Dziennik wypraw i przystań przed kolejną wędrówką.

GSS na raty

Główny Szlak Sudecki
Główny Szlak Sudecki nie potrzebuje rekomendacji pod względem znajdujących się przy nim różnorodnych atrakcji, nie tylko przyrodniczych, ale również związanych z bogatą historią Sudetów. Wędrówka ciągła, limitowana dostępnością wolnego czasu nie daje zbyt wielu możliwości zobaczenia tego wszystkiego, a tutaj jest tego akurat wiele. Przejście Głównego Szlaku Sudeckiego tylko dla zaliczenia dystansu traci sens, jeśli uzmysłowimy sobie występującą obfitość ciekawych miejsc i obiektów, będącą ponadczasową pamiątką Sudetów po ludziach, którzy tu mieszkali, jak też dla ludzi, którzy obecnie zasiedlają ich region.

Wyruszyliśmy zatem ponownie na wędrówkę Głównym Szlakiem Sudeckim, ale postanowiliśmy pokonać go w tempie znacznie wolniejszym, by bardziej zbliżyć się do tutejszej kultury, tej dawnej i tej obecnej, i by ta wędrówka wniosła w nasze serca znacznie więcej wartości. Idziemy bez pośpiechu, zatrzymujemy się gdy tylko natkniemy się na coś interesującego, czy pociągającego. Pokonujemy kolejne odcinki szlaku etapowo, nie wiedząc ile dni zajmie nam pokonanie całości, na ile lat rozłoży się cała ta wędrówka. Chcemy poznać w pełni to co Sudecki Szlak ma do zaoferowania.

L.p. Punkt km Ela Dorota Marek
G
Ó
R
Y
O
P
A
W
S
K
I
E
Prudnik (265 m n.p.m.)
0,0 
Kozia Góra,
Klasztorne Wzgórze (315 m n.p.m.)

Święta Góra, płn.zbocze

Kobylica (395 m n.p.m.)

Dębowiec (378 m n.p.m.)
8,8 

Długota (457 m n.p.m.)

Wieszczyna (334 m n.p.m.)
11,0 
11,0 
Młyńska Góra (362 m n.p.m.)

Pokrzywna (350 m n.p.m.)
14,8 

10 
Szyndzielowa Kopa (533 m n.p.m.)

11 
Zamkowa Góra (571 m n.p.m.)

12 
Przełęcz Srebrna

13 
Srebrna Kopa (785 m n.p.m.)

14 
Przełęcz pod Kopą

15 
Biskupia Kopa (889 m n.p.m.)
21,4 

16 
Schronisko PTTK „Pod Kopą Biskupią”
(850 m n.p.m.)
21,4 

17 
Jarnołtówek (358 m n.p.m.)
25,0 

18 
droga wojewódzka
nr 411 (396 m n.p.m.)

19 
Podlesie (442 m n.p.m.)
29,8 

20 
Średnia Kopa (543 m n.p.m.)

21 
Przednia Kopa (467 m n.p.m.)

22 

Głuchołazy (287 m n.p.m.)
34,8 
P
R
Z
E
D
G
Ó
R
Z
E

P
A
C
Z
K
O
W
S
K
I
E
O
B
N
I
Ż
E
N
I
E

O
T
M
U
C
H
O
W
S
K
I
E
34,8 
23 
Bodzanów (274 m n.p.m.)
37,0 

24 
Uroczysko pod Czechami
(318 m n.p.m.)

25 
Gierałcice (286 m n.p.m.)
42,0 

26 
Sławniowice (310 m n.p.m.)
47,0 

27 
Jarnołtów (254 m n.p.m.)
52,1 

28 
Łąka (227 m n.p.m.)
56,6 

29 
Kałków (226 m n.p.m.)
59,0 

30 
Piotrowice Nyskie (223 m n.p.m.)
61,5 

61,5 
31 
Ratnowice (224 m n.p.m.)
64,5 

32 
Trzeboszowice (217 m n.p.m.)
67,7 

33 
Ujeździec (235 m n.p.m.)
70,6 

34 
Lisie Kąty (250 m n.p.m.)
73,5 

35 
Unikowice (243 m n.p.m.)
76,1 

36 
Paczków (230 m n.p.m.)
78,9 

78,9 
37 
Kozielno (228 m n.p.m.)

