Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Niemieckich. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Niemieckich. Pokaż wszystkie posty
KORONA SUDETÓW NIEMIECKICH
Korona Sudetów Niemieckich obejmuje 6 najwyższych szczytów i wzniesień w niemieckiej części Sudetów, po jednym z każdego pasma. Aby zdobyć tytuł i odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich należy zdobyć wszystkie najwyższe szczyty 6 pasm w Sudetach Niemieckich, w dowolnie wybranej kolejności, podczas pieszych wędrówek i potwierdzić ten fakt w książeczce lub dowolnie opracowanej kronice wycieczek.
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Pogórze Zachodnio-Sudeckie
 Valtenberg
587 m n.p.m. 
 Lausitzer Bergland
 (Góry Łużyckie)
 Spitzberg
510 m n.p.m. 
 Ostlausitzer Vorberge
 (Pogórze Wschodniołużyckie)
 Breiteberg
510 m n.p.m. 
 Östlische Oberlausitz
 (Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie)
 Rotstein
455 m n.p.m. 
 Lausitzer Gefilde (Oberlausitzer Gefilde)
 (Płaskowyż Budziszyński)
 Hochstein
449 m n.p.m. 
 Westlausitzer Vorberge (Hügel – und Bergland)
 (Pogórze Zachodniołużyckie)
 Westsudeten (Sudety Zachodnie)
 Lausche
793 m n.p.m. 
 Zittauer Gebirge (Lausitzer Gebirge)
 (Góry Żytawskie)

PTTK Wałbrzych


„Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich” 
R E G U L A M I N

I. Postanowienia wstępne.
 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Niemieckich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na obszarze Sudetów i ich Pogórza położonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
II. Warunki zdobywania odznaki.
 1. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Odznakę zdobywa się przez wejście na wszystkie szczyty górskie wymienione w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
III. Weryfikacja.
 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka zdobywcy odznaki, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce odznaki powinny znajdować się niżej wymienione wpisy:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce odznaki, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” przyznaje Komisja Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejście od ul. Lewartowskiego 2) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Zdobywca odznaki, po zweryfikowaniu wpisów w Książeczce, otrzymuje wklejki potwierdzające zdobycie poszczególnych szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty „Sudetów Niemieckich” wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
IV. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki „Zdobywcy Korony Sudetów Niemieckich” podczas corocznego Zlotu Turystów na Wielkiej Sowie organizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Wałbrzychu w dniu 13.04.2011 r. (uchwała Nr 29/III/2011) i wchodzi w życie z dniem 13.04.2011 r.

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas