Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wielka Korona Beskidów. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wielka Korona Beskidów. Pokaż wszystkie posty
WIELKA KORONA BESKIDÓW
L.p.Szczyt (wysokość)PasmoElaAlicjaDorotaMarek
  Korona Beskidów Polskich
 Babia Góra
1725 m n.p.m. 
 Beskid Żywiecki
 Tarnica
1346 m n.p.m. 
 Bieszczady
 Turbacz
1310 m n.p.m. 
 Gorce

 Radziejowa
1262 m n.p.m. 
 Beskid Sądecki
 Skrzyczne
1257 m n.p.m. 
 Beskid Śląski
 Mogielica
1171 m n.p.m. 
 Beskid Wyspowy
 Lackowa
997 m n.p.m. 
 Beskid Niski
 Czupel
933 m n.p.m. 
 Beskid Mały
 Lubomir
903 m n.p.m. 
 Beskid Makowski
  Korona Beskidów Czeskich
 Łysa Góra
1323 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Lysohorska rozsocha
 Smrek
1276 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Radhostsky hrbet
 Ropica
1083 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Ropicka rozsocha
 Wielki Połom
1067 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Zadni hory
 Wielki Jawornik
918 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Verkovicke vrchy
 Bobek
871 m n.p.m. 
 Beskidy Śląsko-Morawskie
 Klokočovská hornatina
  Korona Beskidów Słowackich
 Babia Góra
1725 m n.p.m. 
 Beskidy Orawskie
 Minčol
1394 m n.p.m. 
 Magura Orawska
 Wielka Racza
1236 m n.p.m. 
 Beskidy Kysuckie
 Kremenaros
1221 m n.p.m. 
 Góry Bukowskie
 Minčol
1157 m n.p.m. 
 Góry Czerchowskie
 Pupov
1096 m n.p.m. 
 Góry Kisuckie
 Eliasovka
1023 m n.p.m. 
 Ľubovnianska vrchovina
 Busov
1002 m n.p.m. 
 Beskid Niski
 Smilniansky vrch
749 m n.p.m. 
 Pogórze Ondawskie
  Korona Beskidów Ukraińskich
 Howerla
2061 m n.p.m. 
 Czarnohora


11.09.
2015
11.09.
2015
 Bliźnica
1883 m n.p.m. 
 Świdowiec
 Sywula
1836 m n.p.m. 
 Gorgany
 Stij
1677 m n.p.m. 
 Połonina Borżawa
 Baba Ludowa
1590 m n.p.m. 
 Połoniny Hryniawskie


9.09.
2015
9.09.
2015
 Syhłański
1563 m n.p.m. 
 Połonina Krasna
 Rotyło
1483 m n.p.m. 
 Góry Pokucko-Bukowińskie


6.09.
2015
6.09.
2015
 Riwna
1482 m n.p.m. 
 Połonina Równa
 Pikuj
1405 m n.p.m. 
 Bieszczady Wschodnie
10 
 Magura Łomniańska
1024 m n.p.m. 
 Góry Sanocko-
 Turczańskie
11 
 Ciuchowy Dział
942 m n.p.m. 
 Beskidy Brzeżne

Lista nie uwzględnia niektórych zdobytych wcześniej szczytów
ze względu na brak weryfikacji.

Polskie Towarzystwo TatrzańskieRegulamin odznaki krajoznawczo-turystycznej PTT
„Wielka Korona Beskidów”

.
1. Odznaka krajoznawczo-turystyczna PTT „Wielka Korona Beskidów” (zwana dalej OKT PTT WKB) jest dwustopniowa.
a) Pierwszy stopień OKT PTT WKB stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „Korona Beskidów Ukraińskich”.
b) Drugim stopniem OKT PTT WKB jest „Wielka Korona Beskidów”.
2. Celem OKT PTT WKB jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT.
3. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich.
a) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Polskich” należy zaliczyć 9 szczytów:
  • Babia Góra (Beskid Żywiecki) – 1725 m n.p.m.
  • Tarnica (Bieszczady) – 1346 m n.p.m.
  • Turbacz (Gorce) – 1310 m n.p.m.
  • Radziejowa (Beskid Sądecki) – 1262 m n.p.m.
  • Skrzyczne (Beskid Śląski) – 1257 m n.p.m.
  • Mogielica (Beskid Wyspowy) – 1171 m n.p.m.
  • Lackowa (Beskid Niski) – 997 m n.p.m.
  • Czupel (Beskid Mały) – 933 m n.p.m.
  • Lubomir (Beskid Makowski) – 903 m n.p.m.
b) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Czeskich” należy zaliczyć 6 szczytów:
  • Łysa Góra (Beskidy Śląsko-Morawskie, Lysohorska rozsocha) – 1323 m n.p.m.
  • Smrek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Radhostsky hrbet) – 1276 m n.p.m.
  • Ropica (Beskidy Śląsko-Morawskie, Ropicka rozsocha) – 1083 m n.p.m.
  • Wielki Połom (Beskidy Śląsko-Morawskie, Zadni hory) – 1067 m n.p.m.
  • Wielki Jawornik (Beskidy Śląsko-Morawskie, Verkovicke vrchy) – 918 m n.p.m.
  • Bobek (Beskidy Śląsko-Morawskie, Klokočovská hornatina) – 871 m n.p.m.
c) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Słowackich” należy zaliczyć 9 szczytów:
  • Babia Góra (Beskidy Orawskie) – 1725 m n.p.m.
  • Minčol (Magura Orawska) – 1394 m n.p.m.
  • Wielka Racza (Beskidy Kysuckie) – 1236 m n.p.m.
  • Kremenaros (Góry Bukowskie) – 1221 m n.p.m.
  • Minčol (Góry Czerchowskie) – 1157 m n.p.m.
  • Pupov (Góry Kisuckie) – 1096 m n.p.m.
  • Eliasovka (Ľubovnianska vrchovina) – 1023 m n.p.m.
  • Busov (Beskid Niski) – 1002 m n.p.m.
  • Smilniansky vrch (Pogórze Ondawskie) – 749 m n.p.m.
d) Aby zdobyć OKT PTT WKB „Korona Beskidów Ukraińskich” należy zaliczyć 11 szczytów:
  • Howerla (Czarnohora) – 2061 m n.p.m.
  • Bliźnica (Świdowiec) – 1883 m n.p.m.
  • Sywula (Gorgany) – 1836 m n.p.m.
  • Stij (Połonina Borżawa) – 1677 m n.p.m.
  • Baba Ludowa (Połoniny Hryniawskie) – 1590 m n.p.m.
  • Syhłański (Połonina Krasna) – 1563 m n.p.m.
  • Rotyło (Góry Pokucko-Bukowińskie) – 1483 m n.p.m.
  • Riwna (Połonina Równa) – 1482 m n.p.m.
  • Pikuj (Bieszczady Wschodnie) – 1405 m n.p.m.
  • Magura Łomniańska (Góry Sanocko -Turczańskie) – 1024 m n.p.m.
  • Ciuchowy Dział (Beskidy Brzeżne) – 942 m n.p.m.
e) OKT PTT WKB „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.
4. OKT PTT WKB można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych, a także innych imprez turystycznych.
5. OKT PTT WKB można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m.in. GOT PTT, GOT PTT „Ku Wierchom”, OKT PTT MSB, OKT PTT GSB. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
6. Do zdobycia OKT PTT WKB zalicza się szczyty zdobyte od 01.01.2013 r.
7. Poświadczenia zdobycia szczytów do OKT PTT WKB:
a) Poświadczenie zdobycia szczytów dokonuje się w książeczkach OKT PTT WKB na odpowiednich stronach lub w wykazie górskich wycieczek do OKT PTT WKB.
b) Poświadczeniami są pieczątki najbliższego obiektu turystycznego, czytelne podpisy przewodników górskich, przewodników GOT PTT, przodowników turystyki górskiej, ratowników górskich, instruktorów PZA, strażników parków narodowych, kierowników wycieczek. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji i (w przypadku posiadania) pieczątką. Za poświadczenia uważa się również fotografię uwidaczniające ubiegającego się o odznakę wykonane w charakterystycznym miejscu na zdobytym szczycie. Przy każdym poświadczeniu musi być zamieszczona data zdobycia szczytu.
c) Książeczki OKT PTT WKB można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT. Formularze „Wykazów górskich wycieczek do OKT PTT WKB” oraz inne materiały związane z odznaką OKT PTT WKB można uzyskać w Oddziałach PTT, a także na stronach internetowych PTT.
8. Po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia szczytów Korony Beskidów poszczególnych krajów, ubiegający się o odznakę przedstawia książeczkę OKT PTT WKB z potwierdzeniami lub potwierdzone wykazy OKT PTT WKB komisji weryfikacyjnej GOT PTT przy wybranym Oddziale PTT osobiście, bądź przesyła ją pocztą załączając zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.
9. Po zweryfikowaniu zdobytych szczytów i otrzymaniu potwierdzenia w książeczce OKT PTT WKB, która jest legitymacją upoważniającą do nabycia i noszenia odznak „Korony Beskidów”. Odznaki można nabyć w Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT lub w Oddziałach PTT.
10. Nadzór nad OKT PTT WKB sprawuje Komisja ds. GOT PTT przy Zarządzie Głównym PTT, która przygotowuje regulamin zdobywania odznaki, dokonuje jego korekty w miarę potrzeby i opracowuje wzory dokumentacji. Ustalenia Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT podlegają zatwierdzeniu przez ZG PTT.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji ds. GOT PTT przy ZG PTT.
12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas