Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Gór Świętokrzyskich. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Korona Gór Świętokrzyskich. Pokaż wszystkie posty
Korona Gór Świętokrzyskich
L.p.Szczyt (wysokość)Pasmo/grzbietElaAlicjaDorotaMarek
 Łysica
612 m n.p.m. 
 Pasmo Łysogórskie


 Szczytniak
554 m n.p.m. 
 Pasmo Jeleniowskie
18.06.
2016
18.06.
2016
 Bukowa Góra
482 m n.p.m. 
 Pasmo Klonowskie
 Klonówka
473 m n.p.m. 
 Pasmo Masłowskie


 Kiełków
452 m n.p.m. 
 Pasmo Orłowińskie
 Radostowa
451 m n.p.m. 
 Grzbiet Krajeński
 Drogosiowa
447 m n.p.m. 
 Pasmo Bielińskie
 Siniewska
444 m n.p.m. 
 Pasmo Oblęgorskie
 Włochy
427 m n.p.m. 
 Pasmo Cisowskie
10 
 Kamień Michniowski
423 m n.p.m. 
 Pasmo Sieradowickie
11 
 Sosnowica
413 m n.p.m. 
 Wzgórza Tumlińskie


12 
 Altana
408 m n.p.m. 
 Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie
13 
 Osieczyńska Góra
407 m n.p.m. 
 Wzgórza Suchedniowskie
14 
 Telegraf
406 m n.p.m. 
 Pasmo Dymińskie
15 
 Patrol
389 m n.p.m. 
 Pasmo Zgórskie
16 
 Biesak
381 m n.p.m. 
 Pasmo Posłowickie
17 
 Otrocz
372 m n.p.m. 
 Grupa Otrocza
18 
 Zelejowa
372 m n.p.m. 
 Pasmo Zelejowskie
19 
 Dobrzeszowska
368 m n.p.m. 
 Pasmo Dobrzeszowskie
20 
 Jaźwina
361 m n.p.m. 
 Pasmo Ociesęckie
21 
 Sikorza
361 m n.p.m. 
 Pasmo Brzechowskie
22 
 Góra Zamkowa
360 m n.p.m. 
 Pasmo Chęcińskie


23 
 Miedzianka
356 m n.p.m. 
 Wzgórza Miedziankowskie
24 
 Chełmowa Góra
348 m n.p.m. 
 Pasmo Pokrzywiańskie
25 
 Fajna Ryba
347 m n.p.m. 
 Pasmo Przedborsko-Małogoskie
26 
 Karczówka
339 m n.p.m. 
 Pasmo Kadzielniańskie
27 
 Glinianki
336 m n.p.m. 
 Grzywy Korzeczkowskie
28 
 Grząby Bolmińskie
330 m n.p.m. 
 Grząby Bolmińskie

PTTK Kielce


REGULAMIN ODZNAKI KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Pomysłodawcą jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej

§ 1

Odznaka KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest odznaką regionalną Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH jest:
  1. promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury i zabytków;
  2. popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.
§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 01.07.2007 r., tj. od daty wejścia w życie Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Szczyty można zdobywać indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

§8

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie. Należy również, w miarę możliwości, przybić na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tą osobę.

§ 9

Ubiegający się o Odznakę KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę weryfikacji Kapitule Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, w skład której wchodzą: dwóch przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i dwóch przedstawicieli Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach. Siedzibą Kapituły jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

§10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH wraz z podpisem członka Kapituły.

§11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§12

Odznakę nabywa się w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH można uzyskać w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

§ 14

Wręczenie odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH odbywa się podczas imprez oddziałowych według ustalonego obrzędu, a fizycznym tego potwierdzeniem jest numerowana odznaka KORONY GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§15

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Kapituła Odznaki KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH.

§16

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach 28.02.2007 r. i obowiązuje od dnia 01.07.2007 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 05.02.2009 r.

Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas