Dziennik wypraw i przystań przed kolejną wędrówką.

GSBW

Główny Szlak Beskidu Wyspowego
szlak km ↑m ↓m Punkt km data

TRASA GŁÓWNA

 Szczawa, Bukówka
0,0 
3,3
309
66
 Przełęcz pod Małym Krzystonowem
3,3 
1,9
148
56

 Polana Wały
5,2 
1,6
98
16
 Jasień (1052 m n.p.m.)
6,8 
2,0
4
180

 Polana Folwarczna
8,8 
5,7
182
288
 Ostra (780 m n.p.m.)
14,5 
6,7
25
412

 Mszana Dolna
21,2 
7,0
385
88
 Potaczkowa (746 m n.p.m.)
28,2 
2,2
0
239

 Olszówka, Nawieśniaki
30,4 
1,0
79
5

 Olszówka, Dział
31,4 
0,9
2
88

 Skalisne
32,3 
4,3
232
135

 Rabka-Zdrój, Słone
36,6 
2,1
0
59

 Rabka-Zdrój
38,7 
4,4
148
157

 Rabka-Zdrój, Zaryte
43,1 
3,5
568
17

 Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim
 Luboń Wielki (1022 m n.p.m.)
46,6 
2,2
0
388
 Przełęcz Glisne
48,8 
2,6
345
2
 Szczebel (977 m n.p.m.)
51,4 
4,7
2
607

 Kasinka Mała
56,1 
3,7
574
1
 Lubogoszcz Zachodni (945 m n.p.m.)
59,8 
1,6
51
28
 Lubogoszcz (968 m n.p.m.)
61,4 
5,4
1
570

 Mszana Dolna
66,8 
4,5
296
20
 Czarny Dział (673 m n.p.m.)
71,3 
4,5
452
53
 Ćwilin (1072 m n.p.m.)
75,8 
3,7
4
550

 Jurków
79,5 
5,1
659
15
 Mogielica (1170 m n.p.m.)
84,6 
4,4
2
573

 Słopnice Królewskie
89,0 
1,6
97
0
 Przełęcz Rydza-Śmigłego
90,6 
2,0
256
1
 Łopień (951 m n.p.m.)
92,6 
0,7
2
37

 Myconiówka
93,3 
3,2
7
429

 Dobra
96,5 
6,8
540
27
 Śnieżnica (1007 m n.p.m.)
103,3 
1,1
0
192

 Ośrodek Rekolekcyjny pod Śnieżnicą
104,4 
1,4
52
20

 Śnieżnica, kolejka (stacja górna)
105,8 
1,3
0
288

 Kasina Wielka, PKP
107,1 
3,1
101
55

 Wola Skrzydlańska
110,2 
1,3
8
51

 Porąbka, Zagórze
111,5 
5,6
165
330

 Skrzydlna
117,1 
4,8
457
25
 Ciecień (829 m n.p.m.)
121,9 
1,9
6
237
 Księża Góra (643 m n.p.m.)
123,8 
2,5
60
161
 Cubla Góra (496 m n.p.m.)
126,3 
4,9
89
253

 Szczyrzyc
131,2 
4,0
67
76

 Jodłownik
135,2 
5,3
502
105
 Kostrza (720 m n.p.m.)
140,5 
3,4
181
280

 Dudówka
143,9 
3,0
69
297

 Tymbark
146,9 
3,1
272
25
 Paproć (643 m n.p.m.)
150,0 
4,3
175
305

 Walowa Góra
154,3 
3,1
282
28
 Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.)
157,4 
1,6
47
65
 Kamionna (801 m n.p.m.)
159,0 
3,7
1
390

 Żegocina
162,7 
2,4
300
6
 Łopusze (648 m n.p.m.)
165,1 
2,1
0
192

 Rozdziele
167,2 
BSZ
5,2
143
293

 Laskowa
172,4 
6,9
597
24
 Sałasz (909 m n.p.m.)
179,3 
0,7
0
186

 Dziedzic
180,0 
8,4
204
531

 Kłodne
188,4 
0,9
10
36

 Męcina
189,3 
0,9
36
10

 Kłodne
190,2 
2,8
279
1

 Skrzętla-Rojówka
193,0 
3,6
282
64
 Jaworz (918 m n.p.m.)
196,6 
2,6
53
62
 Sałasz (909 m n.p.m.)
199,2 
4,4
115
306
 Miejska Góra (716 m n.p.m.)
203,6 
2,0
8
312

 Limanowa
205,6 
4,2
190
23

 Zarębówka
209,8 
6,6
382
150
 Łyżka (803 m n.p.m.)
216,4 
2,0
130
160
 Pępówka (774 m n.p.m.)
218,4 
3,6
1
326

 Łukowica
222,0 
5,5
376
184

 Młyńczyska, Kopiec
227,5 
5,2
324
152
 Ostra (925 m n.p.m.)
232,7 
1,3
114
113

 Cichoń (926 m n.p.m.)
234,0 
2,0
0
172
 Ostrza Skrzyż.
236,0 
1,7
275
0

 Modyń (1029 m n.p.m.)
237,7 
3,3
4
482
 Zbludza
241,0 
3,1
5
108
 Kamienica
244,1 
9,4
423
340
 Szczawa
253,5 
3,3
119
12
 Szczawa, Bukówka
256,8 


Legenda:
   szczyt
   przełęcz
   schronisko turystyczne
BSZ bez szlaku

Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Wyspy”

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

§ 1

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3

Odznaka posiada następujące stopnie:
  • srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK,
  • złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego,
  • diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki.
Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6

Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Życie jest zbyt krótkie, aby je przegapić.

Liczba wyświetleń

Popularne posty (ostatnie 30 dni)

Etykiety

Archiwum bloga

Z nimi w górach bezpieczniej

Zapamiętaj !
NUMER RATUNKOWY
W GÓRACH
601 100 300

Mapę miej zawsze ze sobą

Stali bywalcy

Odbiorcy


Wyrusz z nami na

Główny Szlak Beskidu Wyspowego


ETAP DATA, ODCINEK
1
19.11.2016
[RELACJA]
Szczawa - Jasień - Ostra - Ogorzała - Mszana Dolna
2
7.01.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Potaczkowa - Rabka-Zdrój
3
18.02.2017
[RELACJA]
Rabka-Zdrój - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne
4
18.03.2017
[RELACJA]
Przełęcz Glisne - Szczebel - Kasinka Mała
5
27.05.2017
[RELACJA]
Kasinka Mała - Lubogoszcz - Mszana Dolna
6
4.11.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Ćwilin - Jurków
7
9.12.2017
[RELACJA]
Jurków - Mogielica - Przełęcz Rydza-Śmigłego
8
20.01.2018
[RELACJA]
Przełęcz Rydza-Śmigłego - Łopień - Dobra
9
10.02.2018
[RELACJA]
Dobra - Śnieżnica - Kasina Wielka - Skrzydlna
10
17.03.2018
[RELACJA]
Skrzydlna - Ciecień - Szczyrzyc
11
10.11.2018
[RELACJA]
Szczyrzyc - Kostrza - Tymbark
12
24.03.2019
[RELACJA]
Tymbark - Kamionna - Żegocina
13
14.07.2019
[RELACJA]
Żegocina - Łopusze - Laskowa
14
22.09.2019
[RELACJA]
Laskowa - Sałasz - Męcina
15
17.11.2019
[RELACJA]
Męcina - Jaworz - Limanowa
16
26.09.2020
[RELACJA]
Limanowa - Łyżka - Pępówka - Łukowica
17
5.12.2020
[RELACJA]
Łukowica - Ostra - Ostra Skrzyż.
18
6.03.2021
[RELACJA]
Ostra Skrzyż. - Modyń - Szczawa

Smaki Karpat

Wołoskimi śladami

Główny Szlak Beskidzki

21-23.10.2016 - wyprawa 1
Zaczynamy gdzie Biesy i Czady,
czyli w legendarnych Bieszczadach

BAZA: Ustrzyki Górne ODCINEK: Wołosate - Brzegi Górne
Relacje:
13-15.01.2017 - Bieszczadzki suplement do GSB
Biała Triada z Biesami i Czadami
BAZA: Ustrzyki Górne
Relacje:
29.04.-2.05.2017 - wyprawa 2
Wielka Majówka w Bieszczadach
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Brzegi Górne - Komańcza
Relacje:
16-18.06.2017 - wyprawa 3
Najdziksze ostępy Beskidu Niskiego
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Komańcza - Iwonicz-Zdrój
Relacje:
20-22.10.2017 - wyprawa 4
Złota jesień w Beskidzie Niskim
BAZA: Iwonicz ODCINEK: Iwonicz-Zdrój - Kąty
Relacje:
1-5.05.2018 - wyprawa 5
Magurskie opowieści
i pieśń o Łemkowyni

BAZA: Zdynia ODCINEK: Kąty - Mochnaczka Niżna
Relacje:
20-22.07.2018 - wyprawa 6
Ziemia Sądecka
BAZA: Krynica-Zdrój ODCINEK: Mochnaczka Niżna - Krościenko nad Dunajcem
Relacje:
7-9.09.2018 - wyprawa 7
Naprzeciw Tatr
BAZA: Studzionki, Turbacz ODCINEK: Krościenko nad Dunajcem - Rabka-Zdrój
Relacje:
18-20.01.2019 - wyprawa 8
Zimowe drogi do Babiogórskiego Królestwa
BAZA: Jordanów ODCINEK: Rabka-Zdrój - Krowiarki
Relacje:
17-19.05.2019 - wyprawa 9
Wyprawa po wschody i zachody słońca
przez najwyższe partie Beskidów

BAZA: Markowe Szczawiny, Hala Miziowa ODCINEK: Krowiarki - Węgierska Górka
Relacje:
22-24.11.2019 - wyprawa 10
Na śląskiej ziemi kończy się nasza przygoda
BAZA: Równica ODCINEK: Węgierska Górka - Ustroń
Relacje:

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI

termin 1. wyprawy: 6-15 wrzesień 2019
odcinek: Bieszczady Wschodnie czyli...
od Przełęczy Użockiej do Przełęczy Wyszkowskiej


termin 2. wyprawy: wrzesień 2023
odcinek: Gorgany czyli...
od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Tatarskiej


termin 3. wyprawy: wrzesień 2024
odcinek: Czarnohora czyli...
od Przełęczy Tatarskiej do Gór Czywczyńskich

Koszulka Beskidzka

Niepowtarzalna, z nadrukowanym Twoim imieniem na sercu - koszulka „Wyprawa na Główny Szlak Beskidzki”.
Wykonana z poliestrowej tkaniny o wysokim stopniu oddychalności. Nie chłonie wody, ale odprowadza ją na zewnątrz dając wysokie odczucie suchości. Nawet gdy pocisz się ubranie nie klei się do ciała. Wilgoć łatwo odparowuje z niej zachowując jednocześnie komfort cieplny.

Fascynujący świat krasu

25-27 lipca 2014 roku
Trzy dni w Raju... Słowackim Raju
Góry piękne są!
...można je przemierzać w wielkiej ciszy i samotności,
ale jakże piękniejsze stają się, gdy robimy to w tak wspaniałym towarzystwie – dziękujemy Wam
za trzy niezwykłe dni w Słowackim Raju,
pełne serdeczności, ciekawych pogawędek na szlaku
i za tyleż uśmiechu.
24-26 lipca 2015 roku
Powrót do Słowackiego Raju
Powróciliśmy tam, gdzie byliśmy roku zeszłego,
gdzie natura stworzyła coś niebywałego;
gdzie płaskowyże pocięły rokliny,
gdzie Spisza i Gemeru łączą się krainy;
by znów wędrować wąwozami dzikich potoków,
by poczuć na twarzy roszące krople wodospadów!
To czego jeszcze nie widzieliśmy – zobaczyliśmy,
gdy znów w otchłań Słowackiego Raju wkroczyliśmy!


19-21 sierpnia 2016 roku
Słowacki Raj 3
Tam gdzie dotąd nie byliśmy!
Przed nami kolejne trzy dni w raju… Słowackim Raju
W nieznane nam dotąd kaniony ruszymy do boju
Od wschodu i zachodu podążymy do źródeł potoków
rzeźbiących w wapieniach fantazję od wieków.
Na koniec pożegnalny wąwóz zostanie na południu,
Ostatnia droga do przebycia w ostatnim dniu.

           I na całe to krasowe eldorado
spojrzymy ze szczytu Havraniej Skały,
           A może też wtedy zobaczymy
to czego dotąd nasze oczy widziały:
           inne słowackie krasy,
próbujące klasą dorównać pięknu tejże krainy?
           Niech one na razie cierpliwie
czekają na nasze odwiedziny.

7-9 lipca 2017 roku
Słowacki Raj 4
bo przecież trzy razy to za mało!
Ostatniego lata miała to być wyprawa ostatnia,
lecz Raj to kraina pociągająca i w atrakcje dostatnia;
Piękna i unikatowa, w krasowe formy bogata,
a na dodatek zeszłego roku pojawiła się w niej ferrata -
przez dziki Kysel co po czterdziestu latach został otwarty
i nigdy dotąd przez nas jeszcze nie przebyty.
Wspomnień czar ożywi też bez większego trudu
fascynujący i zawsze urzekający kanion Hornadu.
Zaglądnąć też warto do miasta mistrza Pawła, uroczej Lewoczy,
gdzie w starej świątyni świętego Jakuba każdy zobaczy
najwyższy na świecie ołtarz, wyjątkowy, misternie rzeźbiony,
bo majster Paweł jak Wit Stwosz był bardzo uzdolniony.
Na koniec zaś tej wyprawy - wejdziemy na górę Velka Knola
Drogą niedługą, lecz widokową, co z góry zobaczyć Raj pozwala.
Słowacki Raj od ponad stu lat urodą zniewala człowieka
od czasu odkrycia jej przez taternika Martina Rótha urzeka.
Grupa od tygodni w komplecie jest już zwarta i gotowa,
Kaniony, dzikie potoki czekają - kolejna rajska wyprawa.


Cudowna wyprawa z cudownymi ludźmi!
Dziękujemy cudownym ludziom,
z którymi pokonywaliśmy dzikie i ekscytujące szlaki
Słowackiego Raju.
Byliście wspaniałymi kompanami.

Miało być naprawdę po raz ostatni...
Lecz mówicie: jakże to w czas letni
nie jechać znów do Słowackiego Raju -
pozwolić na zlekceważenie obyczaju.
Nawet gdy niemal wszystko już zwiedzone
te dzikie kaniony wciąż są dla nas atrakcyjne.
Powiadacie też, że trzy dni w raju to za krótko!
skoro tak, to czy na cztery nie będzie zbyt malutko?
No cóż, podoba nam się ten kras,
a więc znów do niego ruszać czas.
A co wrzucimy do programu wyjazdu kolejnego?
Może z każdego roku coś jednego?
Niech piąty epizod w swej rozciągłości
stanie się powrotem do przeszłości,
ruszajmy na stare ścieżki, niech emocje na nowo ożyją
gdy znów pojawimy się w Raju z kolejną misją!

15-18 sierpnia 2018 roku
Słowacki Raj 5
Retrospekcja
Suchá Belá - Veľký Sokol -
- Sokolia dolina - Kyseľ (via ferrata)

Koszulka wodniacka

Tatrzańska rodzinka

Wspomnienie


519 km i 18 dni nieustannej wędrówki
przez najwyższe i najpiękniejsze partie polskich Beskidów
– od kropki do kropki –
najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w Polsce


Dorota i Marek Szala
Główny Szlak Beskidzki
- od kropki do kropki -

WYRÓŻNIENIE
prezentacji tego pasjonującego przedsięwzięcia naza dostrzeżenie piękna wokół nas.

Dziękujemy i cieszymy się bardzo,
że nasza wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim
nie skończyła się na czerwonej kropce w Ustroniu,
ale tak naprawdę doprowadziła nas aż na
Navigator Festival 2013.

Napisz do nas