Główny Szlak Sudecki od kropki do kropkiL.p Punkt km data
długość odcinka
G
Ó
R
Y
I
Z
E
R
S
K
I
E
  Świeradów-Zdrój (502 m n.p.m.)

29,3 km
  Schronisko na Stogu Izerskim (1060 m n.p.m.)
4,5 

  Świeradowiec, płn. zbocze

  Polana Izerska (965 m n.p.m.)
8,0 

  Podmokła (1001 m n.p.m.)

  Szerzawa (975 m n.p.m.)

  Rudy Grzbiet (945 m n.p.m.)

  Mokra Przełęcz (941 m n.p.m.)

  Rozdroże pod Kopą (998 m n.p.m.)
11,9 

10 
  Sine Skałki (1122 m n.p.m.)

11 
  Przednia Kopa (1114 m n.p.m.)

12 
  Wysoka Kopa, płn.-wsch. zbocze

13 
  Rozdroże pod Izerskimi Garbami (1018 m n.p.m.)
16,1 

14 
  Rozdroże pod Zwaliskiem (999 m n.p.m.)
18,4 

15 
  Wysoki Kamień, schronisko (1058 m n.p.m.)
20,7 

16 
  Szklarska Poręba Biała Dolina (766 m n.p.m.)
22,2 

17 
  Hutnicza Góra (771 m n.p.m.)
22,6 

18 

  Szklarska Poręba Górna (709 m n.p.m.)
24,2 
K
A
R
K
O
N
O
S
Z
E
19 
  Szklarska Poręba Huta (721 m n.p.m.)
25,1 

20 
  Rozdroże pod Kamieńczykiem (770 m n.p.m.)
26,1 

21 
  Schronisko „Kamieńczyk” (840 m n.p.m.)
26,8 

22 
  Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej (1195 m n.p.m.)
29,3 

29,3 

20,3 km
23 
  Szrenica, płd. zbocze
30,1 

24 
  Rozdroże „Trzy Świnki” (1297 m n.p.m.)
30,4 

25 
  Mokra Przełęcz (940 m n.p.m.)
30,6 

26 
  Rozdroże „Twarożnik” (1290 m n.p.m.)
30,9 

27 
  Mokra Ścieżka

28 
  Łabski Szczyt (1471 m n.p.m.)

29 
  Śnieżne Kotły
34,4 

30 
  Wielki Szyszak, płn. zbocze

31 
  Przełęcz pod Śmielcem (1390 m n.p.m.)
35,6 

32 
  Czarna Przełęcz (1348 m n.p.m.)
36,6 

33 
  Czeskie Kamienie (1416 m n.p.m.)

34 
  Śląskie Kamienie (1413 m n.p.m.)

35 
  Petrova bouda (1288 m n.p.m.)
39,2 

36 
  Przełęcz Dołek (1178 m n.p.m.)

37 
  Ptasi Kamień (1217 m n.p.m.)

38 

  Przełęcz Karkonoska
  Schronisko PTTK „Odrodzenie” (1198 m n.p.m.)
41,2 

39 
  Tępy Szczyt (1387 m n.p.m.)

40 
  Słonecznik
44,6 

41 
  Spalona Strażnica
47,8 

42 
  Przełęcz pod Śnieżką (1198 m n.p.m.)
49,6 

43 
  Schronisko Górskie „Dom Śląski” (1400 m n.p.m.)
49,6 

49,6 

34,7 km
44 
  Kocioł Łomniczki

45 
  Schronisko PTTK „Nad Łomniczką” (1002 m n.p.m.)
51,7 

46 
  Rozdroże Łomnickie (803 m n.p.m.)
55,3 

47 
  Karpacz PKS „Biały Jar” (716 m n.p.m.)
56,2 

48 
  Karpacz Płóczki (675 m n.p.m.)
57,8 

49 
  Przełączka (722 m n.p.m.)
60,3 

50 
  Rozdroże pod Grabowcem (651 m n.p.m.)
61,6 

51 

  droga wojewódzka nr 366 (426 m n.p.m.)
63,0 

K
O
T
L
I
N
A
J
E
L
E
N
I
O
G
Ó
R
S
K
A

52 
  Głębock (390 m n.p.m.)
64,8 

53 

  Mysłakowice (382 m n.p.m.)
69,8 
R
U
D
A
W
Y
J
A
N
O
W
I
C
K
I
E
54 
  Mrowiec (513 m n.p.m.)

55 
  Bukowiec (420 m n.p.m.)
74,8 

56 
  Bukowa (552 m n.p.m.)

57 
  Przełęcz pod Średnicą (595 m n.p.m.)
79,3 

58 
  Skalnik, Konie Apokalipsy (930 m n.p.m.)
82,6 

59 
  Rozdroże pod Bobrzakiem (743 m n.p.m.)
84,3 

60 
  Wilkowyja (776 m n.p.m.)
33,2 

25,5 km
61 
  Przełęcz pod Wilkowyją (724 m n.p.m.)
85,7 

62 
  Liściasta (755 m n.p.m.)

63 

  Szarocin (525 m n.p.m.)
88,8 
B
R
A
M
A
L
U
B
A
W
S
K
A

64 
  Świerczyna (720 m n.p.m.)

65 
  Stara Białka (590 m n.p.m.)

66 
  Paprotki, Stanica „Pod Zadzierną” (555 m n.p.m.)
95,3 

67 
  Zadzierna (724 m n.p.m.)

68 
  Bukówka (508 m n.p.m.)
99,3 

69 

  Lubawka (496 m n.p.m.)
101,8 
G
Ó
R
Y

K
A
M
I
E
N
N
E
K
O
T
L
I
N
A

K
A
M
I
E
N
N
O
G
Ó
R
S
K
A
101,8 

70 
  Lipowe Siodło
104,1 

71 
  Miejska Góra, płn.-wsch. zbocze

72 
  Kierz, wsch.zbocze

73 
  Czarnogóra, wsch.zbocze

74 
  Betlejem (500 m n.p.m.)
109,8 

109,8 

27,0 km
75 
  Krzeszów (460 m n.p.m.)
111,8 

76 
  Góra Św. Anny (593 m n.p.m.)

77 
  Góra Ziuty (631 m n.p.m.)

78 
  Grzędy (500 m n.p.m.)
121,3 

79 
  Grzędy Górne (530 m n.p.m.)

80 
  Lesista Wielka (854 m n.p.m.)
127,1 

81 

  droga krajowa nr 35 (545 m n.p.m.)
130,3 
82 
  Sokołowsko (574 m n.p.m.)
132,8 

83 
  Bukowiec (886 m n.p.m.)
134,1 

84 

  Przełęcz Trzech Dolin (810 m n.p.m.)
  Schronisko PTTK „Andrzejówka” (780 m n.p.m.)
136,8 

136,8 

28,0 km
85 
  Przełęcz pod Turzyną (835 m n.p.m.)
138,5 

86 
  Turzyna (895 m n.p.m.)

87 
  Przełęcz pod Jeleńcem (837 m n.p.m)
139,4 

88 
  Skalna Brama/Rogowiec
139,7 

89 
  dolina Rybnej (550 m n.p.m.)
  droga wojewódzka nr 380
142,3 

90 
  Jedlina-Zdrój PKP (514 m n.p.m.)
143,9 

91 

  Jedlina-Zdrój/Jedlinka (426 m n.p.m.)
145,3 
G
Ó
R
Y
S
O
W
I
E
101,8 

92 
  Jedlińska Kopa (725 m n.p.m.)

93 
  Włodarz (811 m n.p.m.)

94 
  Rozdroże pod Moszną (742 m n.p.m.)

95 
  Moszna (771 m n.p.m.)

96 
  Grządki (710 m n.p.m.)
151,4 

97 
  Rzeczka (724 m n.p.m.)

98 
  Sokolec (755 m n.p.m.)

99 
  Przełęcz Sokola (754 m n.p.m.)
155,3 

100 
  Schronisko Sowa (900 m n.p.m.)
157,3 

101 
  Wielka Sowa (1015 m n.p.m.)
158,6 

102 
  Kozie Siodło (887 m n.p.m.)
160,8 

103 
  Kozia Równia (930 m n.p.m.)

104 
  Przełęcz Jugowska (805 m n.p.m.)
164,1 

105 
  Schronisko PTTK „Zygmuntówka” (740 m n.p.m.)
164,8 

164,8 

24,5 km
106 
  Rymarz (913 m n.p.m.)

107 
  Słoneczna (949 m n.p.m.)

108 
  Kalenica (964 m n.p.m.)
167,7 

109 
  Bielawska Polana
168,3 

110 
  Popielak (856 m n.p.m.)

111 
  Dzik (810 m n.p.m.)

112 
  Kobylec (767 m n.p.m.)

113 
  Przełęcz Woliborska (711 m n.p.m.)
171,7 

114 
  Szeroka (827 m n.p.m.)
173,4 

115 
  Przełęcz pod Szeroką (741 m n.p.m.)
173,1 

116 
  Malinowa (839 m n.p.m.)

117 
  Gołębia (810 m n.p.m.)

118 
  Twierdza Srebrnogórska

119 
  Villa Hubertus (dawne schronisko PTTK)

120 
  Srebrna Góra (510 m n.p.m.)
181,3 

121 
  Przełęcz Srebrna (568 m n.p.m.)

122 
  Czeski Las
123 
  Czerwieńczyce (397 m n.p.m.)
189,3 

189,3 

23,1 km
124 
  Garb Dzikowca (566 m n.p.m.)
192,2 

O
N
125 
  Słupiec (410 m n.p.m.)
195,3 

W
W
126 
  Sanktuarium MB Bolesnej
  na Górze Wszystkich Świętych (606 m n.p.m.)
198,0 

O
B
N
I
Ż
E
N
I
E
Ś
C
I
N
A
W
K
I
127 
  Księżno (396 m n.p.m.)

128 
  Ścinawka Średnia (322 m n.p.m.)
202,8 

129 
  Ratno Dolne (352 m n.p.m.)
207,3 

130 
  Wambierzyce (366 m n.p.m.)
209,1 
G
Ó
R
Y
S
T
O
Ł
O
W
E
131 
  Golec (525 m n.p.m.)

132 
  Studzienno (550 m n.p.m.)
212,4 

212,4 

30,2 km
133 
  Skalne Grzyby

134 
  Droga Stu Zakrętów (droga wojewódzka nr 387)
219,1 

135 
  Szczeliniec Wielki, rozstaj (762 m n.p.m.)
223,5 

136 
  Karłów (756 m n.p.m.)
225,1 

137 
  Lisi Grzbiet

138 
  Skalniak (915 m n.p.m.)

139 
  Błędne Skały
230,7 

140 
  Skalnik (852 m n.p.m.)

141 
  Lelkowa Góra, płn.zbocze
233,2 

142 
  Jakubowice (558 m n.p.m.)
235,1 

143 

  Kudowa-Zdrój (376 m n.p.m.)
238,1 
W
Z
G
Ó
R
Z
A
L
E
W
I
Ń
S
K
I
E

144 
  Wielki Kamień, płn.zbocze

145 
  Dańczów (438 m n.p.m.)
242,6 

242,6 

38,0 km
146 
  Przełęcz Lewińska (525 m n.p.m.)
244,3 

147 
  Grodczyn (803 m n.p.m.)

148 

  Duszniki-Zdrój (530 m n.p.m.)
252,6 
G
Ó
R
Y
O
R
L
I
C
K
I
E

149 
  Kozia Hala
256,1 

150 
  Sołtysia Kopa (896 m n.p.m.)

151 
  Zieleniec
  Schronisko PTTK „Orlica” w Zieleńcu (850 m n.p.m.)
265,1 

G
Ó
R
Y
B
Y
S
T
R
Z
Y
C
K
I
E
152 
  Lasówka
272,1 
153 
  Rozdroże pod Uboczem

154 
  Schronisko PTTK „Jagodna” (811 m n.p.m.)
280,6 

280,6 

32,0 km
155 
  Ponikwa (454 m n.p.m.)

156 

  Długopole-Zdrój (380 m n.p.m.)
291,1 
K
O
T
L
I
N
A
K
Ł
O
D
Z
K
A

157 
  droga krajowa nr 33 (424 m n.p.m.)

158 
  Wilkanów (396 m n.p.m.)
297,1 
M
A
S
Y
W
Ś
N
I
E
Ż
N
I
K
A
159 

  Igliczna (845 m n.p.m.)
  Schronisko „Na Iglicznej” (820 m n.p.m.)
303,1 

160 
  Toczek (713 m n.p.m.)

161 
  Międzygórze (590 m n.p.m.)
306,1 

162 
  Średniak (1210 m n.p.m.)

163 
  Schronisko PTTK „Na Śnieżniku” (1218 m n.p.m.)
312,6 

312,6 

21,0 km
164 
  Przełęcz Śnieżnicka (1123 m n.p.m.)
313,5 

165 
  Mariańskie Skały (1142 m n.p.m.)

166 
  Żmijowiec (1153 m n.p.m.)

167 
  Przełęcz Żmijowa Polana (1049 m n.p.m.)

168 
  Przełęcz pod Jaworową Kopą (1132 m n.p.m.)
318,7 

169 
  Czarna Góra (1205 m n.p.m.)
319,2 

170 
  droga wojewódzka nr 392 (898 m n.p.m.)

171 
  Przełęcz Puchaczówka (862 m n.p.m.)
320,6 

172 
  Pasiecznik (893 m n.p.m.)

173 
  Wilczyniec (887 m n.p.m.)

174 
  Przełęcz pod Chłopkiem (733 m n.p.m.)
324,5 

175 
  Kąty Bystrzyckie (567 m n.p.m.)
328,6 

176 

  Lądek-Zdrój (430 m n.p.m.)
333,6 
G
Ó
R
Y
Z
Ł
O
T
E
333,6 

29,5 km
177 
  Przełęcz pod Konikiem (570 m n.p.m.)

178 
  Orłowiec (498 m n.p.m.)
340,1 

179 
  Jawornik Wielki (872 m n.p.m. )
344,4 

180 
  Przełęcz Pod Trzeboniem (679 m n.p.m.)
345,8 

181 
  Złoty Stok (350 m n.p.m.) .)
350,1 
P
R
Z
E
D
G
Ó
R
Z
E

P
A
C
Z
K
O
W
S
K
I
E
O
B
N
I
Ż
E
N
I
E

O
T
M
U
C
H
O
W
S
K
I
E
182 
  Kolonia Błotnica (258 m n.p.m.)

183 
  Błotnica (238 m n.p.m.)

184 
  Kozielno (228 m n.p.m.)

185 
  Paczków (230 m n.p.m.)
363,1 

363,1 

44,1 km
186 
  Unikowice (243 m n.p.m.)
365,9 

187 
  Lisie Kąty (250 m n.p.m.)
368,5 

188 
  Ujeździec (235 m n.p.m.)
371,4 

189 
  Trzeboszowice (217 m n.p.m.)
374,3 

190 
  Ratnowice (224 m n.p.m.)
377,5 

191 
  Piotrowice Nyskie (223 m n.p.m.)
380,5 

192 
  Kałków (226 m n.p.m.)
383,0 

193 
  Łąka (227 m n.p.m.)
385,4 

194 
  Jarnołtów (254 m n.p.m.)
389,9 

195 
  Sławniowice (310 m n.p.m.)
395,0 

196 
  Gierałcice (286 m n.p.m.)
400,0 

197 
  Uroczysko pod Czechami (318 m n.p.m.)

198 
  Bodzanów (274 m n.p.m.)
405,0 

199 

  Głuchołazy (287 m n.p.m.)
407,2 
G
Ó
R
Y
O
P
A
W
S
K
I
E
407,2 

20,0 km
200 
  Przednia Kopa (467 m n.p.m.)

201 
  Średnia Kopa (543 m n.p.m.)

202 
  Podlesie (442 m n.p.m.)
412,2 

203 
  droga wojewódzka nr 411 (396 m n.p.m.)

204 
  Jarnołtówek (358 m n.p.m.)
417,0 

205 
  Schronisko PTTK „Pod Kopą Biskupią” (850 m n.p.m.)
420,6 

206 
  Biskupia Kopa (889 m n.p.m.)

207 
  Przełęcz pod Kopą

208 
  Srebrna Kopa (785 m n.p.m.)

209 
  Przełęcz Srebrna

210 
  Zamkowa Góra (571 m n.p.m.)

211 
  Szyndzielowa Kopa (533 m n.p.m.)

212 
  Pokrzywna (350 m n.p.m.)
427,2 

427,2 

14,8 km
213 
  Młyńska Góra (362 m n.p.m.)

214 
  Wieszczyna (334 m n.p.m.)

215 
  Długota (457 m n.p.m.)

216 
  Dębowiec (378 m n.p.m.)
433,2 

217 
  Kobylica (395 m n.p.m.)

218 
  Święta Góra, płn.zbocze

219 
  Kozia Góra, Klasztorne Wzgórze (315 m n.p.m.)

220 
  Prudnik (265 m n.p.m.)
442,0 

Legenda:
   szczyt
   przełęcz
   schronisko turystyczne

Strona Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTKKomentarze do wpisu

Brak komentarzy :

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas