Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MOT. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MOT. Pokaż wszystkie posty

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna BESKY(i)DY II
L.p. Szczyt/punkt (wysokość) Ela

Dorota Marek
  Czechy
 Slavíč
1055 m n.p.m. 
 Studeničné
712 m n.p.m. 
 Kamenitý
800 m n.p.m. 
 Gruň
820 m n.p.m. 
 Archeopark Chotěbuz
275 m n.p.m. 
 Filipka
768 m n.p.m. 
  Polska
 Ochodzita
895 m n.p.m. 
 Wieża Piastowska w Cieszynie
298 m n.p.m. 
 Wisła - Zameczek Habsburgów
430 m n.p.m. 
 Pilsko / Góra Pięciu Kopców
1543 m n.p.m. 
 Groń Jana Pawła II
890 m n.p.m. 
 Żywiec - Muzeum Miejskie
350 m n.p.m. 
  Słowacja
 Veľký Polom
1067 m n.p.m. 
 Živčáková
788 m n.p.m. 
 Súľovský hrad
635 m n.p.m. 
 Vrátna dolina - Jánošíkove diery
570-1170 m n.p.m. 
 Historická lesná
 úvraťová železnička
 a Múzeum kysuckej dediny
 Nová Bystrica - Vychylovka

683-900 m n.p.m.
 Hrad Strečno
420 m n.p.m. 

KČT Třinec (Czechy)
BS PTTS v RC (Czechy)
PTTK Wisła (Polska)
PTTK Żywiec (Polska)
KT Vysoká nad Kysucou (Słowacja)Warunki uzyskania MTO BESKY(I)DY II

A) Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKY(I)DY II są wspólnie:
 • Klub Czeskich Turystów w Trzyńcu
 • PTTS „Beskid Śląski“ w RCz
 • PTTK - oddział w Wiśle
 • PTTK - oddział w Żywcu
 • KT Wysoka nad Kysucą

B) Warunki uzyskania Odznaki
 1. a/ Warunki uzyskania odznaki może wypełniać każdy, bez względu na przynależność państwową, wiek i członkostwo w organizacji turystycznej po zakupieniu Książeczki.
  b/ dzieci i młodzież do wieku lat 15 w obecności rodziców, lub pod przewodnictwem kierownika TOM albo innej osoby odpowiedzialnej.

 2. Książeczkę można uzyskać:
  a/ na każdym punkcie kontrolnym (po 6 punktów w Czechach, w Polsce i na Słowacji)
  b/ na wspólnych imprezach turystycznych organizowanych przez „ustanawiających odznakę“.

  Terminy wspólnych imprez turystycznych można znaleźć na internecie na stronach:

 3. Cena Książeczki MOT Besky(i)dy II wynosi: 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo 1,00 EUR.

 4. Potwierdzenie uczestnictwa: zakupem okrągłej naklejki i wklejeniem jej do Książeczki na przeznaczone miejsce. Naklejkę może uczestnik zakupić także w miejscu rejestracji uczestnictwa. W przypadku, że w miejscu sprzedaży nie ma naklejek, należy potwierdzić uczestnictwo miejsca pieczątką albo innym wiarygodnym potwierdzeniem, Książeczkę można zakupić przy odbiorze odznaki. Podobnie można postąpić też w wypadku, kiedy sprzedający sprzedaje naklejki za wyższe ceny, niż podano powyżej.

 5. Cena sprzedaży 1 sztuki naklejki wynosi: 15,00 Kč albo 2,50 Zł albo 0,50 EUR.

 6. Spełnienie warunków:
  a/ okres spełniania warunków jest czasowo ograniczony: od 1.1.2013 do 15.9.2015
  b/ poszczególne miejsca można odwiedzać w dowolnej kolejności
  c/ warunki można spełniać równocześnie we wszystkich trzech państwach.

 7. Stopnie odznak:
  a/ dla uzyskania odznaki w jednym państwie potrzeba odwiedzić minimalnie 5 dowolnie wybranych miejsc z 6 wymienionych
  b/ odznakę premiowaną można uzyskać po odwiedzeniu wszystkich 18 miejsc kontrolnych wymienionych w Książeczce.

 8. Udzielanie odznak po spełnieniu poszczególnych stopni odznaki:
  a/ na jakiejkolwiek wspólnej imprezie turystycznej wymienionej wg punktu 2b
  b/ każdy organizator może wręczyć dowolną odznakę po spełnieniu ww warunków. Odznaki są odpłatne w cenie 5,- zł albo 1 Euro.
  c/ w wypadku, że Książeczka będzie doręczona pocztą, będzie wraz z odznaką przesłana przesyłką pobraniową za liczeniem opłaty za opakowanie w wysokości 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo 1,00 EUR, adresy pocztowe są podane na stronach internetowych wg punktu 2b.

 9. Spełnianie warunków MTO Beskidy II wykonuje każdy uczestnik na własne ryzyko.Międzynarodowa Odznaka Turystyczna BESKY(i)DY
L.p. Szczyt/punkt (wysokość) Ela Alicja Dorota Marek
  Słowacja
 Velký Kriváň
1709 m n.p.m. 
 Suchý
1468 m n.p.m. 
 Veľká Rača
1236 m n.p.m. 
 Rycierova Hora
1225 m n.p.m. 
 Velký Javorník
1071 m n.p.m. 
 Korytovo
881 m n.p.m. 
 Straník
769 m n.p.m. 
 Čierne
Trojhraničie 
  Czechy
 Lysá Hora
1323 m n.p.m. 
 Radhošť
1129 m n.p.m. 
 Ostrý
1044 m n.p.m. 
 Velká Čantoryje
995 m n.p.m. 
 Skalka
932 m n.p.m. 
 Prašivá
843 m n.p.m. 
 Malý Javorový
646 m n.p.m. 
 Hrčava
Trojmezi 
  Polska
 Rysianka
1320 m n.p.m. 
 Skrzyczne
1257 m n.p.m. 
 Barania Góra
1220 m n.p.m. 
 Klimczok
1117 m n.p.m. 
 Krawców Wierch
1064 m n.p.m. 
 Wielki Stożek
978 m n.p.m. 
 Równica
884 m n.p.m. 
 Jaworzynka-Trzycatek
Trójstyk  

RR KST Čadca (Słowacja)
KČT Třinec (Czechy)
BS PTTS v RC (Czechy)
PTTK Wisła (Polska)
PTTK Żywiec (Polska)


Regulamin

I. Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKY(I)DY są wspólnie:
 • RR KST Cadca (Słowacja)
 • KCT Trinec i PTTS-BS (Czechy)
 • Oddział Wiślański i Oddział Żywiecki PTTK (Polska)

II. Warunki zdobycia Odznaki:

1. Warunki ogólne
 • Odznakę może zdobyć każdy obywatel po zakupieniu Książeczki, bez względu na obywatelstwo, wiek, członkostwo w organizacji turystycznej.
 • Dzieci i młodzież do lat 15-tu zdobywają punkty weryfikacyjne tylko z rodzicami lub w towarzystwie innej odpowiedzialnej osoby.
 • Warunki zawarte w tym regulaminie obowiązują na terenie wszystkich trzech państw.
 • Odznakę można zdobyć do 15.09.2012 roku.
 • Kolejność odwiedzanych punktów kontroli jest dowolna.

2. Zakup książeczki:

3. Potwierdzenie wizyty:
 • Uzupełnienie brakującej części obrazka porzez naklejenie nalepki.
 • Nalepkę można zakupić na punkcie kontrolnym.
 • Po naklejeniu należy ja ostemplować.
 • Cena naklejki: 1 PLN, 10 CZK, 0,33 Euro .

5. Poziomy odznaki:
 • Występują 4 stopnie odznaki. W każdym z tych trzech krajów można zdobyć inną wersję tej odznaki.
 • Aby uzyskać odznakę Polską, Czeską, Słowacką trzeba zaliczyć 6 z 8 punktów weryfikacyjnych na terenie każdego kraju.
 • Po uzyskaniu 3 odznak z każdego kraju, występuje się do Punktu Weryfikacyjnego o wydanie 4 odznaki, która będzie taka sama dla wszystkich trzech krajów. Równocześnie z wydaniem 4 odznaki, turysta otrzyma certyfikat.
 • Aby otrzymać czwartą odznakę należy bezwzględnie zaliczyć wszystkie 24 punkty
 • Można zdobywać wszystkie 3 odznaki jednocześnie.
 • Książeczkę można zweryfikować również pocztą. Będzie ona zwrócona razem z odznaką przesyłką pocztową za pobraniem.

6. Podsumowanie
 • Wszelkie koszty zdobywania odznak ponosi uczestnik.
 • Interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.


Translator

Info

Licencja Creative Commons Gdy nie jest to inaczej sprecyzowane pod konkretnym materiałem, to:
Publikowane na blogu materiały można wykorzystać na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie materiałów publikowanych na niniejszym blogu i jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy i adresu internetowego bloga. Pozwala się na wykorzystanie tych materiałów w innych dziełach pod warunkiem udostępniania ich na tej samej licencji.

Kuferek

Hej wędrowcze, właśnie otworzyłeś malutki skarbczyk.
Nie jest on drogocenny, ale nie wykluczone, że znajdziesz w nim coś
co może Ci się przydać.

Kolekcje

Wędrowanie po znanych i nieznanych szlakach to ogrom niesamowitych wrażeń i emocji. Z każdą zakończoną wędrówką wiąże się tęsknota i czar wspomnień. Odczucia takie towarzyszą nam od samego początku przygody, wyzwalając potrzebę zachowania przeżyć, nie tylko w ulotnej pamięci ludzkiej, ale również w formie bardziej trwałej, w postaci fotografii, opisów, dzienniczków przebytych tras, odwiedzonych miejsc, czy zdobytych szczytów. Utrwalanie to jest również okazją do usystematyzowania turystycznych poczynań wg różnych kryteriów - zdobytych koron gór, przebytych szlaków, itp.

Napisz do nas