38 
Błotnica (238 m n.p.m.)

39 
Kolonia Błotnica (258 m n.p.m.)

G
Ó
R
Y
Z
Ł
O
T
E
40 
Złoty Stok (350 m n.p.m.)
91,1 
91,1 
41 
Przełęcz
pod Trzeboniem (679 m n.p.m.)
96,2 

42 
Jawornik Wielki (872 m n.p.m. )
97,6 

43 
Orłowiec (498 m n.p.m.)
101,9 

44 
Przełęcz
pod Konikiem (570 m n.p.m.)

M
A
S
Y
W
Ś
N
I
E
Ż
N
I
K
A
45 

Lądek-Zdrój (430 m n.p.m.)
108,4 
108,4 
46 
Kąty Bystrzyckie (567 m n.p.m.)
113,4 

47 
Przełęcz
pod Chłopkiem (733 m n.p.m.)
117,5 

48 
Wilczyniec (887 m n.p.m.)

49 
Pasiecznik (893 m n.p.m.)

50 
Przełęcz Puchaczówka (862 m n.p.m.)
121,4 

51 
droga wojewódzka
nr 392 (898 m n.p.m.)

52 
Czarna Góra (1205 m n.p.m.)
122,8 

53 
Przełęcz
pod Jaworową Kopą (1132 m n.p.m.)
123,3 

54 
Przełęcz
Żmijowa Polana (1049 m n.p.m.)

55 
Żmijowiec (1153 m n.p.m.)

56 
Mariańskie Skały (1142 m n.p.m.)

57 
Przełęcz Śnieżnicka (1123 m n.p.m.)
128,5 

58 
Schronisko PTTK „Na Śnieżniku”
(1218 m n.p.m.)
129,4 

129,4 

78/2014
79/2014
80/2014
59 
Średniak (1210 m n.p.m.)

60 
Międzygórze (590 m n.p.m.)
135,9 

61 
Toczek (713 m n.p.m.)

62 

Igliczna, Schronisko „Na Iglicznej”
(820 m n.p.m.)
138,9 

K
O
T
L
I
N
A
K
Ł
O
D
Z
K
A
63 
Wilkanów (396 m n.p.m.)
144,9 

64 
droga krajowa nr 33 (424 m n.p.m.)

65 

Długopole-Zdrój (380 m n.p.m.)
150,9 

G
Ó
R
Y
B
Y
S
T
R
Z
Y
C
K
I
E
150,9 
66 
Ponikwa (454 m n.p.m.)

67 
Schronisko PTTK „Jagodna”
(811 m n.p.m.)
161,4 

161,4 
68 
Rozdroże pod Uboczem

69 
Lasówka
169,9 
G
Ó
R
Y
O
R
L
I
C
K
I
E
70 
Zieleniec, Schronisko PTTK „Orlica”
(850 m n.p.m.)
176,9 

71 
Sołtysia Kopa (896 m n.p.m.)

72 
Kozia Hala
185,9 

73 

Duszniki-Zdrój (530 m n.p.m.)
189,4 
W
Z
G
Ó
R
Z
A
L
E
W
I
Ń
S
K
I
E
189,4 
74 
Grodczyn (803 m n.p.m.)

75 
Przełęcz Lewińska (525 m n.p.m.)
197,7 

76 
Dańczów (438 m n.p.m.)
199,4 

77 
Wielki Kamień, płn.zbocze

78 

Kudowa-Zdrój (376 m n.p.m.)
203,9 
G
Ó
R
Y
S
T
O
Ł
O
W
E
238,1 
79 
Jakubowice (558 m n.p.m.)
206,9 

80 
Lelkowa Góra, płn.zbocze
208,8 

81 
Skalnik (852 m n.p.m.)

82 
Błędne Skały
211,3 

83 
Skalniak (915 m n.p.m.)

84 
Lisi Grzbiet

85 

Karłów (756 m n.p.m.)
216,9 
216,9 

9.07.2015
86 
Szczeliniec Wielki,
rozstaj (762 m n.p.m.)
218,5 

87 
Droga Stu Zakrętów
(droga wojewódzka nr 387)
222,9 

88 
Skalne Grzyby

89 
Studzienno (550 m n.p.m.)
212,4 

90 
Golec (525 m n.p.m.)

O
B
N
I
Ż
E
N
I
E
Ś
C
I
N
A
W
K
I
91 
Wambierzyce (366 m n.p.m.)
232,9 
232,9 

10.07.2015
92 
Ratno Dolne (352 m n.p.m.)
234,7 

93 
Ścinawka Średnia (322 m n.p.m.)
239,2 

94 
Księżno (396 m n.p.m.)

W
W
95 
Sanktuarium MB Bolesnej na Górze
Wszystkich Świętych (606 m n.p.m.)
244,0 

O
N
96 
Słupiec (410 m n.p.m.)
246,7 

G
Ó
R
Y
S
O
W
I
E
97 
Garb Dzikowca (566 m n.p.m.)
249,8 

98 
Czerwieńczyce (397 m n.p.m.)
252,7 

99 
Czeski Las
100 
Przełęcz Srebrna (568 m n.p.m.)

101 
Srebrna Góra (510 m n.p.m.)
260,7 

102 
Villa Hubertus
(dawne schronisko PTTK)


11.07.2015
103 
Twierdza Srebrnogórska

104 
Gołębia (810 m n.p.m.)

105 
Malinowa (839 m n.p.m.)

106 
Przełęcz pod Szeroką (741 m n.p.m.)
268,9 

107 
Szeroka (827 m n.p.m.)
268,6 

108 
Przełęcz Woliborska (711 m n.p.m.)
270,3 

109 
Kobylec (767 m n.p.m.)

110 
Dzik (810 m n.p.m.)

111 
Popielak (856 m n.p.m.)

112 
Bielawska Polana
273,7 

113 
Kalenica (964 m n.p.m.)
274,3 

114 
Słoneczna (949 m n.p.m.)

115 
Rymarz (913 m n.p.m.)

116 
Przełęcz Jugowska (805 m n.p.m.)
277,9 

117 
Kozia Równia (930 m n.p.m.)

118 
Kozie Siodło (887 m n.p.m.)
281,2 

119 
Wielka Sowa (1015 m n.p.m.)
283,4 

120 
Schronisko Sowa (900 m n.p.m.)
284,7 

120 
Schronisko Orzeł

12.07.2015
121 
Przełęcz Sokola (754 m n.p.m.)
286,7 

122 
Sokolec (755 m n.p.m.)

123 
Rzeczka (724 m n.p.m.)

124 
Grządki (710 m n.p.m.)
290,6 

125 
Moszna (771 m n.p.m.)

126 
Rozdroże pod Moszną (742 m n.p.m.)

127 
Włodarz (811 m n.p.m.)

128 
Jedlińska Kopa (725 m n.p.m.)

129 

Jedlina-Zdrój/Jedlinka (426 m n.p.m.)
296,7 
G
Ó
R
Y

K
A
M
I
E
N
N
E
K
O
T
L
I
N
A

K
A
M
I
E
N
N
O
G
Ó
R
S
K
A
340,2 

130 
Jedlina-Zdrój PKP (514 m n.p.m.)
298,1 

131 
dolina Rybnej (550 m n.p.m.)
droga wojewódzka nr 380
299,7 

132 
Skalna Brama/Rogowiec
302,3 

133 
Przełęcz pod Jeleńcem (837 m n.p.m)
302,6 

134 
Turzyna (895 m n.p.m.)

135 
Przełęcz pod Turzyną (835 m n.p.m.)
303,5 

136 

Przełęcz Trzech Dolin (810 m n.p.m.)
Schronisko PTTK „Andrzejówka”
(780 m n.p.m.)
305,2 
305,2 

13.07.2015
137 
Bukowiec (886 m n.p.m.)
307,9 

138 
Sokołowsko (574 m n.p.m.)
309,2 

139 

droga krajowa nr 35 (545 m n.p.m.)
311,7 
140 
Lesista Wielka (854 m n.p.m.)
314,9 

141 
Grzędy Górne (530 m n.p.m.)

142 
Grzędy (500 m n.p.m.)
320,7 

143 
Góra Ziuty (631 m n.p.m.)

144 
Góra Św. Anny (593 m n.p.m.)

145 
Krzeszów (460 m n.p.m.)
330,2 

146 
Betlejem (500 m n.p.m.)
332,2 
 

14.07.2015

85/2015
86/2015
87/2015
147 
Czarnogóra, wsch.zbocze

148 
Kierz, wsch.zbocze

149 
Miejska Góra, płn.-wsch. zbocze

150 
Lipowe Siodło
337,9 

151 

Lubawka (496 m n.p.m.)
340,2 
B
R
A
M
A
L
U
B
A
W
S
K
A

152 
Bukówka (508 m n.p.m.)
342,7 

153 
Zadzierna (724 m n.p.m.)

154 
Paprotki, Stanica „Pod Zadzierną”
(555 m n.p.m.)
346,7 

155 
Stara Białka (590 m n.p.m.)

156 
Świerczyna (720 m n.p.m.)

157 

Szarocin (525 m n.p.m.)
353,2 
R
U
D
A
W
Y
J
A
N
O
W
I
C
K
I
E
353,2 
158 
Liściasta (755 m n.p.m.)

159 
Przełęcz pod Wilkowyją
(724 m n.p.m.)
356,3 

160 
Wilkowyja (776 m n.p.m.)
 
161 
Rozdroże pod Bobrzakiem
(743 m n.p.m.)
357,7 

162 
Skalnik,
Konie Apokalipsy (930 m n.p.m.)
359,4 

163 
Przełęcz pod Średnicą (595 m n.p.m.)
362,7 

164 
Bukowa (552 m n.p.m.)

165 
Bukowiec (420 m n.p.m.)
367,2 

166 
Mrowiec (513 m n.p.m.)
K
O
T
L
I
N
A
J
E
L
E
N
I
O
G
Ó
R
S
K
A
167 

Mysłakowice (382 m n.p.m.)
372,2 
168 
Głębock (390 m n.p.m.)
377,2 

169 

droga wojewódzka
nr 366 (426 m n.p.m.)
379,0 

K
A
R
K
O
N
O
S
Z
E

170 
Rozdroże
pod Grabowcem (651 m n.p.m.)
380,4 

171 
Przełączka (722 m n.p.m.)
381,7 

172 
Karpacz Płóczki (675 m n.p.m.)
384,2 

173 
Karpacz PKS „Biały Jar”
(716 m n.p.m.)
385,8 

174 
Rozdroże Łomnickie (803 m n.p.m.)
386,7 

175 
Schronisko PTTK „Nad Łomniczką”
(1002 m n.p.m.)
390,3 

176 
Kocioł Łomniczki

177 
Schronisko Górskie „Dom Śląski” (1400 m n.p.m.)
392,4 

178 
Przełęcz pod Śnieżką (1198 m n.p.m.)

179 
Spalona Strażnica

180 
Słonecznik

181 
Tępy Szczyt (1387 m n.p.m.)

182 

Przełęcz Karkonoska, Schronisko
PTTK „Odrodzenie” (1198 m n.p.m.)
400,8 

183 
Ptasi Kamień (1217 m n.p.m.)

184 
Przełęcz Dołek (1178 m n.p.m.)

185 
Petrova bouda (1288 m n.p.m.)
402,8 

186 
Śląskie Kamienie (1413 m n.p.m.)

187 
Czeskie Kamienie (1416 m n.p.m.)

188 
Czarna Przełęcz (1348 m n.p.m.)
405,4 

181 
Przełęcz
pod Śmielcem (1390 m n.p.m.)
406,4 

182 
Wielki Szyszak, płn. zbocze

183 
Śnieżne Kotły
407,6 

184 
Łabski Szczyt (1471 m n.p.m.)

185 
Mokra Ścieżka

186 
Rozdroże „Twarożnik”
(1290 m n.p.m.)
411,1 

187 
Mokra Przełęcz (940 m n.p.m.)
411,4 

188 
Rozdroże „Trzy Świnki”
(1297 m n.p.m.)
411,6 

189 
Szrenica, płd.zbocze
411,9 

190 
Schronisko PTTK na Hali Szrenickiej
(1195 m n.p.m.)
412,0 

191 
Schronisko „Kamieńczyk”
(840 m n.p.m.)
415,2 

192 
Rozdroże
pod Kamieńczykiem (770 m n.p.m.)
415,9 

193 
Szklarska Poręba Huta (721 m n.p.m.)
416,9 

194 

Szklarska Poręba Górna
(709 m n.p.m.)
417,8 
G
Ó
R
Y
I
Z
E
R
S
K
I
E
195 
Hutnicza Góra (771 m n.p.m.)
419,4 

196 
Szklarska Poręba
Biała Dolina (766 m n.p.m.)
419,8 

197 
Wysoki Kamień,
schronisko (1058 m n.p.m.)
421,3 

198 
Rozdroże
pod Zwaliskiem (999 m n.p.m.)
423,6 

199 
Rozdroże
pod Izerskimi Garbami (1018 m n.p.m.)
425,9 

200 
Wysoka Kopa, płn.-wsch. zbocze

201 
Przednia Kopa (1114 m n.p.m.)

202 
Sine Skałki (1122 m n.p.m.)

203 
Rozdroże pod Kopą (998 m n.p.m.)
430,1 

204 
Mokra Przełęcz (941 m n.p.m.)

205 
Rudy Grzbiet (945 m n.p.m.)

206 
Szerzawa (975 m n.p.m.)

207 
Podmokła (1001 m n.p.m.)

208 
Polana Izerska (965 m n.p.m.)
434,0 

209 
Świeradowiec, płn. zbocze

210 
Schronisko na Stogu Izerskim
(1060 m n.p.m.)
437,5 

211 
Świeradów-Zdrój (502 m n.p.m.)
442,0 
Legenda:
   szczyt
   przełęcz
   schronisko turystyczne

Strona Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

1 komentarz:

  1. Z niecierpliwością czekam na opis kolejnego ,,odcinka". Idę po Waszych śladach. W ,,majówkę" planuję przejść z Długopola Zdr. do Jedliny Zdr. oczywiście z zaliczeniem Jagodnej i Orlicy oraz być może Wielkiej Desztnej (nocleg w Lasówce, zostawienie plecaków i ... przez zieloną granicę ;) ) Może latem gdzieś Was dogonię?
    Dziękuję za ogromną ilość wiedzy podanej w rewelacyjnej formie zachęcającej do przyswajania.
    PRS

    OdpowiedzUsuń


Życie jest zbyt krótkie, aby je przegapić.

Liczba wyświetleń

Popularne posty (ostatnie 30 dni)

Etykiety

Archiwum bloga

Z nimi w górach bezpieczniej

Zapamiętaj !
NUMER RATUNKOWY
W GÓRACH
601 100 300

Mapę miej zawsze ze sobą

Stali bywalcy

Odbiorcy


Wyrusz z nami na

Główny Szlak Beskidu Wyspowego


ETAP DATA, ODCINEK
1
19.11.2016
[RELACJA]
Szczawa - Jasień - Ostra - Ogorzała - Mszana Dolna
2
7.01.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Potaczkowa - Rabka-Zdrój
3
18.02.2017
[RELACJA]
Rabka-Zdrój - Luboń Wielki - Przełęcz Glisne
4
18.03.2017
[RELACJA]
Przełęcz Glisne - Szczebel - Kasinka Mała
5
27.05.2017
[RELACJA]
Kasinka Mała - Lubogoszcz - Mszana Dolna
6
4.11.2017
[RELACJA]
Mszana Dolna - Ćwilin - Jurków
7
9.12.2017
[RELACJA]
Jurków - Mogielica - Przełęcz Rydza-Śmigłego
8
20.01.2018
[RELACJA]
Przełęcz Rydza-Śmigłego - Łopień - Dobra
9
10.02.2018
[RELACJA]
Dobra - Śnieżnica - Kasina Wielka - Skrzydlna
10
17.03.2018
[RELACJA]
Skrzydlna - Ciecień - Szczyrzyc
11
10.11.2018
[RELACJA]
Szczyrzyc - Kostrza - Tymbark
12
24.03.2019
[RELACJA]
Tymbark - Kamionna - Żegocina
13
14.07.2019
[RELACJA]
Żegocina - Łopusze - Laskowa
14
22.09.2019
[RELACJA]
Laskowa - Sałasz - Męcina
15
17.11.2019
[RELACJA]
Męcina - Jaworz - Limanowa
16
26.09.2020
[RELACJA]
Limanowa - Łyżka - Pępówka - Łukowica
17
5.12.2020
[RELACJA]
Łukowica - Ostra - Ostra Skrzyż.
18
6.03.2021
[RELACJA]
Ostra Skrzyż. - Modyń - Szczawa

Smaki Karpat

Wołoskimi śladami

Główny Szlak Beskidzki

21-23.10.2016 - wyprawa 1
Zaczynamy gdzie Biesy i Czady,
czyli w legendarnych Bieszczadach

BAZA: Ustrzyki Górne ODCINEK: Wołosate - Brzegi Górne
Relacje:
13-15.01.2017 - Bieszczadzki suplement do GSB
Biała Triada z Biesami i Czadami
BAZA: Ustrzyki Górne
Relacje:
29.04.-2.05.2017 - wyprawa 2
Wielka Majówka w Bieszczadach
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Brzegi Górne - Komańcza
Relacje:
16-18.06.2017 - wyprawa 3
Najdziksze ostępy Beskidu Niskiego
BAZA: Rzepedź ODCINEK: Komańcza - Iwonicz-Zdrój
Relacje:
20-22.10.2017 - wyprawa 4
Złota jesień w Beskidzie Niskim
BAZA: Iwonicz ODCINEK: Iwonicz-Zdrój - Kąty
Relacje:
1-5.05.2018 - wyprawa 5
Magurskie opowieści
i pieśń o Łemkowyni

BAZA: Zdynia ODCINEK: Kąty - Mochnaczka Niżna
Relacje:
20-22.07.2018 - wyprawa 6
Ziemia Sądecka
BAZA: Krynica-Zdrój ODCINEK: Mochnaczka Niżna - Krościenko nad Dunajcem
Relacje:
7-9.09.2018 - wyprawa 7
Naprzeciw Tatr
BAZA: Studzionki, Turbacz ODCINEK: Krościenko nad Dunajcem - Rabka-Zdrój
Relacje:
18-20.01.2019 - wyprawa 8
Zimowe drogi do Babiogórskiego Królestwa
BAZA: Jordanów ODCINEK: Rabka-Zdrój - Krowiarki
Relacje:
17-19.05.2019 - wyprawa 9
Wyprawa po wschody i zachody słońca
przez najwyższe partie Beskidów

BAZA: Markowe Szczawiny, Hala Miziowa ODCINEK: Krowiarki - Węgierska Górka
Relacje:
22-24.11.2019 - wyprawa 10
Na śląskiej ziemi kończy się nasza przygoda
BAZA: Równica ODCINEK: Węgierska Górka - Ustroń
Relacje:

GŁÓWNY SZLAK WSCHODNIOBESKIDZKI

termin 1. wyprawy: 6-15 wrzesień 2019
odcinek: Bieszczady Wschodnie czyli...
od Przełęczy Użockiej do Przełęczy Wyszkowskiej


termin 2. wyprawy: wrzesień 2023
odcinek: Gorgany czyli...
od Przełęczy Wyszkowskiej do Przełęczy Tatarskiej


termin 3. wyprawy: wrzesień 2024
odcinek: Czarnohora czyli...
od Przełęczy Tatarskiej do Gór Czywczyńskich

Koszulka Beskidzka

Niepowtarzalna, z nadrukowanym Twoim imieniem na sercu - koszulka „Wyprawa na Główny Szlak Beskidzki”.
Wykonana z poliestrowej tkaniny o wysokim stopniu oddychalności. Nie chłonie wody, ale odprowadza ją na zewnątrz dając wysokie odczucie suchości. Nawet gdy pocisz się ubranie nie klei się do ciała. Wilgoć łatwo odparowuje z niej zachowując jednocześnie komfort cieplny.

Fascynujący świat krasu

25-27 lipca 2014 roku
Trzy dni w Raju... Słowackim Raju
Góry piękne są!
...można je przemierzać w wielkiej ciszy i samotności,
ale jakże piękniejsze stają się, gdy robimy to w tak wspaniałym towarzystwie – dziękujemy Wam
za trzy niezwykłe dni w Słowackim Raju,
pełne serdeczności, ciekawych pogawędek na szlaku
i za tyleż uśmiechu.
24-26 lipca 2015 roku
Powrót do Słowackiego Raju
Powróciliśmy tam, gdzie byliśmy roku zeszłego,
gdzie natura stworzyła coś niebywałego;
gdzie płaskowyże pocięły rokliny,
gdzie Spisza i Gemeru łączą się krainy;
by znów wędrować wąwozami dzikich potoków,
by poczuć na twarzy roszące krople wodospadów!
To czego jeszcze nie widzieliśmy – zobaczyliśmy,
gdy znów w otchłań Słowackiego Raju wkroczyliśmy!


19-21 sierpnia 2016 roku
Słowacki Raj 3
Tam gdzie dotąd nie byliśmy!
Przed nami kolejne trzy dni w raju… Słowackim Raju
W nieznane nam dotąd kaniony ruszymy do boju
Od wschodu i zachodu podążymy do źródeł potoków
rzeźbiących w wapieniach fantazję od wieków.
Na koniec pożegnalny wąwóz zostanie na południu,
Ostatnia droga do przebycia w ostatnim dniu.

           I na całe to krasowe eldorado
spojrzymy ze szczytu Havraniej Skały,
           A może też wtedy zobaczymy
to czego dotąd nasze oczy widziały:
           inne słowackie krasy,
próbujące klasą dorównać pięknu tejże krainy?
           Niech one na razie cierpliwie
czekają na nasze odwiedziny.

7-9 lipca 2017 roku
Słowacki Raj 4
bo przecież trzy razy to za mało!
Ostatniego lata miała to być wyprawa ostatnia,
lecz Raj to kraina pociągająca i w atrakcje dostatnia;
Piękna i unikatowa, w krasowe formy bogata,
a na dodatek zeszłego roku pojawiła się w niej ferrata -
przez dziki Kysel co po czterdziestu latach został otwarty
i nigdy dotąd przez nas jeszcze nie przebyty.
Wspomnień czar ożywi też bez większego trudu
fascynujący i zawsze urzekający kanion Hornadu.
Zaglądnąć też warto do miasta mistrza Pawła, uroczej Lewoczy,
gdzie w starej świątyni świętego Jakuba każdy zobaczy
najwyższy na świecie ołtarz, wyjątkowy, misternie rzeźbiony,
bo majster Paweł jak Wit Stwosz był bardzo uzdolniony.
Na koniec zaś tej wyprawy - wejdziemy na górę Velka Knola
Drogą niedługą, lecz widokową, co z góry zobaczyć Raj pozwala.
Słowacki Raj od ponad stu lat urodą zniewala człowieka
od czasu odkrycia jej przez taternika Martina Rótha urzeka.
Grupa od tygodni w komplecie jest już zwarta i gotowa,
Kaniony, dzikie potoki czekają - kolejna rajska wyprawa.


Cudowna wyprawa z cudownymi ludźmi!
Dziękujemy cudownym ludziom,
z którymi pokonywaliśmy dzikie i ekscytujące szlaki
Słowackiego Raju.
Byliście wspaniałymi kompanami.

Miało być naprawdę po raz ostatni...
Lecz mówicie: jakże to w czas letni
nie jechać znów do Słowackiego Raju -
pozwolić na zlekceważenie obyczaju.
Nawet gdy niemal wszystko już zwiedzone
te dzikie kaniony wciąż są dla nas atrakcyjne.
Powiadacie też, że trzy dni w raju to za krótko!
skoro tak, to czy na cztery nie będzie zbyt malutko?
No cóż, podoba nam się ten kras,
a więc znów do niego ruszać czas.
A co wrzucimy do programu wyjazdu kolejnego?
Może z każdego roku coś jednego?
Niech piąty epizod w swej rozciągłości
stanie się powrotem do przeszłości,
ruszajmy na stare ścieżki, niech emocje na nowo ożyją
gdy znów pojawimy się w Raju z kolejną misją!

15-18 sierpnia 2018 roku
Słowacki Raj 5
Retrospekcja
Suchá Belá - Veľký Sokol -
- Sokolia dolina - Kyseľ (via ferrata)

Koszulka wodniacka

Tatrzańska rodzinka

Wspomnienie


519 km i 18 dni nieustannej wędrówki
przez najwyższe i najpiękniejsze partie polskich Beskidów
– od kropki do kropki –
najdłuższym górskim szlakiem turystycznym w Polsce


Dorota i Marek Szala
Główny Szlak Beskidzki
- od kropki do kropki -

WYRÓŻNIENIE
prezentacji tego pasjonującego przedsięwzięcia naza dostrzeżenie piękna wokół nas.

Dziękujemy i cieszymy się bardzo,
że nasza wędrówka Głównym Szlakiem Beskidzkim
nie skończyła się na czerwonej kropce w Ustroniu,
ale tak naprawdę doprowadziła nas aż na
Navigator Festival 2013.

Napisz do nas