Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Polskich. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Sudetów Polskich. Pokaż wszystkie posty
 
KORONA SUDETÓW POLSKICH
Korona Sudetów Polskich składa się z 31 najwyższych szczytów i wzniesień w polskiej części Sudetów, po jednym z każdego pasma. Aby zdobyć tytuł i odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich należy zdobyć wszystkie szczyty w dowolnej kolejności podczas pieszych wędrówek i potwierdzić ten fakt w odpowiedniej książeczce. Nie narzuca się formy takiej książeczki - może to być książeczka GOT, zeszyt, itp.
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Przedgórze Sudeckie
 Ślęża
718 m n.p.m. 
 Masyw Ślęży
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015
6.06.
2015
 Brzeźnica
492 m n.p.m. 
 Obniżenie Otmuchowskie
 Wrona
458 m n.p.m. 
 Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
 Kalwaria
385 m n.p.m. 
 Przedgórze Paczkowskie

 Krzyżowa Góra
359 m n.p.m. 
 Wzgórza Strzegomskie
 Wzgórze Ernesta (Górzno)
305 m n.p.m. 
 Obniżenie Podsudeckie
 Popiel
281 m n.p.m. 
 Równina Świdnicka
 Pogórze Zachodnio-Sudeckie
 Sas
515 m n.p.m. 
 Pogórze Wałbrzyskie
 Wojkowa
502 m n.p.m. 
 Pogórze Izerskie
10 
 Ostrzyca
501 m n.p.m. 
 Pogórze Kaczawskie
11 
 Koło Obserwatora
340 m n.p.m. 
 Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie
 Sudety Zachodnie
12 
 Śnieżka
1602 m n.p.m. 
 Karkonosze


13 
 Wysoka Kopa
1126 m n.p.m. 
 Góry Izerskie
7.07.
2016


14 
 Skalnik
945 m n.p.m. 
 Rudawy Janowickie
3.07.
2016


15 
 Skopiec
724 m n.p.m. 
 Góry Kaczawskie


16 
 Grodna
506 m n.p.m. 
 Kotlina Jeleniogórska
 Sudety Środkowe
17 
 Orlica
1084 m n.p.m. 
 Góry Orlickie

18 
 Wielka Sowa
1015 m n.p.m. 
 Góry Sowie
11.07.
2015

19 
 Jagodna
977 m n.p.m. 
 Góry Bystrzyckie

20 
 Waligóra
934 m n.p.m. 
 Góry Kamienne
12.07.
2015

21 
 Szczeliniec Wielki
919 m n.p.m. 
 Góry Stołowe
22 
 Borowa
853 m n.p.m. 
 Góry Wałbrzyskie
23 
 Grodczyn
803 m n.p.m. 
 Pogórze Orlickie
8.07.
2015

24 
 Kłodzka Góra
765 m n.p.m. 
 Góry Bardzkie
25 
 Włodzicka Góra
758 m n.p.m. 
 Obniżenie Noworudzkie
26 
 Zadzierna
724 m n.p.m. 
 Brama Lubawska
2.07.
2016


27 
 Gardzień
556 m n.p.m. 
 Obniżenie Ścinawki
28 
 Sikornik
550 m n.p.m. 
 Kotlina Kłodzka
 Sudety Wschodnie
29 
 Śnieżnik
1425 m n.p.m. 
 Śnieżnik Kłodzki


30 
 Postawna
1124 m n.p.m. 
 Góry Złote


31 
 Biskupia Kopa
889 m n.p.m. 
 Góry OpawskiePTTK Wałbrzych


„Zdobywca Korony Sudetów Polskich” 
R E G U L A M I N

I. Postanowienia wstępne.

Odznaka Turystyczna „Zdobywca Korony Sudetów Polskich”, zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Komisję Turystyki Górskiej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej.

 1. Celem odznaki jest zachęcenie do poznania gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa górskiego na terenie Sudetów Polskich.
 2. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
 3. Odznaka nie posiada stopni, a zdobycie jej wymaga spełnienia warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
II. Warunki zdobywania odznaki.
 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w czasie pieszych wędrówek przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w górach.
 3. Wędrówkę odbywa się na znakowanych i nie znakowanych ścieżkach turystycznych na terenie Sudetów Polskich (materiałem pomocniczym może być Spis tras punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej, Sudety – Grupy S.01 – S.21).
 4. Odznakę zdobywa się przez zdobycie wszystkich szczytów górskich wymienionych w załączniku w dowolnie wybranej kolejności.
 5. Zdobywanie odznaki można łączyć ze zdobywaniem innych odznak na terenie Sudetów Polskich.
III. Weryfikacja.
 1. Podstawą weryfikacji odznak jest książeczka weryfikacyjna zdobywcy KSP, kronika wycieczek prowadzona własnoręcznie lub książeczka GOT. W książeczce weryfikacyjnej winny znajdować się niżej wymienione rubryki:
  • data wycieczki,
  • nazwa zdobywanego szczytu,
  • trasa wędrówki,
  • miejsce na potwierdzenie,
  • miejsce na wklejkę weryfikacyjną.
 2. Podstawą do zaliczenia wędrówki są potwierdzenia terenowe zebrane w książeczce, jak również podpisy osób uprawnionych: przewodników, przodowników lub instruktorów PTTK oraz opiekunów SKKT o ile uczestniczyli w wędrówce albo przebywali na trasie wędrówki.
 3. Odznakę Zdobywcy Korony Sudetów Polskich przyznaje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.
 4. Książeczkę prawidłowo wypełnioną z poświadczeniami odbycia wędrówek na poszczególne szczyty należy złożyć do weryfikacji w Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19 lub przesłać pocztą wraz z załączoną kopertą zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 5. Książeczki zweryfikowane otrzymają wklejki potwierdzające zdobycie odpowiednich szczytów.
 6. Zweryfikowanie i otrzymanie wklejek na wszystkie szczyty Sudetów Polskich wymienione w załączniku upoważnia do otrzymania dyplomu-legitymacji oraz wykupienia i noszenia odznaki.
IV. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Wnioskuje się o uroczyste wręczanie dyplomów-legitymacji odznaki Zdobywcy Korony Sudetów Polskich podczas rajdu pieszego górskiego organizowanego przez KTG Oddziału PTTK w Wałbrzychu na szczycie Wielkiej Sowy. Rajd ten jest organizowany w miesiącu wrześniu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki.
 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu w dniu 19 maja 1999 r. (uchwała Nr 6/99) i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r.

KARTOTEKA GÓRSKICH ZDOBYCZY
„KLEJNOTY POLSKICH GÓR”
- strona w trakcie kompletowania -

Częstokroć przy okazji wędrówek górskimi pasmami zdobywamy ich najwyższe szczyty. Kiedyś zapewne spojrzymy wstecz na nasze wojaże i wtedy okaże się, że byliśmy tu i tam, i uzbierała się nam z nich wspaniała kolekcja górskich klejnotów zaliczanych do różnorodnych górskich koron. Być może wtedy pomyślimy: szkoda, że tego nie ewidencjonowaliśmy, nie potwierdzaliśmy, bo byłaby z tego niezła pamiątka, czy też podstawa weryfikacji odznaki zdobywcy.

Obecnie funkcjonuje mnóstwo różnorodnych koron górskich, a nawet wymyślono diadem gór. Za ich skompletowanie, na podstawie potwierdzeń zbieranych w specjalnie przystosowanych do tego celu książeczkach, przyznawane są odznaki. W wielu przypadkach istnieje dowolność takiej książeczki – dopuszcza się wtedy stosowanie zeszytu, notesu, czy jakiegokolwiek innego nośnika, na którym dokumentujemy zdobyte szczyty. Jednak częstokroć wymaga to prowadzenia wielu książeczek ewidencyjnych, bo nierzadko te same szczyty zaliczane są do kilku różnych koron. Nasza propozycja eliminuje konieczność noszenie ze sobą wielu książeczek w takich przypadkach. Wystarczy mieć ze sobą jedną wydrukowaną kartę ewidencyjną, na której opiszemy pokonaną trasę oraz umieścimy stempel potwierdzający np. ze schroniska. W domu kartę taką można przechowywać w małym segregatorze, gdzie uzupełniać ją może wpięte zdjęcie ze szczytu góry.Babia Góra (Diablak)

KGP
02
DPG
09
KPB
01

Babica

DPG
13

Baranie

DPG
29

Baraniec

DPG
53

Biskupia Kopa

KGP
23
DPG
78
KSP
31

Borowa

DPG
60
KSP
22

Brzeźnica

KSP
02

Bukowiński Wierch

DPG
11

Czupel

KGP
20
DPG
04
KPB
09

Chełmiec

KGP
24
DPG
59

Ćwilin

DPG
17

Gardzień

KSP
27
Góra Pięciu Kopców
(Pilsko)

DPG
07

Grodczyn

KSP
23

Grodna

DPG
57
KSP
15

Jagodna

KGP
17
DPG
69
KSP
19

Jagodna pn.

DPG
68

Jałowiec

DPG
08

Jański Wierch

DPG
64

Jaworniki

DPG
41

Jaworz

DPG
20

Jaworze

DPG
26

Jaworzyna Krynicka

DPG
24

Kalwaria

KSP
04

Kamień

DPG
30

Klimczok

DPG
02

Kłodzka Góra

KGP
25
DPG
73
KSP
24

Koło Obserwatora

KSP
11

Koskowa Góra

DPG
14

Kowadło

KGP
16
DPG
74

Kraczonik

DPG
25

Krzesanica

DPG
36

Krzyżna Góra

DPG
56

Krzyżowa Góra

KSP
05

Lackowa

KGP
15
DPG
27
KPB
08

Lasek (Łosek)

DPG
12

Lesista Wielka

DPG
62

Lubań

DPG
22

Lubomir

KGP
22
DPG
15
KPB
10

Luboń Wielki

DPG
16
Łamana Skała
(Madohora)

DPG
05

Łopiennik

DPG
43

Łysica

KGP
28
DPG
80

Łysocina

DPG
50

Maślak - Folwarczna

DPG
52

Modyń

DPG
19

Mogielica

KGP
09
DPG
18
KPB
06

Okole

DPG
51
Okrąglica
(Trzy Korony)

DPG
33

Orlica

KGP
12
DPG
67
KSP
17

Ostrzyca

KSP
10

Polica

DPG
10

Popiel

KSP
07

Poręba

DPG
55

Postawna

DPG
75
KSP
30

Radziejowa

KGP
07
DPG
23
KPB
04

Róg

DPG
65

Rudawiec

KGP
11

Rysy

KGP
01
DPG
38

Sas

KSP
08

Sikornik

KSP
28

Skalnik

KGP
18
DPG
57
KSP
14

Skalny Stół

DPG
49

Skopiec

KGP
26
DPG
54
KSP
15

Skrzyczne

KGP
08
DPG
03
KPB
05

Słonny (pd.-wsch.)

DPG
40

Słonny (pn.-zach.)

DPG
39
Starorobociański Wierch

DPG
35

Suchoń

DPG
76

Szczeliniec Wielki

KGP
21
DPG
66
KSP
21

Szeroka

DPG
63

Szeroka Góra

DPG
72

Ślęża

KGP
27
DPG
79
KSP
01


Śnieżka

KGP
03
DPG
48
KSP
12

Śnieżnik

KGP
04
DPG
77
KSP
29

Świnica

DPG
37

Tarnica

KGP
05
DPG
46
KPB
02

Tokarnia

DPG
31

Trohaniec

DPG
42

Trójgarb

DPG
58

Turbacz

KGP
06
DPG
21
KPB
03

Waligóra

KGP
19
DPG
61
KSP
20

Wątkowa

DPG
28

Wielka Czantoria

DPG
01

Wielka Racza

DPG
06

Wielka Rawka

DPG
45

Wielka Sowa

KGP
14
DPG
71
KSP
18

Włodarz

DPG
70

Włodzicka Góra

KSP
25

Wojkowa

KSP
09

Wołosań

DPG
44

Wrona

KSP
03
Wysoka
(Wysokie Skałki)

KGP
13
DPG
34
KPB
07

Wysoka Kopa

KGP
10
DPG
47
KSP
13
Wzgórze Ernesta
(Górzno)

KSP
06

Zadzierna

KSP
26

Żar

DPG
32


Naniesione na kartach oznaczenia identyfikują rodzaj korony górskiej oraz numer kolejny szczytu z wykazu szczytów regulaminu konkretnej korony górskiej.

KGP – Korona Gór Polskich (do weryfikacji odznaki wymagana jest książeczka narzucona)
DPG – Diadem Polskich Gór
KPB – Korona Polskich Beskidów
KSP – Korona Sudetów Polskich

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas