Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów. Pokaż wszystkie posty
KORONA SUDETÓW

L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Sudety Zachodnie (czes.Západní Sudety)
 Śnieżka (Sněžka)
1602 m n.p.m. 
 Karkonosze
 (Krkonoše)

 Wysoka Kopa
1126 m n.p.m. 
 Góry Izerskie
 (Jizerské hory)
7.07.
2016

 Ještěd
1012 m n.p.m. 
 Ještědsko-kozákovský hřbet
 (Grzbiet Jesztiedzki)
 Skalnik
945 m n.p.m. 
 Rudawy Janowickie
3.07.
2016

 Luž (Lausche)
793 m n.p.m. 
 Lužické hory
 (Góry Łużyckie, Zittauer Gebirge)
 Skopiec
724 m n.p.m. 
 Góry Kaczawskie

 Sudety Środkowe (Střední Sudety)
 Velká Deštná
1115 m n.p.m. 
 Orlické hory
 (Góry Orlickie)
 Wielka Sowa
1015 m n.p.m. 
 Góry Sowie
11.07.
2015

 Jagodna
977 m n.p.m. 
 Góry Bystrzyckie

10 
 Waligóra
936 m n.p.m. 
 Góry Kamienne
12.07.
2015

11 
 Szczeliniec Wielki
919 m n.p.m. 
 Góry Stołowe
12 
 Borowa
853 m n.p.m. 
 Góry Wałbrzyskie
13 
 Kłodzka Góra
765 m n.p.m. 
 Góry Bardzkie
14 
 Žaltman
739 m n.p.m. 
 Sudety Wschodnie (Východní Sudety)
15 
 Praděd
1491 m n.p.m. 
 Hrubý Jeseník
 (Wysoki Jesionik)

16 
 Śnieżnik
 (Králický Sněžnik)

1425 m n.p.m. 
 Masyw Śnieżnika

 Sudety Wschodnie (czes. Východní Sudety)
17 
 Smrk
1125 m n.p.m. 
 Góry Złote i Bialskie
 (Rychlebské hory)

18 
 Jeřáb
1003 m n.p.m. 
 Hanušovická vrchovina
19 
 Příčný vrch
975 m n.p.m. 
 Zlatohorská vrchovina
 (Góry Opawskie)

20 
 Slunečná
800 m n.p.m. 
 Nízký Jeseník
 (Niski Jesionik)
21 
 Lázek
714 m n.p.m. 
 Zábřežská vrchovina
 Przedgórze Sudeckie
22 
 Ślęża
718 m n.p.m. 
 Masyw Ślęży
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015

PTTK Wrocław

KORONA SUDETÓW jest to regionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, istniejąca od 1 maja 2001 r. Powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Odznaka przyznawana jest za zdobycie 22 najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej oraz niemieckiej. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia gromadzi się w specjalnej książeczce. 


REGULAMIN ODZNAKI

§ 1 

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. 

§ 2 

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w Sudetach (zarówno w kraju, jak i poza jego granicami), poznawanie ich walorów przyrodniczych i krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i odwiedzanych.

§ 3 
Odznaka jest jednostopniowa. 

§ 4 
Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i poza granicami kraju.

§ 5 

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna. 

§ 6 

Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. 
Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony. 

§ 7 

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się w Książeczce Odznaki KORONA SUDETÓW poprzez przybicie na pustych stronach pieczątki najbliższego obiektu turystycznego lub innej instytucji, a w zamieszczonej tabeli potwierdzeń wpisanie daty wejścia na dany szczyt i uzyskanie podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety, albo przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru ważnej legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być także fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej. 

§ 8 

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń. 

§ 9 

Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym. 

§ 10 

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji. 

§ 11 

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia. 

§ 12 

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. 

§ 13 

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK. 

§ 14 

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. 

§ 15 

Regulamin odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 kwietnia 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r., wraz z poprawkami uchwalonymi przez Zarząd Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniach 17 stycznia 2011 r. i 16 września 2013 r.Zapraszamy na wycieczkę dnia 17.03.2018,
kiedy udostępnione zostaną nam dwie świątynie
w Skrzydlnej, którym patronuje św. Mikołaj Biskup.
W ich wnętrzu znajdziemy wiele wizerunków św. Mikołaja.

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas