Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Beskidów. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Beskidów. Pokaż wszystkie posty
KORONA BESKIDÓW
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
   Czechy
 Łysa Góra
 (Lysá hora)
1324 m n.p.m. 
 Beskid Śląsko-Morawski
 (Moravskoslezské
 Beskydy)
  Polska
 Skrzyczne
1257 m n.p.m. 
 Beskid Śląski
 Czupel
933 m n.p.m. 
 Beskid Mały
 Babia Góra
 (Babia hora)

1725 m n.p.m. 
 Beskid Żywiecki
 (Oravské Beskydy)
 Lubomir
904 m n.p.m. 
 Beskid Makowski
 Mogielica
1170 m n.p.m. 
 Beskid Wyspowy
 Turbacz
1310 m n.p.m. 
 Gorce
 Radziejowa
1262 m n.p.m. 
 Beskid Sądecki

 Tarnica
1346 m n.p.m. 
 Bieszczady Zachodnie

   Słowacja
10 
 Wielka Racza
 (Veľká Rača)

1236 m n.p.m. 
 Beskid Kisucki
 (Kysucké Beskydy)
11 
 Pupov
1096 m n.p.m. 
 Góry Kysuckie
 (Kysucká vrchovina)
12 
 Minčol
1394 m n.p.m. 
 Magura Orawska
 (Oravskà Magura)
13 
 Busov
1002 m n.p.m. 
 Beskid Niski
 (Nízke Beskydy)
14 
 Minčol
1157 m n.p.m. 
 Góry Czerchowskie
 (Čergov)
15 
 Stebnická Magura
900 m n.p.m. 
 Pogórze Ondawskie
 (Ondavská vrchovina)
   Ukraina
16 
 Magura Łomniańska
 (Маґура-Лімнянська)
1024 m n.p.m. 
 Góry Sanocko-Turczańskie
 (Верхньодністровські Бескиди)


14.09.
2016
14.09.
2016
17 
 Pikuj
 (Пікуй)
1405 m n.p.m. 
 Bieszczady Wschodnie
 (Верхови́нський Вододі́льний хребе́т)


12.09.
2016
12.09.
2016
18 
 Ciuchowy Dział
942 m n.p.m. 
 Beskidy Brzeżne
19 
 Sywula (Сивуля)
1836 m n.p.m. 
 Gorgany (Ґорґани)
20 
 Riwna
1482 m n.p.m. 
 Połonina Równa
 (Полонина Рівна)


13.09.
2016
13.09.
2016
21 
 Stij (Стій)
1677 m n.p.m. 
 Połonina Borżawa
 (Полонина Боржава)


10.09.
2016
10.09.
2016
22 
 Sigłanski
 (Сигланський)
1563 m n.p.m. 
 Połonina Czerwona
 (Красна хребет)


11.09.
2016
11.09.
2016
23 
 Bliźnica
 (Близни́ці)
1883 m n.p.m. 
 Świdowiec
 (Свидівець)
24 
 Howerla
 (Говерла)
2061 m n.p.m. 
 Czarnohora
 (Чорногораm)


11.09.
2015
11.09.
2015
25 
 Pochrebtyna
 (Погребина)
1605 m n.p.m. 
 Połoniny Hryniawskie
 (Гринявський хребет)


9.09.
2015
9.09.
2015
26 
 Rotyło
1483 m n.p.m. 
 Góry Pokuckie
 (Покутськi Гори)


6.09.
2015
6.09.
2015
27 
 Jarowica
1574 m n.p.m. 
 Karpaty Bukowińskie
 (Буковинські Карпати)


7.09.
2015
7.09.
2015

Lista nie uwzględnia niektórych zdobytych wcześniej szczytów
ze względu na brak weryfikacji.

Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie


Regulamin Odznaki "Korona Beskidów"

§ 1

Odznaka KORONA BESKIDÓW jest odznaką regionalną ustanowioną w 2012 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 2

Celem ustanowienia Odznaki jest propagowanie uprawiania turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych w szczególności w rejonach na nowo odkrywanych dla turystyki kwalifikowanej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Warunkiem uzyskania odznaki jest zdobycie najwyższych szczytów pasm w Beskidach na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy wg załączonego wykazu począwszy od 1.04.2012 r. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony a kolejność zdobywania szczytów dowolna.

§ 5

Podstawą weryfikacji Odznaki jest Książeczka Odznaki Korona Beskidów z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów.
W Książeczce na odpowiednich stronach należy wpisać datę wejścia na dany szczyt, trasę wycieczki oraz przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego. W przypadku obecności na wycieczce przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika, wystarczające jest uzyskanie jego potwierdzenia wraz z podaniem numeru legitymacji. Z uwagi na skromną bazę turystyczną w niektórych rejonach, dopuszcza się udokumentowanie zdobycia szczytu w formie fotografii z datą, dołączonej do Książeczki Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 6

Ubiegający się o odznakę KORONA BESKIDÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 7

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przyznanie odznaki KORONA BESKIDÓW potwierdza się pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 8

Zweryfikowana Książeczka stanowi legitymację Odznaki KORONA BESKIDÓW i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia zostanie potwierdzony w Książeczce.

§ 9

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 10

Wszelkie materiały (w tym książeczki) i informacje związane z odznaką KORONA BESKIDÓW można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 37.

§ 11

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 23.02.2012 r.


Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas