Główny Szlak Beskidu Wyspowego
szlak km ↑m ↓m Punkt km data

TRASA GŁÓWNA

 Szczawa, Bukówka
0,0 
3,3
309
66
 Przełęcz pod Małym Krzystonowem
3,3 
1,9
148
56

 Polana Wały
5,2 
1,6
98
16
 Jasień (1052 m n.p.m.)
6,8 
2,0
4
180

 Polana Folwarczna
8,8 
5,7
182
288
 Ostra (780 m n.p.m.)
14,5 
6,7
25
412

 Mszana Dolna
21,2 
7,0
385
88
 Potaczkowa (746 m n.p.m.)
28,2 
2,2
0
239

 Olszówka, Nawieśniaki
30,4 
1,0
79
5

 Olszówka, Dział
31,4 
0,9
2
88

 Skalisne
32,3 
4,3
232
135

 Rabka-Zdrój, Słone
36,6 
2,1
0
59

 Rabka-Zdrój
38,7 
4,4
148
157

 Rabka-Zdrój, Zaryte
43,1 
3,5
568
17

 Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim
 Luboń Wielki (1022 m n.p.m.)
46,6 
2,2
0
388
 Przełęcz Glisne
48,8 
2,6
345
2
 Szczebel (977 m n.p.m.)
51,4 
4,7
2
607

 Kasinka Mała
56,1 
3,7
574
1
 Lubogoszcz Zachodni (945 m n.p.m.)
59,8 
1,6
51
28
 Lubogoszcz (968 m n.p.m.)
61,4 
5,4
1
570

 Mszana Dolna
66,8 
4,5
296
20
 Czarny Dział (673 m n.p.m.)
71,3 
4,5
452
53
 Ćwilin (1072 m n.p.m.)
75,8 
3,7
4
550

 Jurków
79,5 
5,1
659
15
 Mogielica (1170 m n.p.m.)
84,6 
4,4
2
573

 Słopnice Królewskie
89,0 
1,6
97
0
 Przełęcz Rydza-Śmigłego
90,6 
2,0
256
1
 Łopień (951 m n.p.m.)
92,6 
0,7
2
37

 Myconiówka
93,3 
3,2
7
429

 Dobra
96,5 
6,8
540
27
 Śnieżnica (1007 m n.p.m.)
103,3 
1,1
0
192

 Ośrodek Rekolekcyjny pod Śnieżnicą
104,4 
1,4
52
20

 Śnieżnica, kolejka (stacja górna)
105,8 
1,3
0
288

 Kasina Wielka, PKP
107,1 
3,1
101
55

 Wola Skrzydlańska
110,2 
1,3
8
51

 Porąbka, Zagórze
111,5 
5,6
165
330

 Skrzydlna
117,1 
4,8
457
25
 Ciecień (829 m n.p.m.)
121,9 
1,9
6
237
 Księża Góra (643 m n.p.m.)
123,8 
2,5
60
161
 Cubla Góra (496 m n.p.m.)
126,3 
4,9
89
253

 Szczyrzyc
131,2 
4,0
67
76

 Jodłownik
135,2 
5,3
502
105
 Kostrza (720 m n.p.m.)
140,5 
3,4
181
280

 Dudówka
143,9 
3,0
69
297

 Tymbark
146,9 
3,1
272
25
. .
 Paproć (643 m n.p.m.)
150,0 
4,3
175
305

 Walowa Góra
154,3 
3,1
282
28
 Pasierbiecka Góra (764 m n.p.m.)
157,4 
1,6
47
65
 Kamionna (801 m n.p.m.)
159,0 
3,7
1
390

 Żegocina
162,7 
2,4
300
6
. .
 Łopusze (648 m n.p.m.)
165,1 
2,1
0
192

 Rozdziele
167,2 
BSZ
5,2
143
293

 Laskowa
172,4 
6,9
597
24
. .
.
 Sałasz (909 m n.p.m.)
179,3 
0,7
0
186

 Dziedzic
180,0 
8,4
204
531

 Kłodne
188,4 
0,9
10
36

 Męcina
189,3 
0,9
36
10
.  .
.

 Kłodne
190,2 
2,8
279
1

 Skrzętla-Rojówka
193,0 
3,6
282
64
 Jaworz (918 m n.p.m.)
196,6 
2,6
53
62
 Sałasz (909 m n.p.m.)
199,2 
4,4
115
306
 Miejska Góra (716 m n.p.m.)
203,6 
2,0
8
312

 Limanowa
205,6 
4,2
190
23
.  .
.

 Zarębówka
209,8 
6,6
382
150
 Łyżka (803 m n.p.m.)
216,4 
2,0
130
160
 Pępówka (774 m n.p.m.)
218,4 
3,6
1
326

 Łukowica
222,0 
5,5
376
184
.  .
.

 Młyńczyska, Kopiec
227,5 
5,2
324
152
 Ostra (925 m n.p.m.)
232,7 
1,3
114
113

 Cichoń (926 m n.p.m.)
234,0 
2,0
0
172
 Ostrza Skrzyż.
236,0 
1,7
275
0
.  .
.

 Modyń (1029 m n.p.m.)
237,7 
3,3
4
482
 Zbludza
241,0 
3,1
5
108
 Kamienica
244,1 
9,4
423
340
 Szczawa
253,5 
3,3
119
12
 Szczawa, Bukówka
256,8 


Legenda:
   szczyt
   przełęcz
   schronisko turystyczne
BSZ bez szlaku

Forum Gmin Beskidu Wyspowego i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ustanawiają odznakę za przejście Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego
„Beskidzkie Wyspy”

W celu propagowania walorów Beskidu Wyspowego ustanawia się odznakę turystyczną „Beskidzkie Wyspy” za przejście trasy Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego.

§ 1

Odznakę można zdobywać podczas wycieczek Głównym Szlakiem Beskidu Wyspowego, którego przebieg umieszczono na stronie www.odkryjbeskidwyspowy.pl.

§ 2

Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§ 3

Odznaka posiada następujące stopnie:
  • srebrny – przyznawany za zdobycie w dowolnym czasie i podczas dowolnej liczby wycieczek na trasie Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego minimum 180 punktów GOT PTTK,
  • złoty – przyznawany za przejście pozostałych, dotychczas nie przebytych części Głównego Szlaku Beskidzkiego,
  • diamentowy – przyznawany za jednorazowe przejście całego Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego w czasie nie dłuższym niż 16 dni, podczas ciągłej wycieczki.
Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.

§ 4

W trakcie zdobywania kolejnych stopni odznak nie można powtarzać raz już odbytych wycieczek, niezależnie od kierunku przejścia.

§ 5

Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.

§ 6

Zdobywanie odznaki GSB PTTK nie wyklucza jednoczesnego zaliczenia zdobytych punktów w celu uzyskania kolejnych stopni GOT PTTK.

§ 7

Wypełnione książeczki GOT PTTK zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć w celu weryfikacji do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zweryfikowanie przez COTG przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki odpowiedniego stopnia i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 8

Odznaka jest kontynuacją odznaki Beskidzkie Wyspy, której zdobywanie rozpoczęło się 15 maja 2014 roku.

Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważnione są instytucje, które powołały odznakę.Komentarze do wpisu

Brak komentarzy :

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas