Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Polskich Beskidów. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Polskich Beskidów. Pokaż wszystkie posty

KORONA POLSKICH BESKIDÓW
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
 Babia Góra
1725 m n.p.m. 
 Beskid Żywiecki
 Tarnica
1346 m n.p.m. 
 Bieszczady


 Turbacz
1310 m n.p.m. 
 Gorce
 Radziejowa
1262 m n.p.m. 
 Beskid Sądecki

 Skrzyczne
1257 m n.p.m. 
 Beskid Śląski
 Mogielica
1171 m n.p.m. 
 Beskid Wyspowy
 Wysoka
1050 m n.p.m. 
 Pieniny
 Lackowa
997 m n.p.m. 
 Beskid Niski
 Czupel
933 m n.p.m. 
 Beskid Mały
10 
 Lubomir
904 m n.p.m. 
 Beskid Makowski
weryfikacja 
13.12.2013
68/2013
13.12.2013
67/2013
13.12.2013
66/2013

Lista nie uwzględnia niektórych zdobytych wcześniej szczytów ze względu na brak weryfikacji.
PTTK Bochnia


Regulamin odznaki Korona Polskich Beskidów

 1. W związku z ustanowieniem przez ONZ roku 2002 „Międzynarodowym Rokiem Gór” Oddział PTTK w Bochni ustala niniejszym regulamin zasady zdobywania odznaki „Korona Polskich Beskidów”, zwanej dalej odznaką.

 2. Odznakę zdobywa się przez odbycie pieszych lub rowerowych wycieczek w polskich Beskidach i zdobycie najwyższego w każdej z 10 grup górskich szczytów (wg załączonego wykazu). Wycieczki można odbywać indywidualnie lub uczestnicząc w imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Bochni i inne instytucje (np. szkoły, organizacje młodzieżowe, zakłady pracy, inne organizacje turystyczne).

 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 4. Turysta pragnący zdobyć odznakę winien prowadzić w dowolnej formie „Dzienniczek wycieczek”, w którym będzie zbierał potwierdzenia odbycia wycieczek. Potwierdzeniem odbycia wycieczek winna być pieczątka schroniska lub dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości położonej w pobliżu szczytu – celu wycieczki, podpis przodownika turystyki górskiej albo przewodnika uczestniczącego w wycieczce. Jako potwierdzenie zdobycia szczytu może być także uznana, zamieszczona w dzienniczku, fotografia osoby zdobywającej odznakę, wykonana na tle charakterystycznego obiektu znajdującego się na danym szczycie (np. tablicy zawierającej nazwę szczytu). Honorowane będą także wycieczki odbyte w ramach zdobywania poszczególnych stopni GOT lub odznaki „Korona Gór Polski”. W takim przypadku niezbędne jest okazanie przy weryfikacji odznaki odpowiedniej książeczki z potwierdzeniem odbycia takiej wycieczki.

 5. Dzienniczek może dodatkowo zawierać np. opisy wycieczek (wraz z fotografiami, rysunkami lub widokówkami), własne refleksje z odbytych wycieczek itp.

 6. Na stronie tytułowej dzienniczka winno być umieszczone nazwisko i imię turysty oraz jego adres. Po spełnieniu wymogów na końcu dzienniczka należy dokonać zestawienia zbiorczego wszystkich wycieczek, które winno zawierać:

  • nazwę grupy górskiej
  • nazwę najwyższego w tej grupie szczytu,
  • datę odbycia wycieczki,
  • numer strony w dzienniczku, na której znajduje się potwierdzenie odbycia wycieczki.

 7. Dzienniczek należy złożyć do weryfikacji w Biurze Oddziału PTTK w Bochni przy ulicy Bernardyńskiej 10 lub przesłać pocztą.

 8. Nazwiska osób, które zdobyły odznakę będą publikowane na stronie Internetowej Oddziału PTTK w Bochni.

 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Bochni.

KARTOTEKA GÓRSKICH ZDOBYCZY
„KLEJNOTY POLSKICH GÓR”
- strona w trakcie kompletowania -

Częstokroć przy okazji wędrówek górskimi pasmami zdobywamy ich najwyższe szczyty. Kiedyś zapewne spojrzymy wstecz na nasze wojaże i wtedy okaże się, że byliśmy tu i tam, i uzbierała się nam z nich wspaniała kolekcja górskich klejnotów zaliczanych do różnorodnych górskich koron. Być może wtedy pomyślimy: szkoda, że tego nie ewidencjonowaliśmy, nie potwierdzaliśmy, bo byłaby z tego niezła pamiątka, czy też podstawa weryfikacji odznaki zdobywcy.

Obecnie funkcjonuje mnóstwo różnorodnych koron górskich, a nawet wymyślono diadem gór. Za ich skompletowanie, na podstawie potwierdzeń zbieranych w specjalnie przystosowanych do tego celu książeczkach, przyznawane są odznaki. W wielu przypadkach istnieje dowolność takiej książeczki – dopuszcza się wtedy stosowanie zeszytu, notesu, czy jakiegokolwiek innego nośnika, na którym dokumentujemy zdobyte szczyty. Jednak częstokroć wymaga to prowadzenia wielu książeczek ewidencyjnych, bo nierzadko te same szczyty zaliczane są do kilku różnych koron. Nasza propozycja eliminuje konieczność noszenie ze sobą wielu książeczek w takich przypadkach. Wystarczy mieć ze sobą jedną wydrukowaną kartę ewidencyjną, na której opiszemy pokonaną trasę oraz umieścimy stempel potwierdzający np. ze schroniska. W domu kartę taką można przechowywać w małym segregatorze, gdzie uzupełniać ją może wpięte zdjęcie ze szczytu góry.Babia Góra (Diablak)

KGP
02
DPG
09
KPB
01

Babica

DPG
13

Baranie

DPG
29

Baraniec

DPG
53

Biskupia Kopa

KGP
23
DPG
78
KSP
31

Borowa

DPG
60
KSP
22

Brzeźnica

KSP
02

Bukowiński Wierch

DPG
11

Czupel

KGP
20
DPG
04
KPB
09

Chełmiec

KGP
24
DPG
59

Ćwilin

DPG
17

Gardzień

KSP
27
Góra Pięciu Kopców
(Pilsko)

DPG
07

Grodczyn

KSP
23

Grodna

DPG
57
KSP
15

Jagodna

KGP
17
DPG
69
KSP
19

Jagodna pn.

DPG
68

Jałowiec

DPG
08

Jański Wierch

DPG
64

Jaworniki

DPG
41

Jaworz

DPG
20

Jaworze

DPG
26

Jaworzyna Krynicka

DPG
24

Kalwaria

KSP
04

Kamień

DPG
30

Klimczok

DPG
02

Kłodzka Góra

KGP
25
DPG
73
KSP
24

Koło Obserwatora

KSP
11

Koskowa Góra

DPG
14

Kowadło

KGP
16
DPG
74

Kraczonik

DPG
25

Krzesanica

DPG
36

Krzyżna Góra

DPG
56

Krzyżowa Góra

KSP
05

Lackowa

KGP
15
DPG
27
KPB
08

Lasek (Łosek)

DPG
12

Lesista Wielka

DPG
62

Lubań

DPG
22

Lubomir

KGP
22
DPG
15
KPB
10

Luboń Wielki

DPG
16
Łamana Skała
(Madohora)

DPG
05

Łopiennik

DPG
43

Łysica

KGP
28
DPG
80

Łysocina

DPG
50

Maślak - Folwarczna

DPG
52

Modyń

DPG
19

Mogielica

KGP
09
DPG
18
KPB
06

Okole

DPG
51
Okrąglica
(Trzy Korony)

DPG
33

Orlica

KGP
12
DPG
67
KSP
17

Ostrzyca

KSP
10

Polica

DPG
10

Popiel

KSP
07

Poręba

DPG
55

Postawna

DPG
75
KSP
30

Radziejowa

KGP
07
DPG
23
KPB
04

Róg

DPG
65

Rudawiec

KGP
11

Rysy

KGP
01
DPG
38

Sas

KSP
08

Sikornik

KSP
28

Skalnik

KGP
18
DPG
57
KSP
14

Skalny Stół

DPG
49

Skopiec

KGP
26
DPG
54
KSP
15

Skrzyczne

KGP
08
DPG
03
KPB
05

Słonny (pd.-wsch.)

DPG
40

Słonny (pn.-zach.)

DPG
39
Starorobociański Wierch

DPG
35

Suchoń

DPG
76

Szczeliniec Wielki

KGP
21
DPG
66
KSP
21

Szeroka

DPG
63

Szeroka Góra

DPG
72

Ślęża

KGP
27
DPG
79
KSP
01


Śnieżka

KGP
03
DPG
48
KSP
12

Śnieżnik

KGP
04
DPG
77
KSP
29

Świnica

DPG
37

Tarnica

KGP
05
DPG
46
KPB
02

Tokarnia

DPG
31

Trohaniec

DPG
42

Trójgarb

DPG
58

Turbacz

KGP
06
DPG
21
KPB
03

Waligóra

KGP
19
DPG
61
KSP
20

Wątkowa

DPG
28

Wielka Czantoria

DPG
01

Wielka Racza

DPG
06

Wielka Rawka

DPG
45

Wielka Sowa

KGP
14
DPG
71
KSP
18

Włodarz

DPG
70

Włodzicka Góra

KSP
25

Wojkowa

KSP
09

Wołosań

DPG
44

Wrona

KSP
03
Wysoka
(Wysokie Skałki)

KGP
13
DPG
34
KPB
07

Wysoka Kopa

KGP
10
DPG
47
KSP
13
Wzgórze Ernesta
(Górzno)

KSP
06

Zadzierna

KSP
26

Żar

DPG
32


Naniesione na kartach oznaczenia identyfikują rodzaj korony górskiej oraz numer kolejny szczytu z wykazu szczytów regulaminu konkretnej korony górskiej.

KGP – Korona Gór Polskich (do weryfikacji odznaki wymagana jest książeczka narzucona)
DPG – Diadem Polskich Gór
KPB – Korona Polskich Beskidów
KSP – Korona Sudetów Polskich

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas