Dziennik wypraw i przystań przed kolejną wędrówką.

Korona Beskidów

KORONA BESKIDÓW
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
   Czechy
 Łysa Góra
 (Lysá hora)
1324 m n.p.m. 
 Beskid Śląsko-Morawski
 (Moravskoslezské
 Beskydy)
  Polska
 Skrzyczne
1257 m n.p.m. 
 Beskid Śląski
 Czupel
933 m n.p.m. 
 Beskid Mały
 Babia Góra
 (Babia hora)

1725 m n.p.m. 
 Beskid Żywiecki
 (Oravské Beskydy)
 Lubomir
904 m n.p.m. 
 Beskid Makowski
 Mogielica
1170 m n.p.m. 
 Beskid Wyspowy
 Turbacz
1310 m n.p.m. 
 Gorce
 Radziejowa
1262 m n.p.m. 
 Beskid Sądecki

 Tarnica
1346 m n.p.m. 
 Bieszczady Zachodnie

   Słowacja
10 
 Wielka Racza
 (Veľká Rača)

1236 m n.p.m. 
 Beskid Kisucki
 (Kysucké Beskydy)
11 
 Pupov
1096 m n.p.m. 
 Góry Kysuckie
 (Kysucká vrchovina)
12 
 Minčol
1394 m n.p.m. 
 Magura Orawska
 (Oravskà Magura)
13 
 Busov
1002 m n.p.m. 
 Beskid Niski
 (Nízke Beskydy)
14 
 Minčol
1157 m n.p.m. 
 Góry Czerchowskie
 (Čergov)
15 
 Stebnická Magura
900 m n.p.m. 
 Pogórze Ondawskie
 (Ondavská vrchovina)
   Ukraina
16 
 Magura Łomniańska
 (Маґура-Лімнянська)
1024 m n.p.m. 
 Góry Sanocko-Turczańskie
 (Верхньодністровські Бескиди)


14.09.
2016
14.09.
2016
17 
 Pikuj
 (Пікуй)
1405 m n.p.m. 
 Bieszczady Wschodnie
 (Верхови́нський Вододі́льний хребе́т)


12.09.
2016
12.09.
2016
18 
 Ciuchowy Dział
942 m n.p.m. 
 Beskidy Brzeżne
19 
 Sywula (Сивуля)
1836 m n.p.m. 
 Gorgany (Ґорґани)
20 
 Riwna
1482 m n.p.m. 
 Połonina Równa
 (Полонина Рівна)


13.09.
2016
13.09.
2016
21 
 Stij (Стій)
1677 m n.p.m. 
 Połonina Borżawa
 (Полонина Боржава)


10.09.
2016
10.09.
2016
22 
 Sigłanski
 (Сигланський)
1563 m n.p.m. 
 Połonina Czerwona
 (Красна хребет)


11.09.
2016
11.09.
2016
23 
 Bliźnica
 (Близни́ці)
1883 m n.p.m. 
 Świdowiec
 (Свидівець)
24 
 Howerla
 (Говерла)
2061 m n.p.m. 
 Czarnohora
 (Чорногораm)


11.09.
2015
11.09.
2015
25 
 Pochrebtyna
 (Погребина)
1605 m n.p.m. 
 Połoniny Hryniawskie
 (Гринявський хребет)


9.09.
2015
9.09.
2015
26 
 Rotyło
1483 m n.p.m. 
 Góry Pokuckie
 (Покутськi Гори)


6.09.
2015
6.09.
2015
27 
 Jarowica
1574 m n.p.m. 
 Karpaty Bukowińskie
 (Буковинські Карпати)


7.09.
2015
7.09.
2015

Lista nie uwzględnia niektórych zdobytych wcześniej szczytów
ze względu na brak weryfikacji.

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie


Regulamin Odznaki "Korona Beskidów"

§ 1

Odznaka KORONA BESKIDÓW jest odznaką regionalną ustanowioną w 2012 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki jest propagowanie uprawiania turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych w szczególności w rejonach na nowo odkrywanych dla turystyki kwalifikowanej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Warunkiem uzyskania odznaki jest zdobycie najwyższych szczytów pasm w Beskidach na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy wg załączonego wykazu począwszy od 1.04.2012 r. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony a kolejność zdobywania szczytów dowolna.

§ 5

Podstawą weryfikacji Odznaki jest Książeczka Odznaki Korona Beskidów z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów.
W Książeczce na odpowiednich stronach należy wpisać datę wejścia na dany szczyt, trasę wycieczki oraz przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego. W przypadku obecności na wycieczce przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika, wystarczające jest uzyskanie jego potwierdzenia wraz z podaniem numeru legitymacji. Z uwagi na skromną bazę turystyczną w niektórych rejonach, dopuszcza się udokumentowanie zdobycia szczytu w formie fotografii z datą, dołączonej do Książeczki Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 6

Ubiegający się o odznakę KORONA BESKIDÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 7

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przyznanie odznaki KORONA BESKIDÓW potwierdza się pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 8

Zweryfikowana Książeczka stanowi legitymację Odznaki KORONA BESKIDÓW i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia zostanie potwierdzony w Książeczce.

§ 9

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 10

Wszelkie materiały (w tym książeczki) i informacje związane z odznaką KORONA BESKIDÓW można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 37.

§ 11

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 23.02.2012 r.


Udostępnij:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz


Życie jest zbyt krótkie, aby je przegapić.

Liczba wyświetleń

Popularne posty (ostatnie 30 dni)

Etykiety

Archiwum bloga

Z nimi w górach bezpieczniej

Zapamiętaj !
NUMER RATUNKOWY
W GÓRACH
601 100 300

Mapę miej zawsze ze sobą

Stali bywalcy

Odbiorcy


Wyrusz z nami na

Główny Szlak Beskidu Wyspowego


ETAP DATA, ODCINEK
1
19.11.2016
[RELACJA]
Szczawa - Jasień - Ostra - Ogorzała - Mszana Dolna
2
7.01.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Potaczkowa - Rabka-Zdrój
3
18.02.2017
[RELACJA]
Rabka-Zdrój - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne
4
18.03.2017
[RELACJA]
Przełęcz Glisne - Szczebel - Kasinka Mała
5
27.05.2017
[RELACJA]
Kasinka Mała - Lubogoszcz - Mszana Dolna
6
4.11.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Ćwilin - Jurków
7
9.12.2017
[RELACJA]
Jurków - Mogielica - Przełęcz Rydza-Śmigłego
8
20.01.2018
[RELACJA]
Przełęcz Rydza-Śmigłego - Łopień - Dobra
9
10.02.2018
[RELACJA]
Dobra - Śnieżnica - Kasina Wielka - Skrzydlna
10
17.03.2018
[RELACJA]
Skrzydlna - Ciecień - Szczyrzyc
11
10.11.2018
[RELACJA]
Szczyrzyc - Kostrza - Tymbark
12
24.03.2019
[RELACJA]
Tymbark - Kamionna - Żegocina
13
14.07.2019
[RELACJA]
Żegocina - Łopusze - Laskowa
14
22.09.2019
[RELACJA]
Laskowa - Sałasz - Męcina
15
17.11.2019
[RELACJA]
Męcina - Jaworz - Limanowa
16
26.09.2020
[RELACJA]
Limanowa - Łyżka - Pępówka - Łukowica
17
5.12.2020
[RELACJA]
Łukowica - Ostra - Ostra Skrzyż.
18
6.03.2021
[RELACJA]
Ostra Skrzyż. - Modyń - Szczawa

Smaki Karpat

Wołoskimi śladami

Główny Szlak Beskidzki

21-23.10.2016 - wyprawa 1
Zaczynamy gdzie Biesy i Czady,
czyli w legendarnych Bieszczadach

BAZA: Ustrzyki Górne ODCINEK: Wołosate - Brzegi Górne
Relacje:
13-15.01.2017 - Bieszczadzki suplement do GSB
Biała Triada z Biesami i Czadami
BAZA: Ustrzyki Górne
Relacje:
29.04.-2.05.2017 - wyprawa 2
Wielka Majówka w Bieszczadach
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Brzegi Górne - Komańcza
Relacje:
16-18.06.2017 - wyprawa 3
Najdziksze ostępy Beskidu Niskiego
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Komańcza - Iwonicz-Zdrój
Relacje:
20-22.10.2017 - wyprawa 4
Złota jesień w Beskidzie Niskim
BAZA: Iwonicz ODCINEK: Iwonicz-Zdrój - Kąty
Relacje:
1-5.05.2018 - wyprawa 5
Magurskie opowieści
i pieśń o Łemkowyni

BAZA: Zdynia ODCINEK: Kąty - Mochnaczka Niżna
Relacje:
20-22.07.2018 - wyprawa 6
Ziemia Sądecka
BAZA: Krynica-Zdrój ODCINEK: Mochnaczka Niżna - Krościenko nad Dunajcem
Relacje:
7-9.09.2018 - wyprawa 7
Naprzeciw Tatr
BAZA: Studzionki, Turbacz ODCINEK: Krościenko nad Dunajcem - Rabka-Zdrój
Relacje:
18-20.01.2019 - wyprawa 8
Zimowe drogi do Babiogórskiego Królestwa
BAZA: Jordanów ODCINEK: Rabka-Zdrój - Krowiarki
Relacje:
17-19.05.2019 - wyprawa 9
Wyprawa po wschody i zachody słońca
przez najwyższe partie Beskidów

BAZA: Markowe Szczawiny, Hala Miziowa ODCINEK: Krowiarki - Węgierska Górka
Relacje:
22-24.11.2019 - wyprawa 10
Na śląskiej ziemi kończy się nasza przygoda
BAZA: Równica ODCINEK: Węgierska Górka - Ustroń
Relacje:

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI

termin 1. wyprawy: 6-15 wrzesień 2019
odcinek: Bieszczady Wschodnie czyli...
od Przełęczy Użockiej do Przełęczy Wyszkowskiej


termin 2. wyprawy: wrzesień 2023
odcinek: Gorgany czyli...
od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Tatarskiej


termin 3. wyprawy: wrzesień 2024
odcinek: Czarnohora czyli...
od Przełęczy Tatarskiej do Gór Czywczyńskich

Koszulka Beskidzka

Niepowtarzalna, z nadrukowanym Twoim imieniem na sercu - koszulka „Wyprawa na Główny Szlak Beskidzki”.
Wykonana z poliestrowej tkaniny o wysokim stopniu oddychalności. Nie chłonie wody, ale odprowadza ją na zewnątrz dając wysokie odczucie suchości. Nawet gdy pocisz się ubranie nie klei się do ciała. Wilgoć łatwo odparowuje z niej zachowując jednocześnie komfort cieplny.

Fascynujący świat krasu

25-27 lipca 2014 roku
Trzy dni w Raju... Słowackim Raju
Góry piękne są!
...można je przemierzać w wielkiej ciszy i samotności,
ale jakże piękniejsze stają się, gdy robimy to w tak wspaniałym towarzystwie – dziękujemy Wam
za trzy niezwykłe dni w Słowackim Raju,
pełne serdeczności, ciekawych pogawędek na szlaku
i za tyleż uśmiechu.
24-26 lipca 2015 roku
Powrót do Słowackiego Raju
Powróciliśmy tam, gdzie byliśmy roku zeszłego,
gdzie natura stworzyła coś niebywałego;
gdzie płaskowyże pocięły rokliny,
gdzie Spisza i Gemeru łączą się krainy;
by znów wędrować wąwozami dzikich potoków,
by poczuć na twarzy roszące krople wodospadów!
To czego jeszcze nie widzieliśmy – zobaczyliśmy,
gdy znów w otchłań Słowackiego Raju wkroczyliśmy!


19-21 sierpnia 2016 roku
Słowacki Raj 3
Tam gdzie dotąd nie byliśmy!
Przed nami kolejne trzy dni w raju… Słowackim Raju
W nieznane nam dotąd kaniony ruszymy do boju
Od wschodu i zachodu podążymy do źródeł potoków
rzeźbiących w wapieniach fantazję od wieków.
Na koniec pożegnalny wąwóz zostanie na południu,
Ostatnia droga do przebycia w ostatnim dniu.

           I na całe to krasowe eldorado
spojrzymy ze szczytu Havraniej Skały,
           A może też wtedy zobaczymy
to czego dotąd nasze oczy widziały:
           inne słowackie krasy,
próbujące klasą dorównać pięknu tejże krainy?
           Niech one na razie cierpliwie
czekają na nasze odwiedziny.

7-9 lipca 2017 roku
Słowacki Raj 4
bo przecież trzy razy to za mało!
Ostatniego lata miała to być wyprawa ostatnia,
lecz Raj to kraina pociągająca i w atrakcje dostatnia;
Piękna i unikatowa, w krasowe formy bogata,
a na dodatek zeszłego roku pojawiła się w niej ferrata -
przez dziki Kysel co po czterdziestu latach został otwarty
i nigdy dotąd przez nas jeszcze nie przebyty.
Wspomnień czar ożywi też bez większego trudu
fascynujący i zawsze urzekający kanion Hornadu.
Zaglądnąć też warto do miasta mistrza Pawła, uroczej Lewoczy,
gdzie w starej świątyni świętego Jakuba każdy zobaczy
najwyższy na świecie ołtarz, wyjątkowy, misternie rzeźbiony,
bo majster Paweł jak Wit Stwosz był bardzo uzdolniony.
Na koniec zaś tej wyprawy - wejdziemy na górę Velka Knola
Drogą niedługą, lecz widokową, co z góry zobaczyć Raj pozwala.
Słowacki Raj od ponad stu lat urodą zniewala człowieka
od czasu odkrycia jej przez taternika Martina Rótha urzeka.
Grupa od tygodni w komplecie jest już zwarta i gotowa,
Kaniony, dzikie potoki czekają - kolejna rajska wyprawa.


Cudowna wyprawa z cudownymi ludźmi!
Dziękujemy cudownym ludziom,
z którymi pokonywaliśmy dzikie i ekscytujące szlaki
Słowackiego Raju.
Byliście wspaniałymi kompanami.

Miało być naprawdę po raz ostatni...
Lecz mówicie: jakże to w czas letni
nie jechać znów do Słowackiego Raju -
pozwolić na zlekceważenie obyczaju.
Nawet gdy niemal wszystko już zwiedzone
te dzikie kaniony wciąż są dla nas atrakcyjne.
Powiadacie też, że trzy dni w raju to za krótko!
skoro tak, to czy na cztery nie będzie zbyt malutko?
No cóż, podoba nam się ten kras,
a więc znów do niego ruszać czas.
A co wrzucimy do programu wyjazdu kolejnego?
Może z każdego roku coś jednego?
Niech piąty epizod w swej rozciągłości
stanie się powrotem do przeszłości,
ruszajmy na stare ścieżki, niech emocje na nowo ożyją
gdy znów pojawimy się w Raju z kolejną misją!

15-18 sierpnia 2018 roku
Słowacki Raj 5
Retrospekcja
Suchá Belá - Veľký Sokol -
- Sokolia dolina - Kyseľ (via ferrata)

Koszulka wodniacka

Tatrzańska rodzinka

Wspomnienie


519 km i 18 dni nieustannej wędrówki
przez najwyższe i najpiękniejsze partie polskich Beskidów
– od kropki do kropki –
najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w Polsce


Dorota i Marek Szala
Główny Szlak Beskidzki
- od kropki do kropki -

WYRÓŻNIENIE
prezentacji tego pasjonującego przedsięwzięcia naza dostrzeżenie piękna wokół nas.

Dziękujemy i cieszymy się bardzo,
że nasza wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim
nie skończyła się na czerwonej kropce w Ustroniu,
ale tak naprawdę doprowadziła nas aż na
Navigator Festival 2013.

Napisz do nas