Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Czeskich. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Czeskich. Pokaż wszystkie posty
KORONA SUDETÓW CZESKICH
Korona Sudetów Czeskich obejmuje 23 najwyższe szczyty i wzniesienia w czeskiej części Sudetów, po jednym z każdego pasma. Aby zdobyć tytuł i odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich należy zdobyć wszystkie najwyższe szczyty 23 pasm w Sudetach Czeskich, w dowolnie wybranej kolejności, podczas pieszych wędrówek i potwierdzić ten fakt w książeczce lub innej dowolnie opracowanej kronice wycieczek.
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Krkonošsko-jesenické podhůří (Przedgórze Sudeckie)
 Boží hora
525 m n.p.m. 
 Žulovská pahorkatina
 (Przedgórze Paczkowskie)
 Krkonošsko-jesenické podhůří (Przedgórze Sudeckie)
 Andělský vrch
572 m n.p.m. 
 Pogórze Izerskie -Frýdlantská pahorkatona
 Krkonošská oblast (Sudety Zachodnie)
 Sněžka (Śnieżka)
1602 m n.p.m. 
 Krkonoše
 (Karkonosze)


 Smrk
1124 m n.p.m. 
 Jizerské hory
 (Góry Izerskie)
7.07.
2016


7.07.
2016
7.07.
2016
 Ještěd
1012 m n.p.m. 
 Ještědsko-kozákovský hřbet
 (Grzbiet Jesztiedzko-kozakowski)
 Hejlov
835 m n.p.m. 
 Krkonošské podhůří
 (Pogórze Karkonoskie)
 Luž
793 m n.p.m. 
 Lužické hory
 (Góry Żytawskie)
 Prosečský hřeben
593 m n.p.m. 
 Liberecká kotlina - Žitavská pánev (Kotlina Liberecka)
 Orlická oblast (Sudety Środkowe)
 Velká Deštná
1115 m n.p.m. 
 Orlické hory
 (Góry Orlickie)
10 
 Královecký Špičák
881 m n.p.m. 
 Vraní hory
 (Góry Kamienne)
11 
 Bor
853 m n.p.m. 
 Polická vrchovina
 (Góry Stołowe)
12 
 Špičák
841 m n.p.m. 
 Podorlická pahorkatina
 (Pogórze Orlickie)
13 
 Žaltman
739 m n.p.m. 
 Žacléřská vrchovina
 (Brama Lubawska)
14 
 Hůrka
585 m n.p.m. 
 Kladská kotlina
 (Kotlina Kłodzka)
15 
 Mlýnský vrch
521 m n.p.m. 
 Broumovská kotlina
 (Obniżenie Ścinawki)
 Jesenická oblast (Sudety Wschodnie)
16 
 Praděd
1492 m n.p.m. 
 Hrubý Jeseník
 (Wysoki Jesionik)


17 
 Sněžník
 (Śnieżnik Kłodzki)

1425 m n.p.m. 
 Králický Sněžnik
 (Śnieżnik)


18 
 Smrk
1125 m n.p.m. 
 Rychlebské hory
 (Góry Złote)


19 
 Jeřáb
1003 m n.p.m. 
 Hanušowická vrchovina
20 
 Příčný vrch
975 m n.p.m. 
 Zlatohorská vrchovina
 (Góry Opawskie)


21 
 Slunečná
800 m n.p.m. 
 Nízký Jeseník
 (Niski Jesionik)
22 
 Lázek
714 m n.p.m. 
 Zábřežská vrchovina
23 
 Jelení vrch
345 m n.p.m. 
 Mohelnická brázda

PTTK Wałbrzych


„Zdobywca Korony Sudetów Czeskich” 
R E G U L A M I N

I. Postanowienia wstępne.
 1. Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Czeskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Wałbrzyskiego.
 2. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Czeskich.
 3. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
II. Warunki zdobywania odznaki.
 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Czeskich (materiałem pomocniczym mogą być przewodniki Marka Staffy „Sudety Czeskie Szlaki Znakowane” oraz „Sudety – Czechy, Morawy – Międzynarodowy Szlak Atlantyk – Morze Czarne E3”).
 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Czeskich.
III. Weryfikacja.
 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSCz, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Zioemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 (wejscie od ul. Lewartowskiego) lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Czeskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
IV. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Czeskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 20 lutego 2008 r. (uchwała Nr 41/IV/08  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas