek znajdująca się na jej stokach prowadzi do miejsca zaczarowanego.

Niebieski szlak na Luboń Wielki.
Zagłębiamy się w lesie.

Niebieski szlak na Luboń Wielki.
Jest bardzo zimowo, bardzo biało.

Wyniosły masyw Lubonia Wielkiego emanuje swoistą osobowością. Jego leśne zakamarki dawały schronienie włóczęgom, wagabundom, konfederatom i partyzantom, jak też zbójnikom. Z górą łączone są różne losy i wydarzenia, niekiedy dotykające mistycyzmu legend, czarów i zaświatów. o czym wspominał m.in. Seweryn Goszczyński w „Dzienniku Podróży do Tatrów”: „Między górskim ludem przechowuje się mnóstwo podań, legend i przeróżnych skazek; z wielu skałami, drzewami, grotami lub innemi miejscowościami łączą się zajmujące zdarzenia, a w każdem tkwi nauka moralna. – Pod tym lub owym kamieniem, albo pod drzewem znaleziono zbójeckie pieniądze lub przed ludźmi ukrywa skarby jakaś moc lub zły duch tego strzeże.”

Na prawo od nas, na południowo-wschodnich stokach są takie miejsca pełne głazów i skał, zwane „Dziurawymi Turniami” wśród których znajduje się nie jedna jaskinia. Niejedna z nich była kiedyś schronieniem, nie jedna z nich zapewne czeka na odkrycie ze skarbami, które w nich zostały ukryte. Luboń Wielki leży bowiem nieopodal traktu, którym gęsto podążały karawany kupieckie. Wrócimy do tego tematu, kiedy wybierzemy się do tych miejsc.

Niebieski szlak na Luboń Wielki.
Gałązki świerków uginają się pod płatami puchu.

Niebieski szlak na Luboń Wielki.
Wygląda to jak zaczarowane.

Jest ciepło, a na podejściu jeszcze bardziej. Nie da się iść dalej w zapiętej kurtce, rękawiczkach, czy grubej czapce. O godzinie 12.30 dochodzimy do niedużej polanki, gdzie nasz niebieski szlak łączy się z zielonym, który prowadzi na szczyt bezpośrednio z centrum Rabki-Zdroju. Na drzewie widzimy niewielką rzeźbę Chrystusa Frasobliwego skrytą pod zadaszeniem niewielkiej kapliczki. Odtąd idziemy drogą dojazdową do schroniska stojącego na szczycie góry. Od miejsca, w którym szlaki zielony i niebieski połączyły się nachylenie stoku wyraźnie łagodnieje. Do szczytu jest już niedaleko - jeszcze tylko 700 metrów.

Niebieski szlak na Luboń Wielki.
Wychodzimy na polankę, gdzie szlaki niebieski i zielony łączą się.

Niewielka kapliczka...

...z Chrystusem Frasobliwym.

Luboń Wielki.
To już połączenie szlaku zielonego i niebieskiego. Stąd zostało nam ok. 20 minut do szczytu.

Przy drodze rośnie mieszanka drzew. Droga szeroko rozcina las i nad głowami mamy wolną przestrzeń. W górze wiszą chmury. Wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby z chmur sypnęło gęstym śniegiem. Szukamy patyków na ognisko. Trudno znaleźć takie, które można wyrwać ze zmrożonego śniegu. Ricardo ze swoją ekipą otwierającą grupę z pewnością już rozpalił ogień, ale trzeba go będzie jeszcze podtrzymać. O godzinie 12.45 wchodzimy na szczytową polanę. Pod zadaszoną wiatą widzimy Ricardo z całą grupą. Dołączyła też drużyna Obrony Terytorialnej. Razem odpoczywamy przy płomieniu ogniska, nad którym na ruszcie pieką się już kiełbaski.

Luboń Wielki.
Droga rozcina las.

Luboń Wielki.
Przy szlaku rośnie mieszanka drzew.

Luboń Wielki.
Tuż przed szczytem.

Luboń Wielki.
Polana szczytowa na Luboniu Wielkim.

Luboń Wielki.
Przy ognisku.

Szczytowej polany pilnują starosłowiańskie drewniane figury. Kiedyś zakątki leśne Lubonia wielkiego upodobali sobie rodzimowiercy słowiańscy z Krakowa. W okolicy szczytu powstał ołtarz w kształcie kamiennego kręgu na kształt odwzorowujący słońce. W kręgu tym stały trzy drewniane figury nawiązujące do wierzeń naszych praprzodków na ziemiach polskich. Był tam brodaty wojownik uosabiający siłę, był starzec symbolizujący mądrość i rozwagę, i była też ciężarna kobieta dająca wyobrażenie macierzyństwa i płodności. Tą leśną neosłowiańską świątynię uzupełniały figury Światowida i Dobrego Ducha postawiona na polanie przy schronisku. Krąg jednak został zlikwidowany przez leśników ze względu na znajdujący się obszar rezerwatu przyrody, zaś figury przeniesiono na polanę wokół schroniska.

Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim stanęło w 1931 roku, w dość nietypowym kształcie, o którym niektórzy mówią, że jest to domek Baby Jagi, postaci występującej w słowiańskich wierzeniach i folklorze, która porywała błąkających się po lesie ludzi (zwłaszcza dzieci), zabijała i zjadała. Baba Jaga była odrażającą wiedźmą, w chatce podobnej do tej na Luboniu Wielkim, tyle, że stojącej na kurzej stopce.

Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim.
Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim.

Kultura słowiańska na Luboniu Wielkim splata się z chrześcijaństwem. W sąsiedztwie słowiańskich bóstw stanęła kilka lat temu kaplica zbudowana przez parafian z Rabki-Zarytego. W jej ołtarzu stoi figura Matki Bożej Lubońskiej, którą poświęcił kardynał Stanisław Dziwisz w dniu 26 lipca 2009 roku. Wcześniej stała tu kamienna kapliczka z gipsową figurą Matki Bożej Niepokalanej. Pracownicy stacji przekaźnikowej wybudowali nad nią zadaszenie z gontów. Przed tą kapliczką istniała inna, mała drewniana, zawieszona na jednym z drzew rosnących w sąsiedztwie schroniska w roku 1931, a więc w tym samym, kiedy schronisko na Luboniu Wielkim rozpoczęło swoje funkcjonowanie.

Inicjatorem budowy schroniska na Luboniu Wielkim był Stanisław Dunin-Borkowski, działacz rabczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Budowa schroniska trwała dwa lata, a jego uroczystego otwarcia dokonał 9 sierpnia 1931 roku Mieczysław Orłowicz. Szczęśliwie przetrwało II wojnę światową. Wpisane jest obecnie do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Niewielki budyneczek schroniska mieści na parterze bufet turystyczny, a na piętrze wieloosobową salę sypialną z unikalnym układem okien wychodzących na cztery strony świata. Obok schroniska stoi również tzw. bacówka, gdzie znajdują się dodatkowe miejsca noclegowe oraz kuchnia turystyczna.

Kaplica Matki Bożej Lubońskiej.
Kaplica Matki Bożej Lubońskiej.

Wieża RTON na Luboniu Wielkim.
Wieża RTON na Luboniu Wielkim.

Ze zdobywczynią medalu Złote Buty.Luboń Wielki jest z daleko łatwo rozpoznawalny nie tylko dzięki charakterystycznej sylwetce, ale poprzez stojącą na szczycie, potężną, 51-metrowa wieżę przekaźnika radiowo-telewizyjnego. Wzniesiono ją w 1961 roku. Podobno kiedyś ze szczytu Lubonia Wielkiego roztaczała się jedna z najpiękniejszych panoram na Gorce, Tatry i Beskid Wyspowy. Dzisiaj wierzchołek obrósł lasem, który przesłania część dawnej panoramy. Oko możemy jednak nacieszyć widokiem na wzniesienia Beskidu Wyspowego znajdujące się po stronie wschodniej i północno-wschodniej. W tej pięknej scenerii widokowej przybyła z nami istota szczególna, 10-letnia Julia. To jej pierwszy tysięczny szczyt, który nominuje ją do „Złotych Butów”. Stosowny medal zawisł tego dnia na jej szyi. Gratulujemy młodej turystce, jak też rodzicom. Jest tutaj co prawda jedynie Mariola – mama Juli, a tacie też niniejszym przesyłamy gratulacje ze szczytu.

Grupa na Luboniu Wielkim.
Grupa na Luboniu Wielkim (gdzie się podziało kilka osób?)

Mija godzina czternasta. To czas powrotu. Wpólna fotografia pod schroniskiem będzie dla nas pamiątką miłych chwil spędzonych na szczycie Lubonia Wielkiego. Schodzimy szlakiem koloru czerwonego. Jest to dalekobieżny szlak prowadzący z Bielska-Białej przez wzniesienia Beskidu Małego, Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego, znany jako Mały Szlak Beskidzki. Ten szlak właśnie na Luboniu Wielkim kończy swój bieg. Mamy świadomość, że wiedzie po bardzo stromym zboczu Lubonia Wielkiego. Nie będzie łatwo, tym bardziej, że występuje oblodzenie. Raki i raczki stają się bardzo pomocne. Ruszamy.

Widok z Lubonia Wielkiego w stronę doliny Tenczynki.
Widok z Lubonia Wielkiego w stronę doliny Tenczynki.

Początkowo nic nie zapowiada trudności. Szlak wiedzie dość płasko wzdłuż rezerwatu przyrody nieożywionej „Luboń Wielki”, chroniący wspomniany wcześniej największy w Beskidzie Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem. Niebawem jednak szlak odchodzi na lewo i zaczyna coraz bardziej ostro obniżać się. Jest bardzo stromo i bardzo ślisko. Od drzewa do drzewa, krok po kroku jakość zsuwamy się w dół. Niektórzy na swych „czterech literach”, mówiąc: „szkoda, że nie mam jabłuszka pod tyłek”. Jest ciężko, ale jakoś udaje się wszystkim zejść bez poważnych kontuzji. Ostrożność i ciągłe skupienie pozwoliły bezpiecznie opuścić wielką górę. Nie obeszło się oczywiście bez siniaków nabitych podczas upadków, ale te pamiątki są pamiątkami nietrwałymi i znikną bardzo szybko, na pewno przed kolejną wędrówką.

Zejście północnym stokiem z Lubonia Wielkiego.
Tu jeszcze nie jest zbyt stromo...

Zejście północnym stokiem z Lubonia Wielkiego.
...lecz wkrótce zaczynamy prawdziwe zmagania z oblodzeniem.

Zejście północnym stokiem z Lubonia Wielkiego.
Krótki fragment wypłaszczenia.

Zejście północnym stokiem z Lubonia Wielkiego.
Zejście północnym stokiem z Lubonia Wielkiego.

O godzinie 15.05 wchodzimy z lasu na otwartą przestrzeń. Przed nami Przełęcz Glisne (634 m n.p.m.) oddzielającą masyw Lubonia Wielkiego od masywu Szczebla (976 m n.p.m.), celu następnej wędrówki Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego. Rozległe siodło przełęczy pokryte jest polami wsi Glisne. Centrum wsi znajduje się po lewej od przełęczy. Kierujemy się w stronę wioski Glisne. W malowniczej dolince skupia się zabudowa tej niewielkiej wsi, najmniejszej w gminie Mszana Dolna. Stoi w niej ładnie komponujący się w malowniczą scenerię okolicy kościółek Najświętszego Serca Jezusowego, w którym posługę sprawują Księża Sercanie. Bryła tego kościoła nawiązuje do stylu regionalnego budownictwa.

Przełęcz Glisne i Szczebel.
Przełęcz Glisne i Szczebel.

U podnóża Lubonia Wielkiego.
U podnóża Lubonia Wielkiego. Grupa w drodze do pasieki pana Jana Lupy.

W Glisnem wyczuwa się więź mieszkańców z tradycją i folklorem. Odnajdujemy we wsi gospodarza wyjątkowego, który od wielu, wielu lat para się zajęciem wywodzącym się z dawnego bartnictwa. Jest to oczywiście pszczelarstwo - profesja niby zwyczajna, o której każdy słyszał. W tym przypadku jest to jednak coś nieprawdopodobnie wyjątkowego, bo pasieka pana Jana Lupy to nie tylko zwyczajne ule, ale niezwykłe wytwory sztuki, perełki i dzieła sztuki. Jego pasieka przypomina oryginalny skansen sztuki ludowej. Niestety trzeba powiedzieć, że pasieka niszczy upływ czasu, a pan Jan Lupa jest już człowiekiem dostojnego wieku, urodzonym 9.01.1932 roku.

Pasieka Jana Lupy.Jednak mimo sędziwego wieku stojące w pasiece ule wciąż urzekają barwnością i pomysłowością wykonania. W pasiece stoją ule wykonane na kształt miniaturowych domów góralskich, czy na kształt postaci zwierząt i ludzi. Są tu ule figuralne przedstawiające Janosika, górala, góralkę, św. Ambrożego i wielu innych. Wykonane są z drewna i słomy, z wykorzystaniem szyszek, czy gliny. Niektóre z nich wydrążone są w pniach drzew. Nie wszystkie ule są dziełem Jana Lupy. Niektóre z nich wyszły spod dłuta Zdzisława Kościelniaka z Raby Niżnej.

Pasieka Jana Lupy.
Pasieka Jana Lupy.
Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

W drewnianym domku stojącym na terenie ogrodzonej pasieki znajduje się również wystawa starych sprzętów gospodarskich i przedmiotów codziennego użytku. Pasieka pana Jana Lupy to piękne miejsce, z ładnym widokiem na okolicę. Szkoda tylko, że w ostatnich latach pszczoły nie mają się najlepiej. Albert Einstein twierdził, że „kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia.” Dziś obserwujemy masowe ginięcia pszczół, z powodu chemicznych środków chemicznych jakie stosowane są na obszarach upraw rolniczych. Ekolodzy ostrzegają, że pszczoły są zagrożone, a wszystkiemu winien jest człowiek. Stwierdzenie Einsteina jest jak najbardziej prawdopodobne, gdyż tak jak powiedział Karol Darwin: „Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka...” Dlatego pszczoły są tak ważne dla Ziemi? Bez owadów zapylających nie będzie roślin, a jeśli nie będzie przyrody wytwarzającej tlen, to i los człowieka będzie policzony. Szacuje się też, że pszczoły zapylają minimum 1/3 upraw żywności, a więc po unicestwieniu całej populacji pszczół nie będzie jabłek, gruszek, truskawek, pomidorów i wiele innych produktów sadowniczych i warzywniczych.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Pasieka Jana Lupy.

Kapliczka w Glisnem.
Kapliczka w Glisnem.

W Glisnem kończy się nasza zimowa eskapada do Beskidu Wyspowego. Już zastanawiamy się jaka będzie następna. Czy zima ustąpi, czy góra będzie łatwiejsza, czy aura będzie równie łagodna i sprzyjająca?.. i czy znów będzie tak wspaniale? Lecz to nie od aury, nie od góry i trudności trasy przecież zależy - wiemy to wszyscy, że to zależy od nas samych, czy będziemy mówić o udanej wycieczce. Dzisiaj kolejny raz mieliśmy ogromną przyjemność wędrowania z ludźmi wyśmienitymi, którzy nie szczędzili sobie pomocy i wzajemnej życzliwości w górskich zmaganiach. Tacy ludzie są gwarantem, że nie tylko ta wędrówka, ale każda następna będzie udana.Dziękujemy wszystkim uczestnikom wędrówki za cudnie spędzoną sobotę. Wspaniale mieć takich wyśmienitych przyjaciół na szlaku. Jesteście wyjątkową zbiorowością. Jesteśmy ludźmi różnych profesji i o różnorodnym usposobieniu. To często stanowi podłoże rozwarstwienia, ale w naszym przypadku w ogóle nie jest to dostrzegalne. Na trasie słyszeliśmy, jak ktoś odniósł się w pewnej kwestii do nas wszystkich określeniem „nasz klub”... i być może faktycznie tworzymy coś takiego jak nieformalny klub, który łączy nas we wspólnej pasji, ale chyba nie tylko. Zastanawialiście się na tym? Wydaje się nam, że najważniejsze w tym wszystkim jest zdaje się to co do siebie czujemy i to jakim zaufaniem, szacunkiem darzymy się wzajemnie. Żadne ramy organizacyjne tego nie sprawią, że będziemy się czuć razem dobrze, lecz wyłącznie my sami, dlatego dziękujemy Wam za to jacy jesteście.

Jesteście gotowi do następnej wędrówki? Tak?
No to niebawem wyruszymy. Następny cel to Szczebel.


Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas